Update op onze bestaande maatregelen:

Vanaf donderdag 15 oktober doen wij het dringende verzoek aan al onze bezoekers van kantoor om een mondkapje te dragen. Tijdens de afspraak zelf kan het mondkapje af. Wij volgen hiermee het dringende advies van de landelijke overheid. Dit als uitbreiding op de maatregelen die er al waren; het desinfecteren van de handen bij binnenkomst, het houden van 1,5 meter afstand met de medewerkers en andere bezoekers van ons kantoor.

In verband met de  verspreiding van het coronavirus worden ook notariskantoren tot ingrijpende maatregelen gedwongen. Ons kantoor blijft geopend zolang dit op een verantwoorde wijze mogelijk is en dit niet door de overheid wordt ‘verboden’. 

Wij houden alle berichtgevingen en adviezen omtrent het coronavirus nauwlettend in de gaten. Leidend hierbij is de informatie van de overheid en het RIVM. Naar aanleiding daarvan hebben wij onder andere de volgende maatregelen getroffen: 

Lees verder...

 • Wij vinden het verstandig het aantal bezoekers van ons kantoor tot het minimum te beperken.
  Passeren doen onze (kandidaat-)notarissen uitsluitend met de partijen die bij de transactie direct betrokken zijn en van wie de handtekening is vereist.
  Makelaars, financieel adviseurs, kinderen en anderen (die normaliter welkom zijn bij op zich vaak een heuglijk moment) kunnen wij nu helaas niet ontvangen.
  Wij verzoeken de bezoekers om – voor uw eigen, onze en andermans bescherming – uitsluitend naar ons kantoor te komen als u niet een van de door het RIVM bekend gemaakte verschijnselen heeft: koorts, (neus)verkoudheid, hoesten en/of keelpijn.
 • De (kandidaat-)notarissen en medewerkers geven geen handen meer en houden gepaste afstand, koffie en thee wordt niet meer geserveerd.
 • Onze medewerkers werken zo veel mogelijk vanuit huis, alleen een kernteam bemenst het kantoor.
 • Bij koorts, (neus)verkoudheid, hoesten en/of keelpijn blijven onze medewerkers thuis en komen pas na overleg weer op kantoor.
 • Telefonisch zijn wij gewoon bereikbaar.
 • We maken een notitie van uw telefoontje en de behandelaar neemt daarna contact met u op, telefonisch of via de mail.

Verberg lees verder...

nieuws van het notariskantoor

15 april 2021

Françien Middelkoop-Verdooren kan u alles vertellen over een levenstestament

Krans Notarissen doet mee met de KNB online campagne over het Levenstestament!

Op 1 maart is de KNB met een nieuwe online campagne gestart om aandacht te vragen voor het levenstestament. Met de slogan `Teken vandaag voor morgen' kunt U via de campagnesite gemakkelijk een bel-mij-terugverzoek doen. U wordt dan door iemand van de familiesectie gebeld voor een intakegesprek. Via deze link zijn wij zichtbaar en vindbaar (hier staat ook meer informatie over een levenstestament).

De 2 belangrijke spelregels voor deelname aan de bel-mij-terugactie zijn: de notaris belt degene die een bel-mij-terugverzoek doet binnen 3 werkdagen terug én brengt geen kosten in rekening voor het intakegesprek van maximaal 30 minuten. Via een korte online vragenlijst – de zogenoemde keuzehulp – kunt U zich alvast voorbereiden op het gesprek met de notaris over uw levenstestament.

Dus aarzel niet.....we zijn er voor u!

16 maart 2020

Dienstverlening en uitbraak coronavirus

Ons kantoor blijft geopend zolang dit op een verantwoorde wijze mogelijk is en dit niet door de overheid wordt ‘verboden’. Vanzelfsprekend nemen wij alle maatregelen in acht die de overheid in het kader van het COVID 19-virus (coronavirus) neemt. Onze dienstverlening zal daardoor wel anders zijn. Zo geven we geen handen en bewaren we een veilige afstand.   

Voor de veiligheid van onze cliënten en onszelf verzoeken wij cliënten alleen naar ons kantoor te komen als zij geen klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts ervaren. Als u niet naar ons kantoor kunt of wilt komen, zoeken we met u naar een oplossing om de dienstverlening door te laten gaan. Besprekingen kunnen bijvoorbeeld ook via telefoon of andere communicatiemiddelen plaatsvinden en in bepaalde gevallen is ondertekening van een akte per volmacht mogelijk.

Update op onze bestaande maatregelen:

Wij doen het dringende verzoek aan al onze bezoekers van kantoor om een mondkapje te dragen. Tijdens de afspraak zelf kan het mondkapje af. Wij volgen hiermee het dringende advies van de landelijke overheid. Dit als uitbreiding op de maatregelen die er al waren; het desinfecteren van de handen bij binnenkomst, het houden van 1,5 meter afstand met de medewerkers en andere bezoekers van ons kantoor.


nieuws van netwerk notarissen

14 mei 2021nieuws

Gezien in Max Meldpunt: een recreatiewoning met zorgen. Maar het kan gelukkig anders.

Nu de zomer nadert en we door de pandemie ontdekken hoe fijn Nederland als vakantieland kan zijn, is het kopen van een chalet op een vakantiepark voor veel Nederlanders een...

lees verder >
19 april 2021nieuws

Er komt een wetswijziging voor erfbelasting voor weeskinderen

In november 2020 maakte het tv-programma Kassa in samenwerking met Lucienne van der Geld van Netwerk Notarissen een item over Linda, die toen terminaal ziek was, en haar 13-jarige zoon...

lees verder >
7 mei 2021nieuws

Kosteloos stappenplan voor verenigingen en stichtingen

Wij hebben een praktisch stappenplan ontwikkeld voor verenigingen en stichtingen. Dit stappenplan is kosteloos bij ons op te vragen. Het stappenplan helpt de stichting of vereniging waarbij je bent betrokken,...

lees verder >
de heer mr. A. Stuijt (Xander)Notaris en fiscaal jurist
Afkomstig uit een echte notarisfamilie, heb ik het vak met de paplepel ingegoten gekregen. In 1989 van mijn geboorteplaats Amsterdam vertrokken naar Haarlem, daardoor misschien een halve mug. Vanaf 1985 ben ik op dit kantoor werkzaam en heb ik al vroeg de ruimte gekregen een eigen cliëntenkring op te bouwen en wat belangrijker is de deelgebieden binnen het notariaat te doen die ik leuk vind. Na mijn studie notarieel recht heb ik in de avonduren de studie fiscaal recht gedaan. Daarnaast heb ik ook de opleiding estate planner gevolgd en ben gecertificeerd executeur. Van belang vind ik dat een notaris ervaring moet hebben op alle notariële rechtsgebieden, omdat elke rechtsvraag van een cliënt nu eenmaal betrekking heeft op meerdere rechtsgebieden. Specialisme: Vastgoed en estate planning Het is leuk om complexe vastgoedprojecten juridisch vorm te geven. Zo hebben wij al veel bepalende en complexe projecten in de stad Haarlem en daarbuiten mogen begeleiden, zoals de Appelaar en Konings Carré. Estate planning is weer een heel andere rechtsgebied en heeft als insteek hoe het vermogen van de ene generatie naar de andere generatie overgaat tegen een zo laag mogelijke (erf)belastingheffing. Elke situatie is weer anders en vergt weer creativiteit. Dit rechtsgebied is mij passend omdat juist daar de combinatie voelbaar is tussen het notarieel recht en het fiscaal recht. Voor mij belangrijk rechtsbegrip: Ieder het zijne Dit begrip stamt uit de Romeinse tijd en vat eigenlijk samen wat het recht nu eigenlijk ten doel heeft en dus ook waar mijn dagelijkse bezigheden als notaris op gericht moeten zijn. Het betekent onder meer dat bij het sluiten van bijvoorbeeld zakelijke maar ook binnen de familie gesloten overeenkomsten de belangen van al de bij die overeenkomst betrokken partijen zo goed mogelijk geborgd moeten zijn en dat er daardoor sprake is van een goed evenwicht tussen partijen. Als notaris is dit de leidraad voor ons adviseren en handelen.
mevrouw mr. T.M. Bos (Tessa)Notaris
Notaris, gespecialiseerd op het gebied van vastgoed. Belangrijk vind ik om in duidelijke en begrijpelijke taal te adviseren binnen het notariële vakgebied en ik kom daarbij mijn afspraken na. Specialisme: vastgoedrecht Bouwondernemingen, groot en klein, geef ik advies bij onder meer de ontwikkeling van een (al dan niet) binnenstedelijk (ver)nieuwbouwproject, splitsingen in appartementsrechten en wijziging van bestaande splitsingsakten. Snel en accuraat geef ik advies om van ieder project een succes te maken, zowel voor de ontwikkelaar als voor de uiteindelijke kopers. Gedurende de gehele (civiel en fiscaal) juridische weg die daarbij afgelegd moet worden sta ik cliënten daarin bij. Daarbij word ik het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium (in de ontwikkelfase) ingeschakeld om direct juridische problemen te voorkomen. Het is mijn ervaring dat dit prettig en doelmatig werkt. Ik ben daarbij duidelijk, stipt en recht door zee.
de heer mr. A. Helmig (Adriaan)Kandidaat-notaris
Geboren en getogen 'Mug', (voormalig) bestuurder van grote maatschappelijke en culturele organisaties in de regio, ben ik een bekend gezicht in het Haarlemse. Ik heb daarnaast veel lol in mijn nevenactiviteiten binnen het notariële vakgebied, zoals het geven van cursussen op veilinggebied, bestuurslidmaatschappen van regionale veilingorganisaties en van het Notarieel Instituut Internet Veilen. Met mijn ervaring weet ik snel wat er speelt en wat er nodig is om tot een goede en gedegen (vooral praktische) oplossing te komen. Specialisme: culturele- en onderwijsinstellingen, familieproblemen, executieveilingen. Op kantoor begeleid ik de collega's in de familiepraktijk (langer lopende dossiers). Daarnaast houd ik mij al jaren zeer intensief bezig met gedwongen verkoop van woningen. Mijn adagium: de beste veiling is de veiling die niét door gaat. Dat betekent immers dat het 'geregeld' is tussen bank en schuldenaar. Van dit principe werkend stond ik (mede) aan de wieg van het professioneler maken van het 'veilinggebeu¬¬ren' in Nederland. Voor mij belangrijk wetsartikel: Artikel 2:8 BW. Een rechtspersoon en degenen die krachtens de wet en de statuten bij zijn organisatie zijn betrokken, moeten zich als zodanig jegens elkander gedragen naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd. Ik sta vaak versteld van de dingen die mensen willen regelen in statuten van een vereniging of stichting, hoe ze menen een dergelijke rechtspersoon te kunnen besturen of daar toezicht uit te oefenen. Ik hou ze dan de spiegel voor (wat gij niet wilt dat u geschiedt …) en probeer ze te laten begrijpen hoe het ook anders kan. Dit is maatwerk! Het leven kan veel leuker zijn als we wat beter met elkaar omgaan en als je je zelf eens zou willen wegcijferen…
mevrouw mr. S.E. Nijssen-Boland (Simone)Kandidaat-notaris
Als ervaren kandidaat-notaris weet ik welke wegen bewandeld kunnen worden in de verschillende rechtsgebieden, voornamelijk het ondernemingsrecht en het familierecht. Van de oprichting van een eerste besloten vennootschap tot complexe (her-)structureringen en overdracht van een onderneming: ik adviseer over de route die afgelegd moet worden voor het goede eindresultaat. Daarnaast adviseer ik, zowel ondernemers als mensen zonder onderneming, over testamenten, huwelijkse voorwaarden of een samenlevingsovereenkomst. Specialisme: ondernemingsrecht Met mijn ervaring weet ik wat er nodig is om de juridische vorm van een onderneming aan te laten sluiten bij de behoeften in de praktijk. Daarbij hou ik oog voor de nabije en verdere toekomst, rekening houdend met de fiscale voorwaarden en bepalingen en in goed overleg met de accountant en/of fiscalist. Voor mij belangrijk wetsartikel: Artikel 22 van de Wet op het Notarisambt. Dit artikel gaat over de geheimhoudingsplicht van de notaris, die inhoudt dat alles wat door de cliënt aan de notaris wordt verteld tussen de cliënt en de notaris blijft. Dit geeft een bijzondere vertrouwensband die het contact tussen de notaris en cliënt heel persoonlijk maakt. Het mooie van ons vak vind ik de combinatie tussen de technische uitvoering van de wet en de menselijke aspecten van de achterliggende verhalen en wensen. De geheimhoudingsplicht vormt daarbij een belangrijk instrument.
de heer mr. J.B. Temmink (Janbert)Kandidaat-notaris
Als kandidaat-notaris behandel ik diverse onroerend goed transacties. Zowel bij aankoop, verkoop of verdeling (na scheiding) als ook bij het (over)sluiten van een hypothecaire geldlening. Door mijn werkervaring bij een groot belastingadvieskantoor help ik tevens bij het opstellen van een samenlevingsovereenkomst en testamenten. Specialisme: onroerend goed en personen- en familierecht Momenteel volg ik de driejarige beroepsopleiding, die verplicht is voor een kandidaat-notaris en die leidt tot meer verdieping en kennis op alle notariële rechtsgebieden. Na het afronden van deze beroepsopleiding ben ik bevoegd om als waarnemer notariële akten te tekenen. Voor mij belangrijk wetsartikel: artikel 17 Wet op het notarisambt De notaris oefent zijn ambt in onafhankelijkheid uit en behartigt de belangen van alle bij de rechtshandeling betrokken partijen op onpartijdige wijze en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Voor mij geeft bovenstaand artikel perfect weer waar het notariaat voor staat en wat een notaris doet. Als (kandidaat-)notaris probeer je voor alle partijen een zo goed mogelijke oplossing te vinden en/of resultaat te behalen. Kort samengevat: het belang van cliënten staat voorop.
mevrouw mr. dr. A.J.M. Klein Wassink (Annette)Kandidaat-notaris
Mijn werkzame leven ben ik begonnen als kandidaat-notaris. Na een aantal jaar heb ik de overstap gemaakt naar de universitaire wereld en ben ik gepromoveerd op de Toetsing van besluiten in het rechtspersonenrecht. In dat kader heb ik onderzocht hoe de regeling over de toetsing van besluiten functioneert, welke knelpunten zich daarbij voordoen en hoe die binnen de huidige regeling verbeterd kunnen worden. Daarna heb ik onderzoek gedaan naar de zorgplichten die moedervennootschappen hebben jegens hun concerndochtervennootschappen. De besluitvorming binnen rechtspersonen blijft mijn bijzondere interesse houden. Mijn belangstelling voor de notariële praktijk is altijd gebleven zodat ik begin 2017 teruggekeerd ben naar het notariaat bij Krans Notarissen. Specialisme: Als kandidaat-notaris gespecialiseerd in ondernemings- en rechtspersonenrecht adviseer ik over een breed spectrum van ondernemingsrechtelijke vraagstukken zoals oprichtingen, aandelenoverdrachten, bedrijfsoverdrachten, statutenwijzigingen, reorganisaties en de toepassing van governance codes. Daarbij vind ik belangrijk dat de gekozen structuur aansluit bij de wensen van de cliënt en toekomstbestendig is. De artikelen 2:14 en 15 BW zijn voor mij belangrijk. Zij vormen de juridische ruggengraat voor degenen die zich in de uitkomst van besluitvormingsprocessen binnen de organisatie van een rechtspersoon niet kunnen vinden. De verwijzing in deze artikelen naar de gedragsregel dat wie krachtens wet en of statuten bij de rechtspersoon of diens organisatie betrokken is, zich dient te gedragen in overeenstemming met de redelijkheid en billijkheid maakt oplossingen op maat in specifieke situaties mogelijk.
mevrouw mr. L.F.E. Middelkoop-Verdooren (Francien) Kandidaat-notaris en SCE executeur
de heer W. de Vries (Wietze)Notarisklerk
Ik ben een ervaren klerk en ik begeleid partijen bij de overdracht van alle onroerende zaken, zowel woningen als bedrijfspanden. Ik sta partijen en hun adviseurs met raad en daad ter zijde en zorg er voor dat de overdracht zo soepel mogelijk verloopt. Specialisme: bestaande bouw Ik ken zeer goed de weg in de registergoedpraktijk en heb daarbij veel contact met makelaars, hypotheekadviseurs en banken. Ik ben bekend met de plaatselijke situatie in Haarlem en omstreken. Men kan bij mij met alle vragen over overdracht van woningen/bedrijfspanden (en alles wat daarbij komt) terecht.
mevrouw J.M. Meijer (Michaela)Notarisklerk
Met mijn jarenlange ervaring in de Amsterdamse onroerende zaken praktijk, begeleid ik partijen vanaf het bereiken van overeenstemming, vastlegging van de afspraken in een koopovereenkomst tot en met de sleuteloverdracht. Ook ben ik veel tijd bezig met nieuwbouwprojecten, uitpondingen en splitsingen in appartementsrechten. Specialisme: nieuwbouw/uitponding. Of het nu gaat om uitponding van woningen door een woningcorporatie of belegger, of ook als het gaat om (complexe) nieuwbouw dossiers, ik leg het betrokkenen graag uit! Daarnaast ben ik niet onbekend op de digitale snelweg en ben ik binnen kantoor mede verantwoordelijk voor onze online dossiers.
mevrouw P.M.C. Landwehr Johann (Patricia)Notarisklerk
mevrouw M.Y. de Hoop (Melina)Notarisklerk
mevrouw P.J. Roosingh (Petra)Notarieel medewerkster
Ik begeleid de (kandidaat-)notarissen bij de afwikkeling van nalatenschappen, van het opstellen van de verklaringen van erfrecht of executele, de aangifte van erfbelasting tot aan de akte van boedelbeschrijving.
mevrouw G.M. Spijker (Wendy)Secretaresse/notarieel medewerkster
Als secretaresse van Xander Stuijt en notarieel medewerkster op de afdeling ondernemingsrecht zorg ik er samen met Xander Stuijt, Simone Nijssen-Boland en Annette Klein Wassink voor dat de nodige werkzaamheden worden verricht op het gebied van ondernemingsrecht en, voor wat betreft de samenwerking met Xander Stuijt, familierecht.
mevrouw P.J. Hetem (Patty)Secretaresse
Als secretaresse ondersteun ik Tessa Bos en Eelco Kosters in al hun werkzaamheden.
mevrouw C.M. Veltkamp (Litha)Receptioniste
Ik ben (vooral) degene die de bezoekers van ons kantoor hartelijk welkom heet. En wie ons telefonisch benadert krijgt mij waarschijnlijk aan de lijn. Daarnaast verricht ik de nodige administratieve werkzaamheden.
mevrouw A. Sluis (Anita)Notarieel medewerkster
Na ondertekening van een akte zorg ik er voor dat dit administratief goed verwerkt wordt en dat de stukken daar terecht komen waar ze horen, zoals het kadaster.
mevrouw S.M. Tijl-Nolet (Suzanne) secretaresse
mevrouw A. Ferreira Moura (Annabella)Boekhoudster
Samen met Stewart zorg ik er voor dat alle betalingen goed worden verwerkt en verricht ik verder de gebruikelijke werkzaamheden rondom de financiële administratie van een notariskantoor.
de heer S.E. Osborne (Stewart)Systeembeheer/Boekhouder
Mijn primaire taak is systeembeheer en alle ICT-vragen. Daarnaast zorg ik voor financieel beheer binnen kantoor en, samen met Annabella, de dagelijkse boekhoudwerkzaamheden.

Krans Notarissen

handelsregisternr: 34308463
btw nr: NL8017.94.900.B.01

Openingstijden

Maandag08:30 - 17:00 uur
Dinsdag08:30 - 17:00 uur
Woensdag08:30 - 17:00 uur
Donderdag08:00 - 17:00 uur
Vrijdag08:30 - 17:00 uur

Bezoekadres

Van Eedenstraat 20
2012 EM Haarlem

Postadres

Postbus 104
2000 AC Haarlem

vraag stellenprijs opvragen

Je kunt hieronder je gegevens en je vraag invullen. We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

afspraak maken

Als je hieronder je gegevens invult nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op om de afspraak in te plannen.