Welkom op de website van FFT Notarissen

FFT staat voor de namen Forsthövel, Fanoy en Touw. Peter Forsthövel is de oprichter van het kantoor, maar is inmiddels als notaris teruggetreden. Momenteel wordt het kantoor gedreven door Arjen Fanoy en Mariëlle Touw-van den Bos, tezamen met een enthousiast en deskundig team van kandidaat-notarissen en medewerkers.


FFT Notarissen is een betrouwbaar, modern, slagvaardig en laagdrempelig notariskantoor, met een zo veel mogelijk duurzame werkwijze. Wij werken vanuit een prachtig kantoorpand met ruime parkeergelegenheid op eigen terrein.


Wij investeren veel tijd en energie in het op peil houden en verbeteren van ons kennisniveau. Zo kunnen wij u op alle notariële gebieden van de notariële praktijk, snel en kundig van dienst zijn.

Lees verder...

Wij gebruiken duidelijke taal. We streven ernaar dat onze cliënten de inhoud van onze akten en overeenkomsten snel kunnen begrijpen. Wij staan midden in de maatschappij en willen graag met begrip voor uw persoonlijke omstandigheden van dienst zijn op een vriendelijke en plezierige manier.


Onze cliënten zijn niet alleen particulieren, maar bijvoorbeeld ook woningbouwverenigingen en veel ondernemingen (vaak familiebedrijven). Al onze juristen zijn opgeleid tot estate-planners. Ze kunnen u daardoor (waar nodig in teamverband) begeleiden bij ingewikkelde nalatenschappen en familiebelangen, al dan niet in combinatie met een familiebedrijf.

Verberg lees verder...

nieuws van het notariskantoor

21 oktober 2021

Wij zijn op zoek naar diverse collega's!

Kandidaat-notaris

Ben jij een kandidaat-notaris met (enige) ervaring en op zoek naar een fijne werkomgeving om je binnen de rechtsgebieden onroerend goed en/of ondernemingsrecht verder te ontwikkelen?

Wij zijn op zoek naar enthousiaste kandidaat-notaris die graag in onze zeer afwisselende praktijk mee wil draaien en die houdt van aanpakken, snel kan schakelen en die graag wil werken op een no-nonsense notariskantoor.

Wij verwachten dan wel:

- de nodige flexibiliteit en collegialiteit om te kunnen werken in een (h)echt team;

- iemand die cliëntgericht en betrokken is;

- een collega die minimaal 32 uur per week beschikbaar is.


een enthousiaste klerk/notarieel medewerk(st)er

voor de registergoederenpraktijk en/of de ondernemingsrechtpraktijk

We zien ons team graag versterkt met iemand die:

• afhankelijk van ervaring en/of kennis:

de diverse werkzaamheden binnen de registergoederenpraktijk op zich neemt zoals het aanmaken van dossiers, het opzetten van de reguliere notariële akten (leveringen van onroerend goed, hypotheken enz.), met bijbehorende werkzaamheden zoals telefonisch cliëntencontact en het opmaken van afrekeningen en correspondentie;

en/of

alle ondersteunende taken op zich neemt binnen de Ondernemingsrechtpraktijk, zoals het opzetten van de reguliere notariële akten (oprichtingen, statutenwijzigingen, aandelen-overdrachten, enz.) met bijbehorende correspondentie, bijwerken aandeelhoudersregisters, verzorgen van de KvK-inschrijvingen, eerste contactpersoon voor Ondernemingsrecht-cliënten en het opmaken van declaraties en correspondentie.

• zelfstandig, daadkrachtig en pro-actief te werk gaat en stress-bestendig is;

• goed in teamverband kan werken;

• bij voorkeur ervaring heeft opgedaan bij een notariskantoor in de registergoederenpraktijk en/of ondernemingsrechtpraktijk;

• een initiatiefrijke houding naar buiten toe heeft, met flair en enthousiasme;

• bij voorkeur fulltime maar ten minste 32 uur per week beschikbaar is

en minimaal een HAVO/MBO-4 opleidingsniveau heeft.


een receptionist(e)/telefonist(e)

We zoeken iemand die ons secretariaat gaat versterken en die:

• onze cliënten vriendelijk te woord staat aan de telefoon of bij de ontvangst op ons kantoor;

• inkomende en uitgaande post verwerkt;

• de agenda beheert;

• bij nieuwe opdrachten dossiers aanmaakt en alle benodigde informatie bijeen verzamelt bij onder meer de Basis Registratie Personen, Insolventie Register, Curateleregister, het Kadaster, het handelsregister van de Kamer van Koophandel e.d.;

• (door juristen) gemaakte akten voorbereid voor de ondertekening en afwerking daarvan;

• getekende akten inschrijft bij het Kadaster;

• legalisaties verzorgt;

• dossiers archiveert;

• bestellingen verricht voor drukwerk, kantoorbenodigdheden e.d.

• behulpzaam is bij alle voorkomende werkzaamheden op ons kantoor.


We zoeken diegene die:

- het visitekaartje van ons kantoor kan zijn;

- beschikt over een goede beheersing van de Nederlandse taal en nauwkeurig en zorgvuldig is;

- cliëntgericht, collegiaal en flexibel is;

- minimaal 32 uur per week beschikbaar is;

- bij voorkeur HAVO maar met minimaal MBO-4 niveau.

Ervaring is een pré maar de ervaring kun je ook bij ons komen opdoen.


Aansluiting bij Netwerk Notarissen

Ons kantoor is al sinds 2004 aangesloten bij de notariële samenwerkingsorganisatie Netwerk Notarissen. De aansluiting bij Netwerk Notarissen stelt ons in staat onze diensten en werkzaamheden op een hoog nivo te leveren en om onze juridische kennis up-to-date te houden. Wij hechten er dan ook veel belang aan dat jij bereid bent om actief mee te doen aan de door Netwerk Notarissen georganiseerde activiteiten en cursussen.

Geïnteresseerd?

Van belangstellenden ontvangen we graag zo spoedig mogelijk een CV met motivatie, welke verzonden kan worden naar Mariëlle Touw, bij wie je tevens informatie kunt

inwinnen via 0297-288086.

Bezoekadres: Bozenhoven 115 te Mijdrecht

E-mail: M.Touw@fftn.nl met cc naar A.Fanoy@fftn.nl


20 mei 2021

Patchworkfamily: de weduwnaar vindt opnieuw de liefde

De vereniging voor Estateplanners in het Notariaat (EPN), waar wij ook bij zijn aangesloten, heeft dit jaar speciale aandacht voor de zogenaamde "patchwork" family. Dit zijn samengestelde gezinnen waarbij één of meerdere kinderen niet van de partners samen zijn.

Juist in deze situaties is het extra van belang dat de partners goed wordt voorgelicht over de gevolgen en mogelijkheden om hun wensen uit te voeren.

Een voorbeeld van een patchworkfamily is het stel Jasper en Noa. Jasper is weduwnaar en uit het eerste huwelijk met zijn overleden echtgenote zijn 2 kinderen geboren. Jasper en Noa willen gaan samenwonen en komen langs om de zaken te regelen.

Jasper en Noa zijn nog niet zo lang samen en eigenlijk heeft de dochter van Jasper er moeite mee dat haar vader al zo snel gaat samenwonen.

Jasper en Noa willen het liefst zoveel mogelijk samen zijn en vinden het zonde dat Noa de huur van haar woning moet betalen als zij ook bij Jasper in zijn eigen woning kan trekken.

In de samenlevingsovereenkomst spreken Jasper en Noa af dat zij niet willen dat alles gezamenlijk wordt maar dat ze ieder hun eigen bezit houden. Als ze uit elkaar zouden gaan blijft de woning van Jasper. Wel zal Noa gaan meebetalen aan de hypotheekrente, tenslotte hebben ze beiden "het woongenot", en de andere kosten van de huishouding zoals de boodschappen en kosten voor gas, water en licht. Wel zal Jasper iets meer betalen omdat zijn inkomen hoger is, ofwel naar rato van inkomen. Jasper betaalt zelf de aflossingen op de hypothecaire lening omdat het zijn lening blijft.

Noa maakt zich wel zorgen dat zij op straat zou komen te staan als de relatie zou eindigen.

Als ze uit elkaar gaan moet Noa inderdaad het huis uit omdat het niet van haar is. Wel spreken ze af dat zij dan van Jasper een 'verhuisvergoeding' krijgt om haar nieuwe woning te kunnen inrichten. Tenslotte moet zij dan weer van vooraf aan beginnen met bekleding en verf voor de vloer en muren en de aanschaf van raambekleding.

De situatie dat Jasper zou overlijden is lastiger. Jasper heeft naast zijn woning niet heel veel spaargeld. Hij wil wel dat Noa in de woning kan blijven wonen maar zijn kinderen hebben hun erfdeel van hun moeder nog tegoed en dit kunnen ze bij zijn overlijden opeisen. De kinderen hebben daarop voorrang en als het nodig is om daarvoor de woning te verkopen kan het zijn dan Noa op enig moment op straat staat.

Uiteindelijk besluiten ze dit op te lossen middels een verzekering die Noa afsluit op het leven van Jasper. Met het geld van deze verzekering kan zij de kinderen het erfdeel van hun moeder uitbetalen.

Ze maken beiden -verschillende- testamenten. Jasper regelt dat Noa het vruchtgebruik krijgt van de woning zodat ze daar levenslang kan blijven wonen en bij verhuizing zal het huis alsnog toekomen aan de kinderen van Jasper. Noa neemt op in haar testament dat de helft naar Jasper gaat en de andere helft naar haar eigen neefjes en nichtjes.

Voor Jasper en Noa was het zo naar wens geregeld maar ieder stel heeft zo zijn eigen wensen.

Wilt u daar ook over van gedachten wisselen? U bent van harte welkom.


22 februari 2021

Schenking in 2021 extra voordelig


Een nieuw kalenderjaar geeft weer nieuwe mogelijkheden tot het doen van belastingvrije schenkingen.

Traditioneel vinden er aan het einde van het kalenderjaar veel schenkingen plaats maar er staat niets in de weg om dit aan het begin van het jaar te doen.

Voor 2021 zijn de reguliere schenkingsvrijstellingen eenmalig extra verhoogd met € 1.000 vanwege de gevolgen van de coronacrisis.

Vrijstellingen schenkbelasting

In het jaar 2021 mag u belastingvrij aan ieder van uw kinderen een bedrag van € 6.604 schenken.

Is uw kind tussen de 18 en 40 jaar? Dan mag u uw kind eenmalig een groter bedrag belastingvrij schenken, welk bedrag in 2021 € 26.881 bedraagt. Deze regeling geldt ook voor kinderen die 40 jaar of ouder zijn maar een partner hebben die jonger is dan 40 jaar.

Wordt de schenking door uw kind gebruikt voor een eigen woning en is uw kind tussen de 18 en de 40 jaar oud dan mag het bedrag zelfs worden verhoogd tot een bedrag van € 105.302.

Deze laatste eigen woning vrijsteling geldt overigens niet alleen voor ouders aan kinderen maar ook voor anderen, mits de schenking wordt gebruikt voor de eigen woning én de verkrijger tussen de 18 en 40 jaar oud is.

Op deze laatste eenmalige vrijstellingen dient wel een beroep te worden gedaan door het indienen van een aangifte schenkbelasting.

In het jaar 2021 mag u belastingvrij aan ieder van uw kleinkinderen of aan ieder ander een bedrag van € 3.244 schenken.

Schenkingen aan goed doel instellingen die een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status hebben zijn geheel vrijgesteld. Op de website van de belastingdienst is te controleren of een instelling een ANBI status heeft.

Schenkingsvoorwaarden

Bij schenkingen, anders dan een papieren schenking, is het niet verplicht een notariële akte op te maken maar het is wel raadzaam om de schenking, en de voorwaarden waaronder de schenking wordt gedaan, schriftelijk vast te leggen bijvoorbeeld omdat de schenking moet worden gezien als voorschot op de erfenis of wanneer het de bedoeling is dat de schenking alleen aan de begiftigde toekomt en niet aan diens (toekomstige) partner terwijl zij wel in de algehele gemeenschap van goederen gehuwd zijn.

Schenking op papier

Een notariële akte is wel verplicht bij een zogenaamde schenking op papier (schuldigerkenning uit vrijgevigheid) waarbij de toezegging tot het geld nu wordt gedaan maar de uitkering feitelijk bij overlijden zal plaatsvinden.

Het voordeel van de schenking op papier is dat de heffing van schenkbelasting nu plaatsvindt terwijl heffing van erfbelasting over dit bedrag bij overlijden wordt voorkomen.

Indien de schenking tegen een lager bedrag dan de schenkingsvrijstelling plaatsvindt is er nu geen schenkbelasting verschuldigd.

Wel moet naast het opmaken van een notariële akte:

- de schenker jaarlijks 6% rente betalen over het schuldigerkende bedrag;

- de schenker en de begiftigde de schuld/vordering goed opgeven voor de aangifte inkomstenbelasting, dat wil zeggen de schenker kan het bedrag in aftrek brengen en de begiftigde moet de vordering bij diens vermogen opgeven.

Mocht u hier nog vragen over hebben of een schenking schriftelijk willen vastleggen dan helpen wij u hier graag bij.nieuws van netwerk notarissen

21 september 2021nieuws

Prinsjesdag 2021: dit zijn de belastingplannen voor 2022

Vandaag is het Prinsjesdag. De troonrede is voorgelezen en de Miljoenennota en het Belastingplan 2022 zijn gepresenteerd. Hieronder worden een aantal belangrijke plannen voor je uitgelicht. Omdat de plannen nog...

lees verder >
2 september 2021nieuws

In EditieNL: 'Denk alvast na over je uitvaart'

In EditieNL van gisteravond werd de afscheidsbrief die Peter R. de Vries voor zijn kinderen heeft geschreven besproken met Lucienne van der Geld van Netwerk Notarissen. In de brief staat...

lees verder >
12 augustus 2021nieuws

Uit de woonspecial van RADAR+: Geld & Stenen

In de woonspecial van RADAR+ geeft Lucienne van der Geld van Netwerk Notarissen antwoord op vier vragen over de financiële mogelijkheden en onmogelijkheden die het bezit van een huis met...

lees verder >
de heer mr. A.J. Fanoy (Arjen)notaris
Arjen werkt sinds 1989 in de notariële praktijk. Arjen heeft zich gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en de samenhang tussen ondernemingsrecht en familiebelangen. Omdat Arjen ook gecertificeerd estate-planner is, is Arjen in staat om ondernemende families te adviseren over aspecten als bedrijfsopvolging en ondernemerstestamenten. Arjen heeft in de loop der jaren ook veel ervaring opgedaan met complexe onroerend-goed transacties.
mevrouw mr. M.J.C. Touw-van den Bos (Mariëlle)kandidaat-notaris
Mariëlle is sinds 2002 jaar als (kandidaat-)notaris werkzaam in de notariële praktijk en is sinds 1 januari 2015 mede-eigenaar van FFT Notarissen. Mariëlle is tevens opgeleid tot gecertificeerd Estate-Planner en is gespecialiseerd in het familierecht. Zij adviseert cliënten over levenstestamenten, testamenten, huwelijksvoorwaarden, samenlevingscontracten en hun gehele vermogens- en nalatenschapsplanning.
mevrouw mr. J. van der Linden-de Kuiper (Jacoline)kandidaat-notaris
TeamOG@fftn.nl
0297-288086
Ik ben Jacoline van der Linden-de Kuiper, ik ben kandidaat-notaris en ben sinds 2015 werkzaam bij FFT Notarissen op de afdeling Onroerend Goed. Bij mij kun je terecht met vragen over bijvoorbeeld de overdracht/verdeling van een woning, een bedrijfspand, een woonark of een eiland en/of over uw hypotheek. Uiteraard sta ik u ook graag te woord als er andere vragen zijn.
de heer mr. F.H. Vroom (Frank)kandidaat-notaris
Frank is na zijn studie Notarieel Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen begin 2020 gestart bij FFT Notarissen. Zijn focus ligt voornamelijk op het familierecht.
mevrouw P.A.S. van Loo-Bosman (Silvia)notarieel medewerkster familierecht
mevrouw J.R. Roeleveld-van Dijk (Ans)notarieel medewerker
mevrouw N. van Wijngaarden (Nelleke)teamsecretaresse onroerend goed
mevrouw M. Kok (Monique)secretaresse
mevrouw B. Wolzak-Teekmannotarieel medewerker

FFT Notarissen

handelsregisternr: 63267780
btw nr: 8551.61.681.B01

Openingstijden

Maandag08:30 - 17:15 uur
Dinsdag08:30 - 17:15 uur
Woensdag08:30 - 17:15 uur
Donderdag08:30 - 17:15 uur
Vrijdag08:30 - 17:15 uur

Bezoekadres

Bozenhoven 115
3641 AD Mijdrecht

vraag stellenprijs opvragen

Je kunt hieronder je gegevens en je vraag invullen. We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

afspraak maken

Als je hieronder je gegevens invult nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op om de afspraak in te plannen.