Welkom op de website van FFT Notarissen

FFT staat voor de namen Forsthövel, Fanoy en Touw. Peter Forsthövel is de oprichter van het kantoor, maar is inmiddels als notaris teruggetreden. Momenteel wordt het kantoor gedreven door Arjen Fanoy en Mariëlle Touw-van den Bos, tezamen met een enthousiast en deskundig team van kandidaat-notarissen en medewerkers.


FFT Notarissen is een betrouwbaar, modern, slagvaardig en laagdrempelig notariskantoor, met een zo veel mogelijk duurzame werkwijze. Wij werken vanuit een prachtig kantoorpand met ruime parkeergelegenheid op eigen terrein.


Wij investeren veel tijd en energie in het op peil houden en verbeteren van ons kennisniveau. Zo kunnen wij u op alle notariële gebieden van de notariële praktijk, snel en kundig van dienst zijn.

Lees verder...

Wij gebruiken duidelijke taal. We streven ernaar dat onze cliënten de inhoud van onze akten en overeenkomsten snel kunnen begrijpen. Wij staan midden in de maatschappij en willen graag met begrip voor uw persoonlijke omstandigheden van dienst zijn op een vriendelijke en plezierige manier.


Onze cliënten zijn niet alleen particulieren, maar bijvoorbeeld ook woningbouwverenigingen en veel ondernemingen (vaak familiebedrijven). Al onze juristen zijn opgeleid tot estate-planners. Ze kunnen u daardoor (waar nodig in teamverband) begeleiden bij ingewikkelde nalatenschappen en familiebelangen, al dan niet in combinatie met een familiebedrijf.

Verberg lees verder...
FFT Notarissen

nieuws van het notariskantoor

15 januari 2022

Een hypotheek ‘oversluiten’, wat is dat?

U hoort het vast in uw omgeving, dat mensen vanwege de lage rente op het moment hun hypotheek hebben ‘overgesloten’. Maar wat betekent dat eigenlijk, een hypotheek oversluiten?

oversluiten

Het oversluiten van een hypotheek houdt in dat de huidige hypotheek wordt afgelost en een nieuwe hypotheek wordt afgesloten. Dat kan bij uw huidige of een andere bank zijn. Mensen sluiten hun hypotheek over omdat ze daar hun maandlasten mee kunnen verlagen. Ze kiezen namelijk voor een hypotheek met een lagere rente dan ze nu hebben en waar ze nog een aantal jaren aan vast zitten.

kosten

Er hangt wel een kostenplaatje aan het oversluiten van een hypotheek. Meestal moet een boeterente worden betaald vanwege vervroegde aflossing. Als u aan het einde van een rentevaste periode zit, kan u mogelijk zonder boeterente naar een nieuwe hypotheek overstappen. Naast de boeterente zijn er nog andere kosten, bijvoorbeeld advieskosten van de bank of hypotheekadviseur, taxatiekosten en de kosten bij de notaris. Het kostenplaatje moet natuurlijk wel opwegen tegen de lagere maandlasten, dus is het verstandig om dat eerst in beeld te brengen.

Heeft u een spaarhypotheek? Dan is het maar de vraag of u lagere maandlasten krijgt door die te gaan oversluiten. Dit heeft te maken met de ‘communicerende vaten’ tussen de rente en de premies voor het spaardeel, maar ook met de hypotheekrenteaftrek.

U kunt zich door een hypotheekadviseur over de mogelijheden laten informeren.

andere mogelijkheden

Er zijn ook andere mogelijkheden om de maandlasten te verlagen, bijvoorbeeld door per jaar een deel van de hypotheek boetevrij aflossen. Dit is meestal 10 tot 20 procent. Is uw woning in waarde gestegen? Dan kunt u misschien in een lagere risicoklasse komen waaraan een lager rentepercentage is gekoppeld. De bank kan u informeren over deze mogelijkheden.

belastingen

Voordat u kiest om uw hypotheek over te sluiten, is het goed om ook te kijken naar de gevolgen voor de belastingen. Als u een aflossingsvrije hypotheek heeft van vóór 2013 dan kunt u deze oversluiten naar een nieuwe aflossingsvrije hypotheek en de hypotheekrenteaftrek behouden. U kunt er ook voor kiezen een nieuwe hypotheekvorm te kiezen. Wilt u dan nog hypotheekrenteaftrek hebben, dan moet u (annuïtair of lineair) aflossen op de hypotheek.

Heeft u een spaar- of beleggingshypotheek? Dan heeft u vermogen opgebouwd die u vaak belastingvrij kunt ‘meenemen’ naar een nieuwe hypotheek. Daar zijn wel voorwaarden aan gekoppeld.

polis

Als u zich in de hypotheek gaat verdiepen, kijk dan meteen ook naar de polis van levensverzekering of overlijdensrisicoverzekering. Misschien dat het oversluiten van de hypotheek hier invloed op heeft. Maar het is sowieso goed om te kijken of de begunstiging op de polis nog in orde is. Dat degene die de uitkering na uw overlijden moet krijgen, op de polis als begunstigde staat. Vanuit hier kunt u meteen ook een verband leggen met de vraag wie uw huis erft als u overlijdt. Hier kan een testament, een samenlevingscontract en/of huwelijkse voorwaarden invloed op hebben. Wij helpen u graag met vragen over de gevolgen na overlijden.

notaris

Een hypotheek wordt overgesloten met een nieuwe hypotheekakte, bij een hypotheek geeft u namelijk uw woning ‘in onderpand’. De bank wil zekerheid hebben dat u de rente betaalt en de hypotheek (ooit) aflost. In de wet staat dat de notaris ervoor zorgt dat er een hypotheek op de woning komt. Hieraan zit nog het nodige werk; het gaat niet alleen om de akte die u bij de notaris ondertekent. Het gaat om best veel geld en het is dus belangrijk dat het juridisch allemaal goed in elkaar steekt. Wij zorgen daarvoor.


20 mei 2021

Patchworkfamily: de weduwnaar vindt opnieuw de liefde

De vereniging voor Estateplanners in het Notariaat (EPN), waar wij ook bij zijn aangesloten, heeft dit jaar speciale aandacht voor de zogenaamde "patchwork" family. Dit zijn samengestelde gezinnen waarbij één of meerdere kinderen niet van de partners samen zijn.

Juist in deze situaties is het extra van belang dat de partners goed wordt voorgelicht over de gevolgen en mogelijkheden om hun wensen uit te voeren.

Een voorbeeld van een patchworkfamily is het stel Jasper en Noa. Jasper is weduwnaar en uit het eerste huwelijk met zijn overleden echtgenote zijn 2 kinderen geboren. Jasper en Noa willen gaan samenwonen en komen langs om de zaken te regelen.

Jasper en Noa zijn nog niet zo lang samen en eigenlijk heeft de dochter van Jasper er moeite mee dat haar vader al zo snel gaat samenwonen.

Jasper en Noa willen het liefst zoveel mogelijk samen zijn en vinden het zonde dat Noa de huur van haar woning moet betalen als zij ook bij Jasper in zijn eigen woning kan trekken.

In de samenlevingsovereenkomst spreken Jasper en Noa af dat zij niet willen dat alles gezamenlijk wordt maar dat ze ieder hun eigen bezit houden. Als ze uit elkaar zouden gaan blijft de woning van Jasper. Wel zal Noa gaan meebetalen aan de hypotheekrente, tenslotte hebben ze beiden "het woongenot", en de andere kosten van de huishouding zoals de boodschappen en kosten voor gas, water en licht. Wel zal Jasper iets meer betalen omdat zijn inkomen hoger is, ofwel naar rato van inkomen. Jasper betaalt zelf de aflossingen op de hypothecaire lening omdat het zijn lening blijft.

Noa maakt zich wel zorgen dat zij op straat zou komen te staan als de relatie zou eindigen.

Als ze uit elkaar gaan moet Noa inderdaad het huis uit omdat het niet van haar is. Wel spreken ze af dat zij dan van Jasper een 'verhuisvergoeding' krijgt om haar nieuwe woning te kunnen inrichten. Tenslotte moet zij dan weer van vooraf aan beginnen met bekleding en verf voor de vloer en muren en de aanschaf van raambekleding.

De situatie dat Jasper zou overlijden is lastiger. Jasper heeft naast zijn woning niet heel veel spaargeld. Hij wil wel dat Noa in de woning kan blijven wonen maar zijn kinderen hebben hun erfdeel van hun moeder nog tegoed en dit kunnen ze bij zijn overlijden opeisen. De kinderen hebben daarop voorrang en als het nodig is om daarvoor de woning te verkopen kan het zijn dan Noa op enig moment op straat staat.

Uiteindelijk besluiten ze dit op te lossen middels een verzekering die Noa afsluit op het leven van Jasper. Met het geld van deze verzekering kan zij de kinderen het erfdeel van hun moeder uitbetalen.

Ze maken beiden -verschillende- testamenten. Jasper regelt dat Noa het vruchtgebruik krijgt van de woning zodat ze daar levenslang kan blijven wonen en bij verhuizing zal het huis alsnog toekomen aan de kinderen van Jasper. Noa neemt op in haar testament dat de helft naar Jasper gaat en de andere helft naar haar eigen neefjes en nichtjes.

Voor Jasper en Noa was het zo naar wens geregeld maar ieder stel heeft zo zijn eigen wensen.

Wilt u daar ook over van gedachten wisselen? U bent van harte welkom.


22 februari 2021

Schenking in 2021 extra voordelig


Een nieuw kalenderjaar geeft weer nieuwe mogelijkheden tot het doen van belastingvrije schenkingen.

Traditioneel vinden er aan het einde van het kalenderjaar veel schenkingen plaats maar er staat niets in de weg om dit aan het begin van het jaar te doen.

Voor 2021 zijn de reguliere schenkingsvrijstellingen eenmalig extra verhoogd met € 1.000 vanwege de gevolgen van de coronacrisis.

Vrijstellingen schenkbelasting

In het jaar 2021 mag u belastingvrij aan ieder van uw kinderen een bedrag van € 6.604 schenken.

Is uw kind tussen de 18 en 40 jaar? Dan mag u uw kind eenmalig een groter bedrag belastingvrij schenken, welk bedrag in 2021 € 26.881 bedraagt. Deze regeling geldt ook voor kinderen die 40 jaar of ouder zijn maar een partner hebben die jonger is dan 40 jaar.

Wordt de schenking door uw kind gebruikt voor een eigen woning en is uw kind tussen de 18 en de 40 jaar oud dan mag het bedrag zelfs worden verhoogd tot een bedrag van € 105.302.

Deze laatste eigen woning vrijsteling geldt overigens niet alleen voor ouders aan kinderen maar ook voor anderen, mits de schenking wordt gebruikt voor de eigen woning én de verkrijger tussen de 18 en 40 jaar oud is.

Op deze laatste eenmalige vrijstellingen dient wel een beroep te worden gedaan door het indienen van een aangifte schenkbelasting.

In het jaar 2021 mag u belastingvrij aan ieder van uw kleinkinderen of aan ieder ander een bedrag van € 3.244 schenken.

Schenkingen aan goed doel instellingen die een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status hebben zijn geheel vrijgesteld. Op de website van de belastingdienst is te controleren of een instelling een ANBI status heeft.

Schenkingsvoorwaarden

Bij schenkingen, anders dan een papieren schenking, is het niet verplicht een notariële akte op te maken maar het is wel raadzaam om de schenking, en de voorwaarden waaronder de schenking wordt gedaan, schriftelijk vast te leggen bijvoorbeeld omdat de schenking moet worden gezien als voorschot op de erfenis of wanneer het de bedoeling is dat de schenking alleen aan de begiftigde toekomt en niet aan diens (toekomstige) partner terwijl zij wel in de algehele gemeenschap van goederen gehuwd zijn.

Schenking op papier

Een notariële akte is wel verplicht bij een zogenaamde schenking op papier (schuldigerkenning uit vrijgevigheid) waarbij de toezegging tot het geld nu wordt gedaan maar de uitkering feitelijk bij overlijden zal plaatsvinden.

Het voordeel van de schenking op papier is dat de heffing van schenkbelasting nu plaatsvindt terwijl heffing van erfbelasting over dit bedrag bij overlijden wordt voorkomen.

Indien de schenking tegen een lager bedrag dan de schenkingsvrijstelling plaatsvindt is er nu geen schenkbelasting verschuldigd.

Wel moet naast het opmaken van een notariële akte:

- de schenker jaarlijks 6% rente betalen over het schuldigerkende bedrag;

- de schenker en de begiftigde de schuld/vordering goed opgeven voor de aangifte inkomstenbelasting, dat wil zeggen de schenker kan het bedrag in aftrek brengen en de begiftigde moet de vordering bij diens vermogen opgeven.

Mocht u hier nog vragen over hebben of een schenking schriftelijk willen vastleggen dan helpen wij u hier graag bij.nieuws van netwerk notarissen

28 november 2022nieuws

Wie mag wat online delen als jij dood bent?

Wat gebeurt er met jouw sociale media als je er niet meer bent? En mogen familieleden en vrienden foto's van jou online delen als jij bent overleden? In het jeugdprogramma...

lees verder >
20 september 2022nieuws

Prinsjesdag 2022: dit zijn de belastingplannen voor 2023

Vandaag is het Prinsjesdag. De troonrede is voorgelezen en de Miljoenennota en het Belastingplan 2023 zijn gepresenteerd. Hieronder worden een aantal belangrijke plannen voor je uitgelicht. Omdat de plannen nog...

lees verder >
20 september 2022nieuws

Bedrijfsopvolgingsregeling enerzijds te streng, anderzijds kan het ook soberder

Er is politiek veel te doen over de bedrijfsopvolgingsregeling, deze regeling biedt onder meer belastingvoordelen voor de bedrijfsopvolger die een onderneming geschonken krijgt of erft. Professionals die ermee werken vinden...

lees verder >

de heer mr. A.J. Fanoy (Arjen)

notaris

de heer mr. A.J. Fanoy (Arjen)
de heer mr. A.J. Fanoy (Arjen)
Arjen werkt sinds 1989 in de notariële praktijk. Arjen heeft zich gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en de samenhang tussen ondernemingsrecht en familiebelangen. Omdat Arjen ook gecertificeerd estate-planner is, is Arjen in staat om ondernemende families te adviseren over aspecten als bedrijfsopvolging en ondernemerstestamenten. Arjen heeft in de loop der jaren ook veel ervaring opgedaan met complexe onroerend-goed transacties.

mevrouw mr. M.J.C. Touw-van den Bos (Mariëlle)

kandidaat-notaris

mevrouw mr. M.J.C. Touw-van den Bos (Mariëlle)
mevrouw mr. M.J.C. Touw-van den Bos (Mariëlle)
Mariëlle is sinds 2002 jaar als (kandidaat-)notaris werkzaam in de notariële praktijk en is sinds 1 januari 2015 mede-eigenaar van FFT Notarissen. Mariëlle is tevens opgeleid tot gecertificeerd Estate-Planner en is gespecialiseerd in het familierecht. Zij adviseert cliënten over levenstestamenten, testamenten, huwelijksvoorwaarden, samenlevingscontracten en hun gehele vermogens- en nalatenschapsplanning.

mevrouw mr. J. van der Linden-de Kuiper (Jacoline)

kandidaat-notaris

mevrouw mr. J. van der Linden-de Kuiper (Jacoline)
mevrouw mr. J. van der Linden-de Kuiper (Jacoline)
Jacoline van der Linden-de Kuiper is kandidaat-notaris en is sinds 2015 werkzaam bij FFT Notarissen op de afdeling Onroerend Goed. Bij haar kun je terecht met vragen over bijvoorbeeld de overdracht/verdeling van een woning, een bedrijfspand, een woonark of een eiland en/of over uw hypotheek. Uiteraard staat zij u ook graag te woord als er andere vragen zijn.

de heer mr. F.H. Vroom (Frank)

kandidaat-notaris

de heer mr. F.H. Vroom (Frank)
Frank is na zijn studie Notarieel Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen begin 2020 gestart bij FFT Notarissen. Zijn focus ligt voornamelijk op het familierecht.

mevrouw P.A.S. van Loo-Bosman (Silvia)

notarieel medewerkster familierecht

mevrouw P.A.S. van Loo-Bosman (Silvia)

mevrouw J.R. Roeleveld-van Dijk (Ans)

notarieel medewerker

mevrouw J.R. Roeleveld-van Dijk (Ans)
mevrouw J.R. Roeleveld-van Dijk (Ans)

mevrouw B. Wolzak-Teekman (Barbara)

notarieel medewerker

mevrouw B. Wolzak-Teekman (Barbara)

FFT Notarissen

handelsregisternr: 63267780
btw nr: 8551.61.681.B01

Openingstijden

Maandag08:30 - 17:15 uur
Dinsdag08:30 - 17:15 uur
Woensdag08:30 - 17:15 uur
Donderdag08:30 - 17:15 uur
Vrijdag08:30 - 17:15 uur

Bezoekadres

Bozenhoven 115
3641 AD Mijdrecht

vraag stellenprijs opvragen

Je kunt hieronder je gegevens en je vraag invullen. We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

afspraak maken

Als je hieronder je gegevens invult nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op om de afspraak in te plannen.