ERFRECHT SPECIALIST

Ons kantoor is gespecialiseerd in de afwikkeling van (complexe) nalatenschappen en zogenaamde 'zware vereffeningen'. 
Wij worden regelmatig door de rechter benoemd tot vereffenaar.  
En wij zijn lid van NOVEX, de Nederlandse Organisatie voor Executeurs

Als een erfenis beneficiair is aanvaard, wat moet je dan doen?

Als een erfenis door een of meer van de erfgenamen beneficiair is aanvaard, moet de erfenis volgens een wettelijke procedure en onder toezicht van de rechter worden afgewikkeld. Dit wordt de 'vereffening' genoemd. De vereffening wordt door de erfgenamen samen gedaan. De vereffening is bedoeld om ervoor te zorgen dat alle schuldeisers van de erfenis worden betaald. 

De vereffening bestaat in hoofdlijnen uit deze stappen:

1. Een boedelbeschrijving maken

2. De boedelbeschrijving bij de rechtbank inleveren

3. De schuldeisers een brief sturen

4. Het verkopen van bezittingen uit de erfenis, als dat nodig is om schulden te betalen

5. De schuldeisers betalen

Bij vereffening komen best wat regels kijken waar erfgenamen rekening mee moeten houden en die ze nauwgezet moeten volgen. Daarom hebben de rechtbanken hiervoor richtlijnen gemaakt die moeten worden gevolgd. De vereffening na beneficiaire aanvaarding wordt ook wel de 'lichte vereffening' genoemd.  Indien door de rechter een vereffenaar wordt benoemd is sprake van een 'zware vereffening'.

Bij het vereffenen van een erfenis kunnen wij u op verschillende manieren ondersteunen, wij kunnen u bijvoorbeeld adviseren over hoe u de werkzaamheden het beste kunt uitvoeren, officiële verzoekschriften voor u maken of zelfs de taken van de vereffening helemaal van u  overnemen.  

Goed om te weten

*  Als er niet wordt vereffend of de erfgenamen niet hun best doen tijdens de vereffening, dan heeft dat een risico. In het uiterste geval verliest een erfgenaam de bescherming van beneficiaire aanvaarding en moeten de erfgenamen de schulden van de overledene uit eigen portemonnee betalen. 

* Er moet ook worden vereffend als de erfenis niet groot genoeg is om alle schulden te betalen. 

* Als de erfgenamen betalingen willen doen van de bankrekening van de overledene, bijvoorbeeld om de schulden te betalen, kan het zijn dat de bank om een verklaring van erfrecht vraagt. Wij kunnen deze verklaring voor u maken. 

* Het is mogelijk dat na de vereffening een nieuwe schuldeiser zich meldt. Deze schuldeiser heeft meestal het recht de erfenis die de erfgenamen na de vereffening hebben ontvangen weer 'terug te halen'. 

Breuker Netwerk Notarissen

handelsregisternr: 01108566
btw nr: NL8144.52.619.B.01

Openingstijden

Maandag08:30 - 17:00 uur
Dinsdag08:30 - 17:00 uur
Woensdag08:30 - 17:00 uur
Donderdag08:30 - 17:00 uur
Vrijdag08:30 - 17:00 uur

Bezoekadres

Stationsweg 49
9201 GH Drachten