Hofsteenge & Wesseling Notarissen heeft meerdere kantoren

Waarom een testament opstellen?

Waarom is het verstandig om een testament op te stellen? U hebt de zekerheid dat alles wat u nalaat ook daadwerkelijk bij de juiste persoon of personen terecht komt. Daarnaast is het ook fijn voor de nabestaanden. Een testament geeft namelijk duidelijkheid over hoe en onder wie de erfenis verdeeld moet worden. Wilt u precies weten wat er in een testament vastgelegd wordt? Dat leest u in dit artikel.

Wat is een testament?

In een testament, ook wel uiterste wilsbeschikking genoemd, regelt u uw nalatenschap voor uw vrienden en familie. Het is een document waarin u vastlegt bij de notaris wat er na het overlijden moet gebeuren met uw erfenis. Wat u nalaat is bijvoorbeeld geld, een huis, schulden, inboedel, sieraden en eventueel huisdieren. In een testament stelt u vast wie de executeur is, wie de erfgenamen zijn en welke eigendommen zij erven.

Wat wel en niet in testament? Of codicil.

Niet alles wat u nalaat hoeft u vast te leggen in een testament. Er is ook een ander document waarin u iets kunt vastleggen. Het zogeheten codicil. In een codicil mag u uw uitvaartwensen en de verdeling van inboedelgoederen en sieraden vastleggen. Dit document is geldig wanneer u het zelf met de hand geschreven hebt, inclusief datum en handtekening. Let op! Het aanwijzen van erfgenamen of nalaten van geld moet altijd via de notaris in een testament.

Wat staat er nog meer in een testament?

In een testament kunnen onder andere de volgende zaken worden opgenomen:

- Wie de erfgenamen zijn;

- Wie de executeur is;

- Wie de voogdij krijgt;

- Wie het bewind over het vermogen (van de kinderen) krijgt;

- Naar wie de eigendommen gaan;

- Wat er gebeurt met uw bedrijf;

- Rampenclausule (wat gebeurt er bij een ramp of ongeluk);

- De ex-partner van een erfgenaam wordt uitgesloten.

Erfgenamen

In de wet is bepaald wie de erfgenamen zijn voor het geval u geen testament maakt. Dat zijn bijvoorbeeld een echtgenoot en kinderen. Meestal is het de bedoeling dat kinderen hun erfdeel niet kunnen opeisen. Deels staat daarvoor een regeling in de wet, deels moet u dat zelf regelen. Als er geen echtgenoot of kinderen zijn, dan komt de familie in beeld, maar welke familieleden moeten erven? Dat kan vastgesteld worden in een testament. Ook als u bepaalde personen wilt uitsluiten is het belangrijk om dit in een testament vast te leggen.

Executeur

Hiervoor wordt gesproken over het vastleggen van een executeur. Maar wat is een executeur eigenlijk? Een executeur is iemand die het testament uitvoert na het overlijden. Denk bijvoorbeeld aan het regelen van de uitvaart of het verdelen van de goederen. De executeur kan een familielid, kennis of de notaris zijn. Dit bepaalt u zelf.

Bewindvoering

Wanneer u het vermoeden heeft dat uw erfgenamen niet verstandig met de erfenis om kunnen gaan, dan kunt u in uw testament een bewindvoerder noemen. Er zijn verschillende redenen om dit te doen. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat u uw erfgenaam (bijvoorbeeld uw kind) te jong vindt. Dat uw erfgenaam een geestelijke handicap heeft. Of dat uw kind onder de 18 jaar is en u niet wilt dat uw (ex) partner over de erfenis beslist. Degene die u in uw testament tot bewindvoerder benoemt, beheert de erfenis van deze erfgenaam. Belangrijke beslissingen moeten samen genomen worden.

Wanneer een testament opstellen

Het is verstandig om uw testament op tijd op te stellen. Maar dit is niet verplicht. Als u geen testament heeft, dan geldt de wet. U bepaalt zelf wanneer u uw testament opmaakt. Vaak gebeurt dit bij een belangrijk moment in iemands leven. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van een huis, een huwelijk, een scheiding, ziekte, een overlijdensgeval in de naaste omgeving, de geboorte van een kind. U hoeft hier echter niet op te wachten. Vroeg of laat maken de meeste mensen een testament: "Liever te vroeg dan te laat".

Hoe een testament opstellen

Om een testament op te stellen moet u contact opnemen met een notaris. Samen met een notaris bespreekt u wat u geregeld wilt hebben, wanneer u overlijdt. De notaris stelt deze wensen vast in het testament. Bij de ondertekening neemt de notaris samen met u het testament door en kunt u het ondertekenen. Een testament is een persoonlijk document, dus u stelt nooit een testament op voor u en uw partner samen. Dit kan alleen apart. Vaak worden de testamenten van partners wel op elkaar afgestemd en zo mogelijk gelijk gemaakt. Maar iedere partner kan dus afzonderlijk van de ander het testament aanpassen.

Wat zijn de kosten van een testament?

Het laten opstellen van een testament wordt niet van overheidswege bekostigd en is dus niet gratis. De kosten van een testament zijn geheel afhankelijk van uw situatie en wensen. In een adviesgesprek kunnen uw persoonlijke situatie en wensen inzichtelijk worden gemaakt, waarbij dan een beter beeld van de kosten kan worden geschetst.

Testament aanvragen

Wilt u meer informatie over het opstellen van een testament of wilt u een vrijblijvend adviesgesprek? Neem contact met ons op en wij beantwoorden uw vragen graag of maken een afspraak! U kunt contact opnemen via 074-204 2000 of [email protected].


Hofsteenge & Wesseling notarissen Hengelo

handelsregisternr: 77750209
btw nr: NL104180110B01

Openingstijden

Maandag08:30 - 17:00 uur
Dinsdag08:30 - 17:00 uur
Woensdag08:30 - 17:00 uur
Donderdag08:30 - 17:00 uur
Vrijdag08:30 - 17:00 uur

Bezoekadres

Wolter ten Catestraat 56
7551 HZ Hengelo