IDENTIFICEREN

Een notaris is verplicht om de identiteit vast te stellen van degene die de akte bij de notaris ondertekent. Een notaris vraagt daarom naar een legitimatiebewijs en controleert dat op diefstal, geldigheid en echtheid. De gegevens van het legitimatiebewijs moeten ook in de akte worden vermeld.

Vanaf 1 oktober 2021 is een notaris verplicht om gebruik te maken van een scanner om de echtheid van een legitimatiebewijs te verifiëren.

Vooraf

Om te zorgen dat een akte vooraf klaargemaakt kan worden willen wij vooraf reeds een kopie van het legitimatiebewijs ontvangen zodat de gegevens alvast opgenomen kunnen worden in de akte.

Bij de ondertekening

- Bij de ondertekening dient u het legitimatiebewijs mee te nemen dat in de concept-akte is vermeld. *

- Bij binnenkomst zal de medewerker van het secretariaat vragen naar uw legitimatiebewijs. De medewerker maakt een scan van het document en ontvangt een bevestiging van de echtheid.

- De medewerker zal het legitimatiebewijs overhandigen aan de notaris en daarbij aangeven of inderdaad aan de vereisten is voldaan.

- De notaris identificeert u aan de hand van het legitimatiebewijs en controleert -nogmaals- of het legitimatiebewijs overeenkomt met de gegevens in de akte.

*Indien u een ander legitimatiebewijs meeneemt dat het legitimatiebewijs dat in de akte is vermeld dan vraagt dit extra handelingen van ons kantoor dat vertraging en daardoor ook kosten met zich meebrengt. Deze extra kosten bedragen € 50,00.

Privacy

De notaris is wettelijk verplicht uw identiteit te controleren en is een van de weinige instanties die het legitimatiebewijs ook mag kopiëren en scannen met alle gegevens die erop staan.


FFT Notarissen

handelsregisternr: 63267780
btw nr: 8551.61.681.B01

Openingstijden

Maandag08:30 - 17:15 uur
Dinsdag08:30 - 17:15 uur
Woensdag08:30 - 17:15 uur
Donderdag08:30 - 17:15 uur
Vrijdag08:30 - 17:15 uur

Bezoekadres

Bozenhoven 115
3641 AD Mijdrecht