Hofsteenge & Wesseling Notarissen heeft meerdere kantoren

Levenstestament opstellen

Wanneer een levenstestament?

In een levenstestament kan vastgelegd worden, wat er moet gebeuren wanneer iemand niet meer in staat is om zelf zaken te regelen. Bijvoorbeeld als er sprake is van wilsonbekwaamheid: iemand kan de gevolgen van zijn of haar handelen niet meer overzien.

Vaak worden één of meerdere vertegenwoordigers (gevolmachtigden) benoemd, die in dat geval kunnen handelen namens degene die de volmacht geeft.

Verschil testament en levenstestament

Er zit verschil tussen een testament en een levenstestament. De naam verklapt het al een beetje. Het verschil tussen een testament en een levenstestament is namelijk dat een levenstestament geldt tijdens uw leven en een gewoon testament de zaken regelt wat na uw overlijden moet gebeuren. Bijvoorbeeld wie de erfgenamen zijn en hoe de uitvaart geregeld moet worden.

Wat als er geen levenstestament is?

Zonder levenstestament zal er in geval van wilsonbekwaamheid door de kantonrechter een bewindvoerder moeten worden benoemd. Bij belangrijke handelingen zal de kantonrechter een machtiging (akkoord) moeten geven voordat kan worden overgegaan tot de handeling. En tevens moet jaarlijks verantwoording aan de rechter worden afgelegd.

Wie kun je benoemen?

In een levenstestament kan een vertegenwoordiger worden benoemd. Deze vertegenwoordiger, ook wel gevolmachtigde, kan een familielid, echtgenoot en/of kind zijn. Het is mogelijk meerdere gevolmachtigden te benoemen of opvolgende gevolmachtigden.

Wat verder regelen in levenstestament?

Er kan in het levenstestament worden aangegeven welke bevoegdheden de gevolmachtigde krijgt. Het is mogelijk een algehele volmacht te geven, waarmee de gevolmachtigde dan alle handelingen kan verrichten die een volmachtgever zelf ook kan doen. Het is ook mogelijk om beperkingen in te bouwen of een toezichthouder te benoemen aan wie dan verantwoording moet worden afgelegd.

Ook kunnen er wensen over het beheer van de goederen en schulden worden opgenomen of hoe bijvoorbeeld (inboedel)goederen verdeeld moeten worden.

Medische volmacht

Als onderdeel van de volmacht kan ook een medische volmacht worden gegeven. Voor wat betreft andere medische wensen, zoals niet behandeld willen worden of een euthanasieverklaring, wordt geadviseerd om contact met de huisarts of behandelend arts op te nemen.

Levenstestament opstellen

Wilt u graag een levenstestament op laten stellen? Notariskantoor Hofsteenge en Wesseling helpt u hierbij graag verder! Wij zijn gevestigd in Hengelo en Enschede. Neem contact met ons op voor eventuele vragen via [email protected] of via 074 – 204 2000.Hofsteenge & Wesseling notarissen Hengelo

handelsregisternr: 77750209
btw nr: NL104180110B01

Openingstijden

Maandag08:30 - 17:00 uur
Dinsdag08:30 - 17:00 uur
Woensdag08:30 - 17:00 uur
Donderdag08:30 - 17:00 uur
Vrijdag08:30 - 17:00 uur

Bezoekadres

Wolter ten Catestraat 56
7551 HZ Hengelo