TESTAMENT SPECIALIST

Ons kantoor is gespecialiseerd in het maken van (complexe) testamenten. Na bespreking van uw situatie en inventarisatie van uw wensen maken wij het best mogelijke testament voor u.  Ook in fiscaal opzicht.

9  veel voorkomende redenen om een  testament te maken of te wijzigen.

1.De wettelijke verdeling aanpassen 

De wettelijke verdeling geldt voor getrouwde partners met kinderen zonder testament. Door een testament te maken kunt u de wettelijke verdeling naar uw eigen situatie aanpassen. 

2.Erfbelasting uitstellen of besparen 

Een testament is van invloed op het uitstellen of besparen van erfbelasting die erfgenamen moeten betalen. Bij het kiezen van een geschikte testamentvorm wordt rekening gehouden met welke keuze u over de erfbelasting maakt. Met een wettelijke verdeling kunt u erfbelasting besparen door een zogenaamd aanvullend legaat ten behoeve van de langstlevende op te nemen, en op dat aanvullend legaat dan weer een tweetrapsmaking te plaatsen. Wij leggen u graag uit welke mogelijkheden er zijn. 

Met een tweetrapstestament kan erfbelasting worden uitgesteld naar het moment van het overlijden van de laatste ouder. Het tweetrapstestament kan echter in sommige gevallen ertoe leiden dat over het overlijden van beide ouders meer erfbelasting moet worden betaald dan bijvoorbeeld bij een wettelijke verdeling. Als u bij ons een testament maakt, adviseren wij u over deze zaken. 

3.Uitsluitingsclausule

Met een uitsluitingsclausule voorkomt u dat degene die van u geërfd heeft uw erfenis moet delen met zijn ex-partner als hij/zij zou gaan scheiden. U bepaalt met deze clausule namelijk in het testament dat de erfenis altijd privé is voor degene die van u erft. 

4.Clausule voor zorgbijdrage

In uw testament kunt u de clausule opnemen die ervoor zorgt dat de kinderen hun erfdeel krijgen als de achtergebleven ouder in een zorginstelling wordt opgenomen. Hiermee voorkomt u dat de achtergebleven ouder de erfenis van de kinderen moet ‘opeten’. 

5.Voordeel voor kleinkinderen 

Met het opnemen van een legaat aan kleinkinderen kunt u bijna altijd besparing van erfbelasting bereiken. Grootouders kunnen namelijk hun kleinkinderen een bedrag belastingvrij nalaten. Hierdoor gaat er een deel van de erfenis over naar de kleinkinderen zonder dat daarover erfbelasting moet worden betaald. De andere erfgenamen betalen hierdoor minder erfbelasting. Wij kunnen het legaat in het testament zó voor u vormgeven zodat het aansluit bij het moment waarop u wilt dat de kleinkinderen het geld krijgen. Bijvoorbeeld pas als ze 25 jaar zijn of pas als beide grootouders zijn overleden. 

6.Executeur aanstellen

Een executeur regelt de administratieve afwikkeling van uw erfenis, zoals het opzeggen van abonnementen, het doen van belastingaangifte en het betalen van rekeningen. Dit is praktisch, vooral als er meerdere erfgenamen zijn. We zien in de praktijk dat de aanwezigheid van een executeur ook onenigheid tussen de erfgenamen voorkomt. Vaak is de executeur ook degene die de uitvaart regelt. Een executeur moet in een testament worden aangesteld.

7.Andere erfgenamen aanwijzen 

Als iemand overlijdt die geen testament gemaakt heeft, regelt de wet wie de erfgenamen zijn en hoe de erfenis wordt verdeeld. Als iemand die geen partner en kinderen heeft overlijdt, dan erven zijn/haar ouders, broers en zussen. Als er geen contact is met een van deze personen, dan kunt u door een testament te maken ervoor kiezen deze persoon niet te laten erven. Ook als u bijvoorbeeld geld aan een goed doel wilt nalaten, moet hiervoor een testament worden gemaakt. Voor niet-getrouwde partners geldt dat een testament nodig is om van elkaar te erven. In een samenlevingscontract kan ook een stukje erven worden geregeld, maar alleen voor de bezittingen waarvan de partners samen eigenaar zijn. 

8.Testament verouderd

Omdat het erfrecht in 2003 ingrijpend is gewijzigd en ook de wet die de erfbelastingen regelt in 2010 is gewijzigd, zien we dat oudere testamenten anders kunnen uitpakken dan bij het maken van het testament was bedoeld. Om verwarring over en ongewenste effecten van het testament te voorkomen, kan in veel gevallen het testament beter worden vernieuwd. 

9.Bedrijfsopvolger aanwijzen 

Door het overlijden van een ondernemer kan een bedrijf in handen komen van erfgenamen die geen verstand hebben van ondernemen. Hierdoor kan het bedrijf in problemen komen en kan er ruzie tussen de erfgenamen ontstaan. Met een goed testament en misschien wat aanvullende maatregelen kunt u veel problemen voorkomen

Breuker Netwerk Notarissen

handelsregisternr: 01108566
btw nr: NL8144.52.619.B.01

Openingstijden

Maandag08:30 - 17:00 uur
Dinsdag08:30 - 17:00 uur
Woensdag08:30 - 17:00 uur
Donderdag08:30 - 17:00 uur
Vrijdag08:30 - 17:00 uur

Bezoekadres

Stationsweg 49
9201 GH Drachten