Welkom op de website van FFT Notarissen


FFT staat voor de namen Forsthövel, Fanoy en Touw. Peter Forsthövel is de oprichter van het kantoor, maar is inmiddels als notaris teruggetreden. Momenteel wordt het kantoor gedreven door Arjen Fanoy en Mariëlle Touw-van den Bos, tezamen met een enthousiast en deskundig team van kandidaat-notarissen en medewerkers.


FFT Notarissen is een betrouwbaar, modern, slagvaardig en laagdrempelig notariskantoor, met een zo veel mogelijk duurzame werkwijze. Wij werken vanuit een prachtig kantoorpand met ruime parkeergelegenheid op eigen terrein.


Wij investeren veel tijd en energie in het op peil houden en verbeteren van ons kennisniveau. Zo kunnen wij u op alle notariële gebieden van de notariële praktijk, snel en kundig van dienst zijn.

Lees verder...

Wij gebruiken duidelijke taal. We streven ernaar dat onze cliënten de inhoud van onze akten en overeenkomsten snel kunnen begrijpen. Wij staan midden in de maatschappij en willen graag met begrip voor uw persoonlijke omstandigheden van dienst zijn op een vriendelijke en plezierige manier.


Onze cliënten zijn niet alleen particulieren, maar bijvoorbeeld ook woningbouwverenigingen en veel ondernemingen (vaak familiebedrijven). Onze juristen Mariëlle Touw-van den Bos en Arjen Fanoy zijn opgeleid tot estate-planners. Ze kunnen u daardoor (waar nodig in teamverband) begeleiden bij ingewikkelde nalatenschappen en familiebelangen, al dan niet in combinatie met een familiebedrijf.

Verberg lees verder...
FFT Notarissen

nieuws van het notariskantoor

16 februari 2024

Gaat de notaris met zijn of haar tijd mee?

Al enige jaren informeren wij u via deze krant over allerlei onderwerpen die op ons notariskantoor voorbij komen. Daarmee wordt u er wellicht ook op geattendeerd om uw zaken goed te regelen.

Maar misschien vindt u een artikel in de krant wel een 'ouderwets' medium en zou u wel meer informatie willen krijgen via andere wegen. Wat is er dan mogelijk?

Video

Via Youtube zijn er diverse animaties en video's te vinden over allerlei onderwerpen, bijvoorbeeld via het "KNBkanaal".

Daar zijn ook video's over bijvoorbeeld het levenstestament en testament in het Turks of Arabisch te vinden. Deze video's zijn ook te vinden via de website www.notaris.nl.

Podcast

Heeft u meer interesse in een informatieve of meer luchtige podcast?

In "De Netwerk Notarissen Podcast" leert u meer over allerlei brandende kwesties met onmisbare tips. Deze podcast kunt u beluisteren via https://netwerknotarissen.nl/direct/.

Over alle soorten erfenissen en de financiële maar ook emotionele consequenties daarvan gaat de podcast "De erfenis" en in de podcast "Studio Freek & Lucienne" delen Freek Schols en Lucienne van der Geld op luchtige wijze hun liefde voor het erfrecht.

Podcast "de Leidse Noot" van de Universiteit Leiden is wat minder luchtig maar daarin worden allerlei relevante rechtsuitspraken besproken op toegankelijke wijze.

En in de aflevering van 8 maart 2023 (aflevering 18) van de podcast "Wat bedoel je?! Dé podcast over heldere taal" krijgt u tenslotte nog een uitleg waarom een notariële akte soms zo ingewikkeld is en hoe een notaris dit toch toegankelijk kan maken.

Eenvoudige uitleg

Vindt u het nog allemaal te ingewikkeld dan raad ik van harte de website notaris.steffie.nl aan waar in een animatie zo eenvoudig mogelijk wordt uitgelegd hoe een erfenis werkt, wat een testament is en waarom een testament soms aan te raden is.

Instagram

Door het volgen van het account "notarisnl" op instagram wordt u ook op regelmatige basis geattendeerd op relevante notariële onderwerpen.

Boeken

Informatief maar toch ook luchtig zijn de boeken: "Wie erft de naaktkat" en "Voorkom ruzie bij de kist" over het erfrecht en in het boek "Het geheim van de notaris" vertellen notarissen wat ze allemaal meemaken in hun spreekkamer.

Websites

Uiteraard zijn er ook heel veel websites met informatie. Via https://netwerknotarissen.nl/direct/ kunt u zich aanmelden voor een nieuwsbrief, via een checklist nagaan wat voor u de redenen kunnen zijn om wel of niet een akte te laten opmaken of om na te gaan waaraan u moet denken bij de aankoop van een huis of bij het overlijden van een naaste en daarnaast kunt u oriëntatieformulieren invullen om voorbereid een gesprek bij de notaris in te gaan.

Ofwel er zijn genoeg kanalen om u op de hoogte te houden of op plezierige wijze kennis te nemen van notariële onderwerpen.

En als u door alle informatie niet meer kunt slapen kunt u altijd nog de podcast "Levenstestament, Akte voor het slapengaan' luisteren!


16 januari 2024

Goede Voornemens

Volgens de 'richtlijnen' is het misschien te laat maar graag willen wij u namens FFT Notarissen een mooi en vooral gezond 2024 toewensen!

Maar ook wensen wij u toe dat u uw zaken 'op orde' heeft zodat u uw partner, kinderen of andere nabestaanden niet (verder) in de problemen brengt als er zich een ongewenste situatie voordoet zoals overlijden, dementie of scheiding. Ik raad u aan om het volgende lijstje langs te lopen om na te gaan of u uw zaken goed geregeld heeft of dat dit beter kan of dat u er advies over wilt.

1) Testament

Heeft u een oud testament of geen testament dan kan het belangrijk zijn deze te vernieuwen of op te maken. Belangrijke redenen hiervoor kunnen zijn:

- met de personen die u genoemd heeft in uw testament heeft u geen of nauwelijks contact meer of zij zijn overleden;

- u heeft geen testament en u wilt niet dat alles naar de wettige erfgenamen gaat;

- u heeft (inmiddels) kinderen en u heeft nog geen voogd (voor de opvoeding) of bewindvoerder (voor het beheer van de erfenis) aangewezen;

- u wilt voorkomen dat bij overlijden van een van de partners direct erfbelasting verschuldigd is;

- u heeft geen executeur aangesteld;

- u heeft inmiddels kleinkinderen en u wilt hen iets nalaten (en daarmee belasting besparen);

- u wilt voorkomen dat u uw bezit moet 'opeten' als u naar een verpleeghuis gaat.

2) Levenstestament

Stel u kunt door dementie uw zaken niet meer regelen. Wie moet dit dan doen?

Wilt u voorkomen dat de rechter hiervoor een bewindvoerder aanwijst en dat deze bewindvoerder steeds voor handelingen toestemming moet vragen bij de rechter? Maak dan een levenstestament op en maak duidelijk wat uw wensen zijn.

3) Huwelijksvoorwaarden of getrouwd na 2018 zonder huwelijksvoorwaarden

Heeft u ooit huwelijksvoorwaarden gemaakt en deze nooit meer ingekeken? Het niet naleven van huwelijksvoorwaarden kan grote (fiscale) consequenties hebben, zowel bij echtscheiding als bij overlijden.

Wellicht wordt het tijd om de huwelijksvoorwaarden aan te passen?

Als u na 2018 bent getrouwd zonder huwelijksvoorwaarden dan zijn de voorhuwelijkse bezittingen en schulden privé gebleven. Heeft u dit bezit wel goed vastgelegd en ook wat er inmiddels met dat bezit is gebeurd?

4) Erfbelasting, schenken

Bij overlijden zijn de erfgenamen erfbelasting verschuldigd. Door tijdens het leven te gaan schenken kan deze belasting bespaard worden.

5) Samenwoners

Voor gehuwden is er veel in de wet geregeld maar voor samenwoners maar zeer beperkt. Veelal kunnen samenwoners vergelijkbare afspraken maken als gehuwden maar moeten zij dit wel vastleggen.

Als samenwoners uit elkaar gaan heeft de ex-partner volgens de wet geen recht op partneralimentatie, pensioen van de andere partner of op een deel van het bezit van de ex-partner. Met name als tijdens de samenwoning een scheve verhouding is ontstaan doordat een van de partners minder is gaan werken, vanwege bijvoorbeeld de komst van kinderen, kan dit ongewenste effecten hebben.

Zonder testament zijn samenwoners geen erfgenaam van elkaar. Hiervoor dienen zij testamenten op te stellen.

Check 't!

Op https://netwerknotarissen.nl/direct kunt u 'direct checken' waarom u een levenstestament of testament zou moeten maken, wat de voordelen zijn van een samenlevingscontract of huwelijksvoorwaarden of wat de huidige vrijstellingen zijn voor de erf- en schenkbelasting en uiteraard kunnen wij u tijdens een persoonlijk gesprek op kantoor advies geven of het raadzaam is om in uw situatie nadere regelingen te treffen.

Praat er over met uw omgeving en zet zo nodig het maken of aanpassen van akten op uw 'goede voornemen'-lijstje van dit jaar.


16 januari 2024

LAT-Relatie

Wist u dat ongeveer 7% van de volwassen Nederlanders een latrelatie heeft?

'Lat' is een afkorting van 'living apart together'. Bij een latrelatie voert elke partner zelfstandig een eigen huishouding (ieder op hun eigen adres ingeschreven) en zorgt ieder in beginsel voor het eigen levensonderhoud. Ook gehuwden kunnen latten. Er bestaat voor hen immers geen samenwoonplicht.

Vaak willen latters wat regelen voor hun partner in het geval van overlijden.

Is dit mogelijk en wat zijn de fiscale en juridische gevolgen daarvan?

In de basis regelt de wet niets voor mensen met een latrelatie. Overlijdt u en heeft u geen testament? Dan is uw latpartner geen erfgenaam.

U kunt elkaar wel tot erfgenaam of executeur benoemen in een testament ingeval van overlijden of elkaar volmacht verlenen in een levenstestament ingeval u onbekwaam zou worden om uw zaken te regelen. U kunt dan tevens goed vastleggen wie medische beslissingen namens u mag nemen indien u dat niet meer zelf kunt om zo te komen dat uw partner dan geen enkele zeggenschap heeft.

Bij ongehuwden latters zijn er belangrijke verschillen ten opzichte van gehuwden bij overlijden.

Indien één of beiden echtgenoten kinderen hebben kan een langstlevende-testament voorkomen dat de kinderen hun kindsdeel al direct kunnen opeisen als een van hen overlijdt. Bij ongehuwde latters is echter een dergelijke testament niet waterdicht en gaat het recht van de kinderen voor.

Daarnaast hebben gehuwden voor de erfbelasting een grote vrijstelling van ruim € 700.000 indien zij van elkaar erven. Samenwoners kunnen onder bepaalde voorwaarden ook deze vrijstelling krijgen maar latters niet. Bij een lat-relatie bedraagt de vrijstelling circa € 2.400.

Boven de vrijstelling betalen gehuwden een tarief van 10% à 20% erfbelasting, terwijl latters 30% à 40% belasting betalen.

Tot slot kunnen latters elkaar ook niet aanwijzen als begunstigde voor nabestaandenpensioen.

Latters kunnen eventueel besluiten om te gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan om de voorgaande problemen bij overlijden te voorkomen.

Het is dan wel belangrijk om met name de fiscale consequenties van het wel of niet aangaan van een huwelijk tegen elkaar af te wegen.

Gehuwden worden automatisch fiscaal partner van elkaar. Dit houdt onder meer in dat zij maar één woning als 'eigen woning' in box 1 van de inkomstenbelasting mogen aangeven waarvan de hypotheekrente aftrekbaar is.

Daarnaast heeft trouwen gevolgen voor toeslagen en kan dit gevolgen hebben voor de AOW.

Bent u blij dat u een gezellige kerst samen heeft maar daarna weer naar uw eigen huis terug kunt keren maar wilt u wel het een en ander voor uw partner regelen die niet met u samenwoont?

Laat u dan goed adviseren.


nieuws van netwerk notarissen

1 december 2023nieuws

In de Margriet: Mag mijn partner voor mij beslissingen nemen als ik wilsonbekwaam ben?

Lucienne van der Geld van Netwerk Notarissen beantwoordt in het tijdschrift Margriet als een deskundige van het financieel panel vragen van lezers.  Deze week gaat de vraag over wilsonbekwaamheid. Als...

lees verder >
14 november 2023nieuws

Video: digitale nalatenschap in tv programma Radar

TV programma Radar zocht in de uitzending van 13 november uit hoe het zit met je digitale erfenis. Uit een enquête van Radar blijkt namelijk dat veel mensen  (64%) weleens...

lees verder >
27 september 2023nieuws

Video: Heeft de overleden verdachte nog recht op de erfenis?

de heer mr. A.J. Fanoy (Arjen)

notaris

de heer mr. A.J. Fanoy (Arjen)
de heer mr. A.J. Fanoy (Arjen)
Arjen werkt sinds 1989 in de notariële praktijk. Arjen heeft zich gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en de samenhang tussen ondernemingsrecht en familiebelangen. Omdat Arjen ook gecertificeerd estate-planner is, is Arjen in staat om ondernemende families te adviseren over aspecten als bedrijfsopvolging en ondernemerstestamenten. Arjen heeft in de loop der jaren ook veel ervaring opgedaan met complexe onroerend-goed transacties.

mevrouw mr. M.J.C. Touw-van den Bos (Mariëlle)

kandidaat-notaris

mevrouw mr. M.J.C. Touw-van den Bos (Mariëlle)
mevrouw mr. M.J.C. Touw-van den Bos (Mariëlle)
Mariëlle is sinds 2002 jaar als (kandidaat-)notaris werkzaam in de notariële praktijk en is sinds 1 januari 2015 mede-eigenaar van FFT Notarissen. Mariëlle is tevens opgeleid tot gecertificeerd Estate-Planner en is gespecialiseerd in het familierecht. Zij adviseert cliënten over levenstestamenten, testamenten, huwelijksvoorwaarden, samenlevingscontracten en hun gehele vermogens- en nalatenschapsplanning.

de heer mr. F.H. Vroom (Frank)

kandidaat-notaris

de heer mr. F.H. Vroom (Frank)
de heer mr. F.H. Vroom (Frank)
Frank is na zijn studie Notarieel Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen begin 2020 gestart bij FFT Notarissen. Zijn focus ligt voornamelijk op het familierecht.

mevrouw P.A.S. van Loo-Bosman (Silvia)

notarieel medewerkster familierecht

mevrouw P.A.S. van Loo-Bosman (Silvia)
mevrouw P.A.S. van Loo-Bosman (Silvia)

mevrouw D.C.H. van der Neut (Debby)

notarieel medewerkster onroerend goed

mevrouw D.C.H. van der Neut (Debby)
mevrouw D.C.H. van der Neut (Debby)

mevrouw D. Becirovic (Dzeni)

notarieel medewerkster onroerend goed

mevrouw D. Becirovic (Dzeni)

mevrouw J.R. Roeleveld-van Dijk (Ans)

notarieel medewerkster

mevrouw J.R. Roeleveld-van Dijk (Ans)
mevrouw J.R. Roeleveld-van Dijk (Ans)

mevrouw B. Wolzak-Teekman (Barbara)

notarieel medewerkster

mevrouw B. Wolzak-Teekman (Barbara)
mevrouw B. Wolzak-Teekman (Barbara)

mevrouw M.E. Jacobsen-van der Meché (Marlies)

notarieel medewerkster

mevrouw M.E. Jacobsen-van der Meché (Marlies)
mevrouw M.E. Jacobsen-van der Meché (Marlies)

FFT Notarissen

handelsregisternr: 63267780
btw nr: 8551.61.681.B01

Openingstijden

Maandag08:30 - 17:15 uur
Dinsdag08:30 - 17:15 uur
Woensdag08:30 - 17:15 uur
Donderdag08:30 - 17:15 uur
Vrijdag08:30 - 17:15 uur

Bezoekadres

Bozenhoven 115
3641 AD Mijdrecht

vraag stellenprijs opvragen

Je kunt hieronder je gegevens en je vraag invullen. We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.