Hofsteenge & Wesseling Notarissen heeft meerdere kantoren

Samenleven: hoe kun je het bij de notaris regelen?

Jij en je partner hebben besloten om te gaan samenwonen. Jullie zijn dan niet verplicht om afspraken op papier te zetten. Voor de wet blijven jullie dan apart. Mocht het met de relatie mis gaan, dan kun je onderling schriftelijk afspreken hoe je omgaat met bijvoorbeeld bezittingen en schulden. Dat is de theorie, in de praktijk levert dat niet zelden problemen op. Ook bij overlijden is er niets voor de partner geregeld. Daarom is het zinvol om de relatie officieel te maken, juist omdat je écht voor elkaar kiest en het voor elkaar en jezelf goed geregeld wilt hebben.

Ga daarbij niet over één nacht ijs en overweeg alle persoonlijke en zakelijke consequenties. Laat je daarom goed informeren over de mogelijkheden. Hofsteenge & Wesseling Notarissen kan jullie hierbij met gespecialiseerde kennis van dienst zijn. Jullie kunnen dan weloverwogen kiezen uit trouwen, geregistreerd partnerschap (al dan niet met huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden) of een samenlevingscontract. Dat zijn namelijk de opties.

Trouwen onder huwelijkse voorwaarden

Hoewel trouwen minder populair is geworden, kiezen heel wat mensen er toch nog voor. Door te trouwen regel je in één keer wettelijk heel veel. Wil je daarnaast onderlinge afspraken maken, dan kun je die als huwelijkse voorwaarden laten opstellen bij de notaris. In die voorwaarden leg je bijvoorbeeld vast wat er met inkomen, vermogen en schulden tijdens het huwelijk moet gebeuren. Doe je dat niet, dan geldt de (beperkte) gemeenschap van goederen. Volgens deze gemeenschap van goederen is in ieder geval al het vermogen dat al gemeenschappelijk was en ook alles wat gedurende het huwelijk wordt verkregen gemeenschappelijk; het vermogen van voor het huwelijk dat van één van beiden is, blijft privé (alleen van de desbetreffende echtgenoot). Ook schenkingen en erfenissen zijn van degene die ze krijgt.

De meest voorkomende reden voor huwelijkse voorwaarden is een eigen onderneming of de intentie die te willen beginnen. De partner die geen ondernemer is, is dan beschermd tegen aansprakelijkheid en faillissement. Schulden van de ondernemer kunnen niet op de echtgenoot verhaald worden. Maar die kan ook geen aanspraak maken op de onderneming bij een scheiding. Je kunt ook kiezen voor huwelijkse voorwaarden als je privévermogen wilt hebben en houden. Je kiest dan voor financiële zelfstandigheid en onafhankelijkheid.

Wil je meer vermogen gemeenschappelijk dan volgens de wettelijke (beperkte) gemeenschap van goederen, bijvoorbeeld de woning die van één van beide echtgenoten is, ook dan moet je huwelijkse voorwaarden maken.

Mocht je van de huwelijkse voorwaarden af willen, dan kan de notaris dat ook regelen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je als echtgenoten toch al je vermogen gemeenschappelijk wilt hebben. Of wanneer je gebruik wilt maken van voordelen, zoals erfbelasting-besparing bij overlijden en besparing van overdrachtsbelasting bij een echtscheiding.

“Bij een huwelijk leg je onderlinge afspraken vast in huwelijkse voorwaarden”

Het geregistreerd partnerschap als alternatief

Het geregistreerde partnerschap is een alternatief voor het huwelijk, hoewel er veel overeenkomsten zijn. Als partners heb je, zoals in een huwelijk, een aantal rechten en plichten:

• Het recht om elkaars achternaam te gebruiken.

• Een (beperkte) gemeenschap van goederen.

• Voor bepaalde rechtshandelingen moet de partner toestemming geven.

• De partners hebben onderhoudsplicht ten opzichte van elkaar. Die geldt ook na het geregistreerd partnerschap; er kunnen ontstaan alimentatierechten ontstaan.

• Je bent elkaars erfgenaam. Je deelt het opgebouwde pensioen met je partner. Bij veel pensioenen kun je ook een nabestaandenpensioen opbouwen.

• Je bent niet verplicht te getuigen in een rechtszaak tegen jouw partner.

Er zijn ook verschillen:

• Het huwelijk wordt in het buitenland erkend, het geregistreerd partnerschap niet overal.

• Je bent niet verplicht om elkaar het Ja-woord te geven

• Een geregistreerd partnerschap kan onder bepaalde voorwaarden buiten de rechter om worden ontbonden.

• Het geregistreerd partnerschap kent geen ‘scheiding van tafel en bed’.

Sinds 1 januari 2018 geldt ook voor het geregistreerd partnerschap de beperkte gemeenschap van goederen, zoals hiervoor onder het huwelijk toegelicht. Net als bij een huwelijk kun je er bij een geregistreerd partnerschap voor kiezen om zelf de voorwaarden te bepalen. Voor het opstellen van partnerschapsvoorwaarden moet je naar een notaris.

“Sinds 1 januari 2018 geldt wettelijk voor een geregistreerd partnerschap beperkte gemeenschap van goederen”

Het samenlevingscontract komt steeds vaker voor

Het kan zijn dat jullie als partners het huwelijk niet meer van deze tijd vinden of er andere bezwaren tegen hebben. Jullie zien de relatie liever op een andere manier bezegeld waarbij je je eigen regels opstelt. Dat kan met een samenlevingscontract, waar steeds vaker voor wordt gekozen. Dat kun je zelf doen. Maar als je het door een notaris laat opstellen weet je zeker dat alle belangrijke zaken zwart op wit staan. Bovendien zijn er steeds meer instanties, waaronder de belastingdienst en pensioenmaatschappijen, die alleen een notarieel samenlevingscontract erkennen als een geldig samenlevingscontract. Dat biedt zekerheid. Denk aan:

• Afspraken over de woning.

• De inboedelverdeling.

• De verdeling van de betalingen in het huishouden.

• De verdeling van hypotheekkosten.

• Een regeling voor het geval een van beiden komt te overlijden.

• Het aanmelden voor het nabestaandenpensioen/partnerpensioen.

• Afspraken rondom de boedelverdeling bij een eventuele scheiding.

• Belastingvrijstellingen.

• Je wordt automatisch elkaars toeslagpartner als je op hetzelfde adres staat ingeschreven.

Een samenlevingscontract bij samenwonen heeft duidelijke voordelen. Zo word je fiscale partners en dat levert veel belastingvoordeel op. Daarnaast krijg je onder andere recht op partnerpensioen of - als een partner komt te overlijden - recht op nabestaandenpensioen. Ook vermindert het vastleggen van financiële afspraken de kans op onenigheid over wie wat betaalt; je voorkomt conflicten en onnodig verdriet. Een samenlevingscontract met duidelijke afspraken biedt zekerheid voor beide partners, nu en in de toekomst. Je kunt ernstige problemen voorkomen. Stel je eens voor dat je uit huis wordt gezet door je schoonfamilie omdat het huis (deels op jouw naam, maar ook deels) op naam van je overleden partner stond. Om maar een voorbeeld te noemen. Dat kun je maar beter anders en goed geregeld hebben. Ook kun je tienduizenden euro’s aan erfbelasting besparen als een van de partners plotseling overlijdt.

Let wel: een samenlevingscontract is bindend, je moet de gemaakte afspraken nakomen! En ook belangrijk: bepaalde zaken kun je alleen in een testament regelen, laat die dus ook opstellen.

“Een samenlevingscontract bij samenwonen heeft duidelijke voordelen”

Hofsteenge & Wesseling dé notaris in Hengelo

De notarissen van Hofsteenge & Wesseling helpen je graag bij opstellen van huwelijkse voorwaarden, de voorwaarden bij geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract. Je kunt contact opnemen via 074 - 204 20 00 of [email protected] voor vrijblijvend advies of een afspraak met een van onze (kandidaat-)notarissen in Hengelo.


Hofsteenge & Wesseling notarissen Hengelo

handelsregisternr: 77750209
btw nr: NL104180110B01

Openingstijden

Maandag08:30 - 17:00 uur
Dinsdag08:30 - 17:00 uur
Woensdag08:30 - 17:00 uur
Donderdag08:30 - 17:00 uur
Vrijdag08:30 - 17:00 uur

Bezoekadres

Wolter ten Catestraat 56
7551 HZ Hengelo