HISTORIE VAN ONS KANTOOR

Protocol

Het protocol van ons kantoor is van 1813 en is het eerste - en thans nog enige oude - protocol van Drachten. 

Op 25 januari 1813 werd Karst Jans van der Veen benoemd tot notaris te Drachten. 

Vóór 1813 waren er wel notarissen, maar was het een ander soort notariaat. Vóór 1810 kwam de regeling van het notariaat er op neer dat men om het ambt van notaris te kunnen uitoefenen door de Staten van Friesland moest worden 'gecreëerd en gemaakt'. De notaris werd 'geadmiteerd' na een afgelegd examen en moest zich daarna bij de griffie laten registreren. Een bepaalde vaste standplaats werd de notaris niet toegewezen. Notarissen hadden ook geen protocol, dat wil zeggen: zij bewaarden niet (een afschrift van) de akten die zij doorlopend in een register nummerden.

Napoleon voerde de verplichting tot protocolhouden en een vaste standplaats in 1810 in, waarbij zij die daartoe bereid waren dienden te worden 'geconfirmeerd' tot notaris nieuwe stijl. Van de toen 104 notarissen in Friesland gingen er slechts 64 door als 'keizerlijk' notaris met een vaste standplaats en protocol.

Terug naar het protocol van ons kantoor. Een overzicht van de notarissen, met de jaren dat zij protocolhouder waren:

Karst Jans van der Veen 1813-1848

Eilard Jacobus Attema 1848-1885

Petrus Christiaan Simons 1886-1888

Johannes Posthumus 1888-1924

Jan de Jong 1924-1944

Theunis Seinstra 1944-1972

Hans Eizo Mulder 1972-1996

Thomas Rein Wiersma 1996-2012

Hillebrand Philippus Breuker  1999- *

* In 1999 benoemd tot notaris te Drachten met een eigen standplaats en protocol. Het protocol van 1813 is in 2012 aan het protocol van mr. H.Ph. Breuker toegevoegd. Per 1-1-2023 is eveneens het protocol van mr. N.T. Bron toegevoegd aan dat van mr. H.Ph. Breuker.


Kantoorpand

Vanaf 1924 is het pand aan de Stationsweg 49 te Drachten onafgebroken kantoor geweest voor de hiervoor genoemde notarissen. 

Het pand is een gemeentelijk monument. In 2019 werd door de wethouder van de gemeente Smallingeland het eerste gemeentemonument schildje bevestigd.

Al met al een lange historie, en al bijna 100 jaar op hetzelfde adres! 

Breuker Netwerk Notarissen

handelsregisternr: 01108566
btw nr: NL8144.52.619.B.01

Openingstijden

Maandag08:30 - 17:00 uur
Dinsdag08:30 - 17:00 uur
Woensdag08:30 - 17:00 uur
Donderdag08:30 - 17:00 uur
Vrijdag08:30 - 17:00 uur

Bezoekadres

Stationsweg 49
9201 GH Drachten