Welkom op de website van FFT Notarissen

FFT staat voor de namen Forsthövel, Fanoy en Touw. Peter Forsthövel is de oprichter van het kantoor, maar is inmiddels als notaris teruggetreden. Momenteel wordt het kantoor gedreven door Arjen Fanoy en Mariëlle Touw-van den Bos, tezamen met een enthousiast en deskundig team van kandidaat-notarissen en medewerkers.


FFT Notarissen is een betrouwbaar, modern, slagvaardig en laagdrempelig notariskantoor, met een zo veel mogelijk duurzame werkwijze. Wij werken vanuit een prachtig kantoorpand met ruime parkeergelegenheid op eigen terrein.


Wij investeren veel tijd en energie in het op peil houden en verbeteren van ons kennisniveau. Zo kunnen wij u op alle notariële gebieden van de notariële praktijk, snel en kundig van dienst zijn.

Lees verder...

Wij gebruiken duidelijke taal. We streven ernaar dat onze cliënten de inhoud van onze akten en overeenkomsten snel kunnen begrijpen. Wij staan midden in de maatschappij en willen graag met begrip voor uw persoonlijke omstandigheden van dienst zijn op een vriendelijke en plezierige manier.


Onze cliënten zijn niet alleen particulieren, maar bijvoorbeeld ook woningbouwverenigingen en veel ondernemingen (vaak familiebedrijven). Al onze juristen zijn opgeleid tot estate-planners. Ze kunnen u daardoor (waar nodig in teamverband) begeleiden bij ingewikkelde nalatenschappen en familiebelangen, al dan niet in combinatie met een familiebedrijf.

Verberg lees verder...

nieuws van het notariskantoor

22 februari 2021

Schenking in 2021 extra voordelig


Een nieuw kalenderjaar geeft weer nieuwe mogelijkheden tot het doen van belastingvrije schenkingen.

Traditioneel vinden er aan het einde van het kalenderjaar veel schenkingen plaats maar er staat niets in de weg om dit aan het begin van het jaar te doen.

Voor 2021 zijn de reguliere schenkingsvrijstellingen eenmalig extra verhoogd met € 1.000 vanwege de gevolgen van de coronacrisis.

Vrijstellingen schenkbelasting

In het jaar 2021 mag u belastingvrij aan ieder van uw kinderen een bedrag van € 6.604 schenken.

Is uw kind tussen de 18 en 40 jaar? Dan mag u uw kind eenmalig een groter bedrag belastingvrij schenken, welk bedrag in 2021 € 26.881 bedraagt. Deze regeling geldt ook voor kinderen die 40 jaar of ouder zijn maar een partner hebben die jonger is dan 40 jaar.

Wordt de schenking door uw kind gebruikt voor een eigen woning en is uw kind tussen de 18 en de 40 jaar oud dan mag het bedrag zelfs worden verhoogd tot een bedrag van € 105.302.

Deze laatste eigen woning vrijsteling geldt overigens niet alleen voor ouders aan kinderen maar ook voor anderen, mits de schenking wordt gebruikt voor de eigen woning én de verkrijger tussen de 18 en 40 jaar oud is.

Op deze laatste eenmalige vrijstellingen dient wel een beroep te worden gedaan door het indienen van een aangifte schenkbelasting.

In het jaar 2021 mag u belastingvrij aan ieder van uw kleinkinderen of aan ieder ander een bedrag van € 3.244 schenken.

Schenkingen aan goed doel instellingen die een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status hebben zijn geheel vrijgesteld. Op de website van de belastingdienst is te controleren of een instelling een ANBI status heeft.

Schenkingsvoorwaarden

Bij schenkingen, anders dan een papieren schenking, is het niet verplicht een notariële akte op te maken maar het is wel raadzaam om de schenking, en de voorwaarden waaronder de schenking wordt gedaan, schriftelijk vast te leggen bijvoorbeeld omdat de schenking moet worden gezien als voorschot op de erfenis of wanneer het de bedoeling is dat de schenking alleen aan de begiftigde toekomt en niet aan diens (toekomstige) partner terwijl zij wel in de algehele gemeenschap van goederen gehuwd zijn.

Schenking op papier

Een notariële akte is wel verplicht bij een zogenaamde schenking op papier (schuldigerkenning uit vrijgevigheid) waarbij de toezegging tot het geld nu wordt gedaan maar de uitkering feitelijk bij overlijden zal plaatsvinden.

Het voordeel van de schenking op papier is dat de heffing van schenkbelasting nu plaatsvindt terwijl heffing van erfbelasting over dit bedrag bij overlijden wordt voorkomen.

Indien de schenking tegen een lager bedrag dan de schenkingsvrijstelling plaatsvindt is er nu geen schenkbelasting verschuldigd.

Wel moet naast het opmaken van een notariële akte:

- de schenker jaarlijks 6% rente betalen over het schuldigerkende bedrag;

- de schenker en de begiftigde de schuld/vordering goed opgeven voor de aangifte inkomstenbelasting, dat wil zeggen de schenker kan het bedrag in aftrek brengen en de begiftigde moet de vordering bij diens vermogen opgeven.

Mocht u hier nog vragen over hebben of een schenking schriftelijk willen vastleggen dan helpen wij u hier graag bij.11 november 2020

Duidelijke taal

Vindt u de woorden die een notaris in een akte gebruikt soms ook zo lastig?

Het zijn vaak woorden die niet dagelijks gebruikt worden. Denk bijvoorbeeld aan woorden als: 'beneficiair aanvaarden', 'legataris', 'zekerheidsstelling', 'waarborgsom' of 'rechtspersoon'.

We vinden het belangrijk dat u begrijpt wat u leest.

De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie (KNB) heeft daarom een vertaalmachine voor u gemaakt.

Deze vertaalmachine is te vinden op https://www.notaris.nl/vertaal. U kunt in de vertaalmachine moeilijke woorden vertalen en vertaalgidsen downloaden.

Heeft u vragen over bepaalde woorden of over een bepaalde akte, dan kunt u uiteraard ook telefonisch contact met ons opnemen.

9 oktober 2020

Overdrachtsbelasting op Prinsjesdag op z’n kop gezet

Het kabinet wil dat vanaf volgend jaar de overdrachtsbelasting verandert. Starters betalen dan geen overdrachtsbelasting meer als ze eigenaar worden van een woning. Dat scheelt – berekend naar de gemiddelde koopprijs voor een woning – ruim 6.000 euro. Maar ook voor anderen dan starters verandert er wat in de overdrachtsbelasting, en dat is niet altijd positief. Wat heeft het kabinet in petto?  

overdrachtsbelasting: hoe werkt het (nu)?

Als iemand eigenaar wordt van een huis, perceel grond, een bedrijfspand of ander onroerend goed, dan moet er overdrachtsbelasting worden betaald over de koopprijs. De notaris handelt dit af met de Belastingdienst. Over een woning moet 2% aan overdrachtsbelasting over de koopprijs worden betaald. Daar valt ook een recreatiewoning onder. Over de koopprijs van een perceel grond of een bedrijfshal wordt 6% aan overdrachtsbelasting betaald.

startersvrijstelling

Als het kabinet z’n zin krijgt, dan betalen starters op de woningmarkt vanaf volgend jaar geen overdrachtsbelasting als ze eigenaar van een woning worden. Starters zijn tussen de 18 en 35 jaar oud en gaan wonen in de woning waarvan ze eigenaar worden. Het geldt dus niet voor een woning die iemand tussen de 18 en 35 jaar bijvoorbeeld koopt om te verhuren aan iemand anders. In dat geval moet er 8% aan overdrachtsbelasting over de koopprijs worden betaald. Vanaf 2021 kan een starter één keer een woning zonder overdrachtsbelasting aankopen.

andere gevallen

Als een koper niet als starter wordt gezien en eigenaar wordt van een woning waarin hij zelf gaat wonen, dan moet over de koopprijs 2% overdrachtsbelasting worden betaald. Over de koopprijs van een perceel grond of een bedrijfshal moet voortaan 8% aan overdrachtsbelasting worden betaald. In bepaalde situaties zal over het percentage bij een recreatiewoning ook 8% worden.

wat te doen?

De Tweede en Eerste Kamer gaan de komende tijd in discussie met het kabinet over de overdrachtsbelasting. Daarna wordt er gestemd over de wijziging van de overdrachtsbelasting. Het kabinet wil dat de verandering in de overdrachtsbelasting ingaat per 2021 en voorlopig de komende vijf jaar gaat gelden.

Als u aan de voorwaarden voldoet om volgend jaar als starter te worden gezien maar u heeft hebt al met de verkoper afgesproken dat de woning in 2020 nog wordt overgedragen, wat moet u dan doen? Ga dan in gesprek met de verkoper: is deze bereid om de datum van de overdracht (het ondertekenen van de akte bij de notaris) naar 2021 te verschuiven? Houd er rekening mee dat de verkoper gecompenseerd wil worden; voor hem of haar lopen namelijk de kosten van de woning langer door.

Er is ook een groep mensen die volgend jaar meer overdrachtsbelasting moet betalen. Heeft u al onroerend goed gekocht maar vindt de overdracht in 2021 plaats? Dan kunt u wellicht met de verkoper afspreken dat nog dit jaar de overdracht wordt rond gemaakt.

Netwerk Notarissen heeft alle situaties in kaart gebracht waarin er voordeel of nadeel is voor de overdrachtsbelasting. Ons kantoor is aangesloten bij Netwerk Notarissen zodat wij beschikken over deze informatie, waarmee we u goed kunnen adviseren wat te doen.


nieuws van netwerk notarissen

14 mei 2021nieuws

Gezien in Max Meldpunt: een recreatiewoning met zorgen. Maar het kan gelukkig anders.

Nu de zomer nadert en we door de pandemie ontdekken hoe fijn Nederland als vakantieland kan zijn, is het kopen van een chalet op een vakantiepark voor veel Nederlanders een...

lees verder >
19 april 2021nieuws

Er komt een wetswijziging voor erfbelasting voor weeskinderen

In november 2020 maakte het tv-programma Kassa in samenwerking met Lucienne van der Geld van Netwerk Notarissen een item over Linda, die toen terminaal ziek was, en haar 13-jarige zoon...

lees verder >
7 mei 2021nieuws

Kosteloos stappenplan voor verenigingen en stichtingen

Wij hebben een praktisch stappenplan ontwikkeld voor verenigingen en stichtingen. Dit stappenplan is kosteloos bij ons op te vragen. Het stappenplan helpt de stichting of vereniging waarbij je bent betrokken,...

lees verder >
de heer mr. A.J. Fanoy (Arjen)notaris
Arjen werkt sinds 1989 in de notariële praktijk. Arjen heeft zich gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en de samenhang tussen ondernemingsrecht en familiebelangen. Omdat Arjen ook gecertificeerd estate-planner is, is Arjen in staat om ondernemende families te adviseren over aspecten als bedrijfsopvolging en ondernemerstestamenten. Arjen heeft in de loop der jaren ook veel ervaring opgedaan met complexe onroerend-goed transacties.
mevrouw mr. M.J.C. Touw-van den Bos (Mariëlle)kandidaat-notaris
Mariëlle is sinds 2002 jaar als (kandidaat-)notaris werkzaam in de notariële praktijk en is sinds 1 januari 2015 mede-eigenaar van FFT Notarissen. Mariëlle is tevens opgeleid tot gecertificeerd Estate-Planner en is gespecialiseerd in het familierecht. Zij adviseert cliënten over levenstestamenten, testamenten, huwelijksvoorwaarden, samenlevingscontracten en hun gehele vermogens- en nalatenschapsplanning.
mevrouw mr. J. van der Linden-de Kuiper (Jacoline)kandidaat-notaris
TeamOG@fftn.nl
0297-288086
Ik ben Jacoline van der Linden-de Kuiper, ik ben kandidaat-notaris en ben sinds 2015 werkzaam bij FFT Notarissen op de afdeling Onroerend Goed. Bij mij kun je terecht met vragen over bijvoorbeeld de overdracht/verdeling van een woning, een bedrijfspand, een woonark of een eiland en/of over uw hypotheek. Uiteraard sta ik u ook graag te woord als er andere vragen zijn.
de heer mr. F.H. Vroom (Frank)kandidaat-notaris
Frank is na zijn studie Notarieel Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen begin 2020 gestart bij FFT Notarissen. Zijn focus ligt voornamelijk op het familierecht.
mevrouw N. van Wijngaarden (Nelleke)teamsecretaresse Onroerend Goed
mevrouw P.A.S. van Loo-Bosman (Silvia)notarieel medewerkster familierecht
mevrouw L. Maarsen ( Léonie)notarieel medewerkster Onroerend Goed
mevrouw J.R. Roeleveld-van Dijk (Ans)notarieel medewerker
mevrouw M. Kok (Monique)secretaresse
mevrouw B. Wolzak-Teekmannotarieel medewerker

FFT Notarissen

handelsregisternr: 63267780
btw nr: 8551.61.681.B01

Openingstijden

Maandag08:30 - 17:15 uur
Dinsdag08:30 - 17:15 uur
Woensdag08:30 - 17:15 uur
Donderdag08:30 - 17:15 uur
Vrijdag08:30 - 17:15 uur

Bezoekadres

Bozenhoven 115
3641 AD Mijdrecht

vraag stellenprijs opvragen

Je kunt hieronder je gegevens en je vraag invullen. We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

afspraak maken

Als je hieronder je gegevens invult nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op om de afspraak in te plannen.