ONDERNEMINGSRECHT SPECIALIST

Wij zijn gespecialiseerd in (complex) ondernemingsrecht. Voor oprichting, herstructurering, fusie, splitsing, samenwerking, bedrijfsopvolging of beëindiging van uw onderneming bent u bij ons aan het juiste adres. Wilt u eens komen kennismaken? U bent van harte welkom.
 
Alleen goed ondernemen is niet voldoende voor uw bedrijf. 

Het is belangrijk dat de juridische zaken rond uw onderneming goed zijn geregeld, maar ook uw privézaken als ondernemer. En dat speelt niet alleen bij de start van uw onderneming, maar ook in alle latere fasen. 

Juridisch onderhoud en opnieuw bouwen aan de juridische structuur blijft nodig. 

Start van de onderneming

Voor een succesvol bedrijf zijn niet alleen een goed bedrijfsplan en winstprognoses van belang. Het is ook belangrijk goed gebruik te maken van alle juridische mogelijkheden. De keuze tussen bijvoorbeeld een eenmanszaak of een bv heeft grote gevolgen voor uw aansprakelijkheid voor schulden en voor de belastingen die u moet betalen. Wij kunnen met u de verschillen tussen de keuzes voor de diverse  ondernemingsvormen bespreken. 

Juridische vormgeving

Als uw bedrijf zich ontwikkelt, zijn er verschillende momenten waarop het belangrijk is dat u stilstaat bij de juridische gevolgen van de ontwikkelingen die zich in uw bedrijf voordoen. Wat gebeurt er als u een nieuwe bedrijfsactiviteit ontwikkelt? Is het verstandig het bedrijfspand als ondernemer in privé te kopen, of toch liever door een (aparte) bv?  Als er kapitaal nodig is en de verstrekker wil participeren in het bedrijf, wat zijn dan de juridische mogelijkheden? 

De ondernemer ‘privé’

Als ondernemer is het goed om na te denken welke risico’s uw partner en uw gezin lopen. Wilt u uw partner/gezin tegen de risico’s van het bedrijf beschermen? Dan is het verstandig om huwelijkse voorwaarden te maken of een goed samenlevingscontract te hebben.  Wat gebeurt er met uw bedrijf als u onverwacht uitgeschakeld wordt door een ernstige ziekte of verkeersongeval? Kan het bedrijf dan verder zonder u? Wie neemt de beslissingen? Het is daarom verstandig een levenstestament te maken.

Bedrijfsvormen

Om succesvol te kunnen ondernemen is het belangrijk de juiste bedrijfsvorm te kiezen. De keuze voor een bedrijfsvorm heeft gevolgen voor uw aansprakelijkheid voor schulden, voor de belastingen die u moet betalen en voor de mogelijkheid om het bedrijf te verkopen. 

U kunt kiezen tussen de volgende Nederlandse bedrijfsvormen: 

• eenmanszaak

• personenvennootschap (maatschap, vof of cv)

• coöperatie

• besloten vennootschap (bv); of • naamloze vennootschap (nv).

Elke bedrijfsvorm heeft zijn eigen voor- en nadelen. Wij  kunnen samen met u (en uw financieel adviseur) helder maken wat die voor- en nadelen voor u betekenen en u adviseren over een keuze. 

Het bedrijf ontwikkelt zich

Een succesvol bedrijf past zich aan aan wisselende omstandigheden. Hieronder  wordt voor een aantal belangrijke wijzigingen in de 

omstandigheden toegelicht welke juridische zaken spelen. 

Samenwerken 

Als u gaat samenwerken is een belangrijke vraag welke bedrijfsvorm daar het beste bij past. Als u niets regelt, ontstaat er een vof. U kunt dan ieder overal voor tekenen en bent ieder voor alle schulden van de vof aansprakelijk.  U kunt uw risico op aansprakelijkheid  beperken door ons een goed vof-contract op te laten stellen. U kunt aansprakelijkheid ook voorkomen door een bv  op te richten bij uw notaris. Door de samenwerking moet u allerlei afspraken maken met elkaar: 

• Hoe verdeelt u de winst en het verlies?

• Welke besluiten kunt u zelfstandig nemen en welke moeten altijd in overleg worden genomen? 

• Mag ieder van u naast de samenwerking ook nog ‘eigen’ opdrachten aannemen? 

• Wie mag het bedrijf voortzetten als de samenwerking eindigt? 

Werknemers in dienst  

Door werknemers in dienst te nemen, kunt u uw bedrijf laten groeien. Goede werknemers nemen u werk uit handen en leveren u extra winst op. Door werknemers in dienst te nemen, nemen de risico’s van het bedrijf toe. Ook als de zaken wat minder gaan, moet u uw werknemers immers betalen. Misschien is dit een goed moment om uw eenmanszaak of personenvennootschap om te zetten in een bv?

Een bedrijfspand kopen

Als u een bedrijfspand koopt, leent u waarschijnlijk geld om de koop te kunnen betalen. Als u een bv heeft, kan de bv dit geld lenen. U bent dan in principe niet in privé aansprakelijk voor terugbetaling van de lening. Dat is anders als u in privé borg staat voor de terugbetaling door de bv of als u meetekent als hoofdelijk schuldenaar. Als u het bedrijf later gaat verkopen, krijgt u een hogere prijs als de koper geen overdrachtsbelasting hoeft te betalen over de waarde van het bedrijfspand. Door op tijd een bv op te richten, kunt u dit bereiken. Als u al een of meer bv’s heeft, is het belangrijk dat het bedrijfspand in de juiste bv komt. 

Investeerders
Als u geld nodig heeft om uw bedrijf te laten groeien, kunt u gaan samenwerken met investeerders. Dit is een goed moment om samen met ons de statuten van de B.V. tegen het licht te houden. De investeerders willen waarschijnlijk aandelen in het bedrijf krijgen. Misschien is het een goed idee om daar een speciaal soort aandelen voor te maken. De statuten bepalen hoeveel zeggenschap en hoeveel recht op winst aan elk van de aandelen is verbonden. In de statuten kan ook worden vastgelegd  of de investeerders vrij zijn de aandelen aan een willekeurig ander te verkopen. Vaak worden naast de statuten ook nog afspraken gemaakt in een aandeelhoudersovereenkomst. Het is dan belangrijk dat de statuten en de aandeelhoudersovereenkomst goed op elkaar aansluiten.
Bedrijfsopvolging

Vaak denkt een ondernemer daar pas te laat over na. Bij bedrijfsopvolging binnen een familiebedrijf is een goede verkoopprijs niet het enige wat telt. De overname van het bedrijf moet financieel mogelijk worden gemaakt voor de opvolger, maar de overige familieleden moeten daardoor niet benadeeld worden. De notaris kan gesprekken over de opvolging begeleiden en oplossingen aandragen. Het certificeren van de aandelen is een van die oplossingen. Goed advies hierover voorkomt problemen binnen de familie en binnen het bedrijf. Bovendien kan hiermee overdrachtsbelasting en erfbelasting worden bespaard.Breuker Netwerk Notarissen

handelsregisternr: 01108566
btw nr: NL8144.52.619.B.01

Openingstijden

Maandag08:30 - 17:00 uur
Dinsdag08:30 - 17:00 uur
Woensdag08:30 - 17:00 uur
Donderdag08:30 - 17:00 uur
Vrijdag08:30 - 17:00 uur

Bezoekadres

Stationsweg 49
9201 GH Drachten