Hofsteenge & Wesseling Notarissen heeft meerdere kantoren

Testament

Testament laten opstellen

Wie een testament laat opstellen, regelt wat er na het overlijden met zijn of haar vermogen gebeurt. Nadenken over het overlijden is geen favoriete bezigheid maar voor de nabestaanden schept het een hoop duidelijkheid en het voorkomt onenigheid binnen de familie.

Wat is een testament precies?

Een testament is een document (notariële akte) waarin is opgenomen wat er met het vermogen gebeurt na overlijden. Vaak wordt de familie, echtgenoot en/of kinderen opgenomen in een testament als begunstigde (erfgenaam) maar in principe kan iedereen in een testament worden opgenomen. Ook organisaties/instellingen, zoals goede doelen kunnen worden benoemd in een testament.

Goederen die in het testament beschreven kunnen worden, zijn bijvoorbeeld:

 • Geld
 • Effecten
 • Kunst
 • Goud
 • Juwelen
 • Panden
 • Grond
 • Auteursrechten

Iedereen kan in principe een testament opstellen. Uitzonderingen daarop zijn minderjarigen tot 16 jaar (een testament met bepaalde beperkingen is hierbij wel mogelijk) en mensen die wilsonbekwaam zijn. Het opstellen van een rechtsgeldig testament gebeurt in Nederland altijd door een notaris.

De notaris en het testament

Zelf een testament opstellen is in Nederland niet mogelijk. Hiervoor moet je naar een notaris te gaan. De notaris stelt vervolgens het document op. Het testament blijft dan geldig totdat je het zelf weer laat aanpassen door een notaris. Het is wel mogelijk om zelf een codicil op te maken (handgeschreven, met handtekening en dagtekening), waarin inboedelgoederen of sieraden worden nagelaten. Een codicil dat aan deze voorwaarden voldoet en waarin de begunstigden duidelijk zijn benoemd, is geldig.

Het opstellen van een testament gebeurt in overleg met de notaris. Je maakt je wensen en situatie kenbaar in een gesprek. De notaris licht toe wat de mogelijkheden zijn om een en ander in een testament op te nemen en wat de (fiscale) gevolgen zijn van de wensen.

Wanneer alles duidelijk afgestemd is, stelt de notaris een voorlopige versie van het testament op. Dit document kun je zelf doornemen samen met de toelichting op de ontwerpversie. Wanneer het testament volledig naar wens is, maak je een tweede afspraak bij de notaris en laat je de akte passeren. Zowel jij als de notaris ondertekent het testament. Vanaf dit moment is het testament officieel. Het origineel wordt veilig in de kluis bewaard door de notaris. Je ontvangt zelf een notarieel afschrift (precies gelijk aan het origineel met stempel van de notaris). Tevens meldt de notaris het testament aan bij het Centraal Testamentenregister. In dit register kan door nabestaanden na het overlijden worden nagegaan of iemand een testament had en bij welke notaris het is opgemaakt. Iedereen maakt een eigen testament. Het testament is geen contract met een echtgenoot of partner: iedere echtgenoot/partner heeft een eigen testament, waarin hij/zij aangeeft hoe zijn/haar nalatenschap vererft.

Waarom is een testament nodig?

Je bent niet verplicht om een testament op te laten stellen. Wanneer je geen testament opstelt, is bij wet geregeld wat er met de erfenis gebeurt. Er zijn echter legio redenen om zelf een testament op te stellen. De meest voorkomende redenen zijn:

 • Een goede langstlevende regeling maken ten behoeve van de partner/echtgenoot
 • Benoemen van een executeur
 • Het regelen van de voogdij over de kinderen
 • Het benoemen van een bewindvoerder
 • Zelf benoemen van erfgenamen
 • Onterven van kinderen
 • Besparen op de erfbelasting (fiscale voordelen)
 • Veiligstellen van vermogen voor de kinderen (bijvoorbeeld bij opname in verzorgingstehuis)
 • Het regelen van schenkingen (legaat)
 • Bedrijfsopvolging regelen

Laat je testament maken bij dé netwerknotaris van Twente

Genoeg redenen dus om een testament te laten opmaken door een netwerknotaris. Zijn er vragen of wil je binnenkort een testament laten opstellen, maak dan een afspraak bij Hofsteenge & Wesseling notarissen in Hengelo of Enschede.


Hofsteenge & Wesseling notarissen Hengelo

handelsregisternr: 77750209
btw nr: NL104180110B01

Openingstijden

Maandag08:30 - 17:00 uur
Dinsdag08:30 - 17:00 uur
Woensdag08:30 - 17:00 uur
Donderdag08:30 - 17:00 uur
Vrijdag08:30 - 17:00 uur

Bezoekadres

Wolter ten Catestraat 56
7551 HZ Hengelo