Hofsteenge & Wesseling Notarissen heeft meerdere kantoren

Meest gestelde vragen

Hier vind je de meest gestelde vragen over het beroep (netwerk)notaris en de notaris diensten. 

Staat je vraag hier niet tussen maar heb je toch een dringen vraag voor één van onze notarissen in Hengelo? Stel hier je vraag!

Wat is een levenstestament? Wat kun je vastleggen in een levenstestament?

In een levenstestament leggen we vast wie de financiële, medische en persoonlijke zaken zal regelen als je hier zelf niet meer toe in staat bent. Degene die je benoemt is je vertrouwenspersoon aan wie je dit soort belangrijke zaken toevertrouwt. De vertrouwenspersoon wordt vaak benoemd als gevolmachtigde en kan dan bijvoorbeeld in de situatie van lichamelijk en/of geestelijk letsel tijdelijk of blijvend je financiën en andere zaken regelen. De vertrouwenspersoon is dan onder meer bij de bank bevoegd om over de rekening(en) te beschikken en kan op die manier de financiën beheren.

Wat is het verschil tussen een testament en een levenstestament?

Het levenstestament geldt tijdens je leven en gaat dus niet over wat er met je persoonlijke bezittingen gebeurt na overlijden. In een levenstestament leg je vast wie alle financiële en persoonlijke zaken van jou mag regelen als je dat zelf niet meer kunt. Het levenstestament treedt dan bijvoorbeeld in werking op het moment dat er sprake is van een geestelijke ziekte zoals Alzheimer.

Een testament beschrijft wat er met de erfenis gebeurt na overlijden. Wie krijgt je erfenis en wie wikkelt de erfenis af.

Kortom het testament geldt voor na het overlijden en het levenstestament is voor tijdens leven, een testament bij leven.

Wat zijn notariële akten?

Een notariële akte is een officieel document waarin juridische afspraken en wilsbeschikkingen worden vastgelegd. Een notariële akte wordt opgesteld en getekend door een notaris. De notariële akte is een officieel document of wel bewijsstuk. De verklaringen van partijen en de notaris hebben bewijskracht omdat deze zijn opgenomen in een notariële akte. Als financiële afspraken zijn vastgelegd in een notariële akte, dan heeft de akte ook executoriale werking (dezelfde werking als de uitspraak van een rechter) en kan deze direct door een deurwaarder ten uitvoer worden gelegd. De deurwaarder kan dus direct verhaal halen.

De notariële akte wordt bewaard in de kluis van de notaris en de notaris geeft afschriften (met de officiële ambtstempel) aan partijen af.

Wat doet een notaris?

Een notaris is een jurist en openbaar ambtenaar, benoemd door de overheid. Je hebt een notaris nodig als je zaken officieel wil vastleggen. Bij het opstellen van een notariële akte houdt de notaris rekening met alle betrokken partijen. De notaris doet dit vanuit zijn onafhankelijke positie. In sommige gevallen is het verplicht om zaken in een notariële akte vast te leggen, denk bijvoorbeeld aan het oprichten van een bedrijf of het maken van een testament. Enkele werkzaamheden van een notaris zijn:

  • Het opstellen van een testament en levenstestament
  • De akte van levering (overdracht van een woning/ander onroerend goed)
  • Het opstellen van huwelijkse voorwaarden
  • Het opstellen van een samenlevingscontract
  • Het opstellen van een hypotheekakte
  • Vastleggen of wijzigen van de rechtsvorm van een onderneming
  • Estate planning
  • Het afhandelen van een erfenis of nalatenschap

Ben je benieuwd wat Hofsteenge & Wesseling Netwerknotarissen in Hengelo voor jou kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op via 074 – 2042000 of mail naar [email protected]

Wat is een toegevoegd notaris?

Een toegevoegd notaris is in loondienst bij een notariskantoor en heeft ook tekenbevoegdheid. De toegevoegd notaris heeft een eed afgelegd. In deze eed wordt beloofd zich aan alle opgestelde regels van het notarisambt te houden. Dit houdt in dat de toegevoegd notaris de bevoegdheid heeft om zelfstandig notariële akten te controleren en te tekenen. Dit is dan weer een groot verschil met de kandidaat-notaris, die alleen akten mag tekenen als de notaris ziek of afwezig is.

Het grote verschil tussen de notaris en de toegevoegd notaris is dat de notaris naast zijn juridische werkzaamheden een onderneming runt, terwijl de toegevoegd notaris dus alleen in loondienst is.

Hoe word je toegevoegd notaris?

Het afronden van de universitaire studie notarieel recht is vereist om als toegevoegd notaris het beroep te mogen uitoefenen. De studie bestaat uit bachelor notarieel recht (3 jaar) en de master notarieel recht (1 jaar). Na het afronden van de studie dient de toegevoegd notaris in opleiding nog minstens zes jaar praktijkervaring op te doen en de notariële beroepsopleiding te voltooien. Hierna voldoet hij of zij aan de eisen om toegevoegd notaris te worden. Je krijgt deze titel als toegevoegd notaris pas nadat deze is afgegeven door het Ministerieel Besluit.

Wat is een kandidaat-notaris?

Een kandidaat-notaris is een jurist die de opleiding notarieel recht aan de universiteit heeft afgerond. Een kandidaat-notaris is niet bevoegd om op eigen verantwoordelijkheid notariële akten te ondertekenen, in tegenstelling tot de notaris. Na 6 jaar werkervaring en het afronden van de notariële beroepsopleiding kan de kandidaat-notaris ook benoemd worden door het Ministerie tot toegevoegd notaris.

Wat is een netwerknotaris?

Bij Hofsteenge & Wesseling in Hengelo werken uitsluitend Netwerknotarissen. Dat betekent dat we zijn aangesloten bij een landelijke organisatie van 150 notariskantoren in Nederland. Netwerknotarissen houden elkaar scherp en helder, we delen kennis en adviseren elkaar rondom juridische vraagstukken. We werken samen met andere organisaties zodat we samen het hoogst haalbare aan kwaliteit kunnen leveren. 

Hofsteenge & Wesseling notarissen Hengelo

handelsregisternr: 77750209
btw nr: NL104180110B01

Openingstijden

Maandag08:30 - 17:00 uur
Dinsdag08:30 - 17:00 uur
Woensdag08:30 - 17:00 uur
Donderdag08:30 - 17:00 uur
Vrijdag08:30 - 17:00 uur

Bezoekadres

Wolter ten Catestraat 56
7551 HZ Hengelo