Hofsteenge & Wesseling Notarissen heeft meerdere kantoren

Erfenis of nalatenschap

Erfenis afwikkelen / Nalatenschap

Na het overlijden van iemand moet er veel geregeld worden, waaronder het afhandelen van de erfenis. Hiervoor schakelt men vaak een notaris in. Het is echter niet zo dat een notaris automatisch contact opneemt na het overlijden.

Erfgenamen/executeur

De erfgenamen zijn verantwoordelijk voor het afwikkelen van de erfenis. Indien er een executeur is aangewezen, zal hij of zij het testament uitvoeren. Als er geen executeur is en de afwikkeling van de nalatenschap complex is of de familie ver weg woont, of er onenigheid is, dan wordt de notaris vaak aangewezen als degene die de nalatenschap namens de erfgenamen afwikkelt.  De erfgenamen kunnen er dus voor kiezen om een notaris de opdracht te geven voor het afhandelen van een erfenis. De notaris heeft veel ervaring met erfenissen, is betrouwbaar en onafhankelijk.

Verklaring van erfrecht

Een notaris die opdracht krijgt voor het afhandelen van een erfenis zal altijd starten met het opmaken van een verklaring van erfrecht. Er wordt onderzocht of er een testament is, wie de erfgenamen zijn, of ze de nalatenschap hebben aanvaard en dat de notaris de nalatenschap afhandelt.

Aan een erfgenaam zal de vraag worden gesteld of hij/zij de erfenis al dan niet wil aanvaarden. Zoals bekend bestaat de erfenis uit alle bezittingen maar ook de schulden van de overledene. Het maken van deze (onherroepelijke) keuze is dus een belangrijke stap. Een notaris kan adviseren in het maken van de juiste keuze.

Samenstelling nalatenschap 

Vervolgens wordt de samenstelling van de nalatenschap vastgesteld. Hierbij worden de vorderingen geïnd en openstaande schulden voldaan. Ook eventuele legaten uit het testament moeten worden afgegeven. Eventuele goederen (waaronder inboedel en een woning) kunnen verkocht worden. Ook moet erfbelastingaangifte worden gedaan, waarna de belastingdienst een erfbelastingaanslag oplegt die betaald moet worden. Daarna wordt de vastgestelde nalatenschap verdeeld over de erfgenamen. De verdeling van de nalatenschap zal veelal door de notaris in een akte van verdeling worden vastgelegd. Tevens wordt daarbij rekening en verantwoording gedaan door de notaris aan de erfgenamen.

Langstlevendetestament

Als er een langstlevendetestament is, dan moet daaraan vaak uitvoering worden gegeven in een notariële akte. Daarbij worden dan ook de erfdelen van de kinderen vastgesteld, zodat duidelijk is waar zij bij het overlijden van hun langstlevende ouder recht op hebben. Een dergelijke akte wordt bij het kadaster ingeschreven zodat het huis op naam van de langstlevende echtgenoot staat.

De notaris kan na het overlijden worden aangewezen als gevolmachtigde namens de erfgenamen, maar het is ook mogelijk een notaris vooraf in het testament tot executeur te benoemen.

Hofsteenge & Wesseling notarissen regelen je erfenis of nalatenschap

Vraag je je af in welk opzicht wij jou kunnen helpen bij het afwikkelen van een erfenis neem dan vrijblijvend contact op met Hofsteenge & Wesseling netwerknotarissen in Hengelo en Enschede.


Hofsteenge & Wesseling notarissen Hengelo

handelsregisternr: 77750209
btw nr: NL104180110B01

Openingstijden

Maandag08:30 - 17:00 uur
Dinsdag08:30 - 17:00 uur
Woensdag08:30 - 17:00 uur
Donderdag08:30 - 17:00 uur
Vrijdag08:30 - 17:00 uur

Bezoekadres

Wolter ten Catestraat 56
7551 HZ Hengelo