Welkom op de website van FFT Notarissen

FFT staat voor de namen Forsthövel, Fanoy en Touw. Peter Forsthövel is de oprichter van het kantoor, maar is inmiddels als notaris teruggetreden. Momenteel wordt het kantoor gedreven door Arjen Fanoy en Mariëlle Touw-van den Bos, tezamen met een enthousiast en deskundig team van kandidaat-notarissen en medewerkers.


FFT Notarissen is een betrouwbaar, modern, slagvaardig en laagdrempelig notariskantoor, met een zo veel mogelijk duurzame werkwijze. Wij werken vanuit een prachtig kantoorpand met ruime parkeergelegenheid op eigen terrein.


Wij investeren veel tijd en energie in het op peil houden en verbeteren van ons kennisniveau. Zo kunnen wij u op alle notariële gebieden van de notariële praktijk, snel en kundig van dienst zijn.

Lees verder...

Wij gebruiken duidelijke taal. We streven ernaar dat onze cliënten de inhoud van onze akten en overeenkomsten snel kunnen begrijpen. Wij staan midden in de maatschappij en willen graag met begrip voor uw persoonlijke omstandigheden van dienst zijn op een vriendelijke en plezierige manier.


Onze cliënten zijn niet alleen particulieren, maar bijvoorbeeld ook woningbouwverenigingen en veel ondernemingen (vaak familiebedrijven). Al onze juristen zijn opgeleid tot estate-planners. Ze kunnen u daardoor (waar nodig in teamverband) begeleiden bij ingewikkelde nalatenschappen en familiebelangen, al dan niet in combinatie met een familiebedrijf.

Verberg lees verder...

nieuws van het notariskantoor

11 september 2019

Mijn testamentmoment

Uw eerste kleinkind, een nieuwe liefde of een stukgelopen relatie. Op zulke momenten denkt u vast niet aan een testament. Terwijl dat wel belangrijk is! Want deze gebeurtenissen zorgen voor een grote verandering in uw leven.

De KNB is samen met het notariaat een campagne begonnen om u te informeren over de mogelijkheden voor het opstellen of wijzigen van uw testament.

Met een testament bepaalt u zelf wat er met uw bezittingen moet gebeuren na uw overlijden. Is er geen testament, dan bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. 


Welke gebeurtenis zou voor u aanleiding kunnen zijn voor het opstellen of wijzigen van een testament? Wat is uw 'testamentmoment'? 

Via de link https://www.notaris.nl/testamentmoment kunt u meer informatie vinden over de verschillende momenten waarop u een testament zou kunnen maken.  


Om u te helpen bij de keuze voor het opstellen van een testament is er een checklist ontwikkeld. De vragen in de checklist helpen u na te denken over de mogelijkheden van uw testament en wat u belangrijk vindt. Ga er even rustig voor zitten en vul de checklist in via https://www.notaris.nl/testamentmoment/checklist.

Mocht u na het lezen van de informatie of het invullen van de checklist nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.


10 september 2019

Gewijzigde openingstijden 12 september

In verband met een kantooruitje is ons kantoor op donderdag 12 september a.s. vanaf 16.00 uur gesloten.
25 maart 2019

Internationaal huwelijksvermogensrecht

Er leven ongeveer 16 miljoen internationale paren in de Europese Unie. Tot 29 januari 2019 kon er binnen de verschillende landen in Europa veel discussie bestaan over welk huwelijksvermogensrecht van toepassing was op een koppel met internationale aspecten. Maar op 29 januari 2019 is de Europese Huwelijksvermogensrechtverordening in werking getreden waardoor de daaraan deelnemende 18 Europese landen (helaas hebben niet alle lidstaten deelgenomen) dezelfde regels hanteren en daarom bij één koppel op hetzelfde huwelijksvermogensrecht uitkomen.

Internationale relatie?

Van een Internationale relatie is bijvoorbeeld sprake als de echtgenoten niet dezelfde nationaliteit delen, in het buitenland zijn gehuwd, en/of zijn geëmigreerd.

Stel dat echtgenoten beiden dezelfde nationaliteit hebben en na hun huwelijk in 2003 direct in Nederland zijn gaan wonen. De man had voor het huwelijk een huis in land van herkomst gekocht een aangehouden. Helaas komt het jaren later tot een scheiding. Is dan de ten tijde van het huwelijk algehele gemeenschap van goederen van toepassing waardoor het voorhuwelijkse huis gemeenschappelijk is of bijvoorbeeld het huwelijksvermogensrecht van het land van gemeenschappelijke nationaliteit die wellicht een uitsluiting van gemeenschap van goederen kent waardoor het huis van de man is gebleven?

Het nieuwe verdrag geeft zelf geen inhoudelijke rechtsregels maar wel regels om vast te stellen van welk land het recht van toepassing is ten aanzien van de volgende vragen:

- Welke rechter is bevoegd?

- Welk recht is van toepassing?

- Hoe dienen rechterlijke uitspraken ten uitvoer worden gelegd?

Welk recht is van toepassing volgens de nieuwe verordening?

Allereerst kan er voor het huwelijk of staande huwelijk door de (aanstaande) echtgenoten een rechtskeuze worden uitgebracht. Als de echtgenoten geen rechtskeuze hebben uitgebracht dan zijn de volgende regels in de opgesomde volgorde van toepassing:

1. het recht van het land van de eerste gemeenschappelijke gewone verblijfplaats van de (toekomstige) echtgenoten;

2. geen eerste gemeenschappelijke gewone verblijfplaats?: het recht van het land waarvan beide echtgenoten op het ogenblik van het sluiten van het huwelijk de nationaliteit bezitten;

3. geen eerste gemeenschappelijke gewone verblijfplaats én geen gemeenschappelijke nationaliteit: het recht van het land waarmee de echtgenoten samen de nauwste band hebben, waarbij rekening wordt gehouden met alle omstandigheden.

Is de Europese Huwelijksvermogensrechtverordening van toepassing op alle huwelijken?

Nee, deze verordening geldt alleen voor huwelijken die zijn gesloten na 29 januari 2019. Voor huwelijken van voor die datum zijn er nog oude regels van toepassing die afhankelijk zijn van de huwelijksdatum.

nieuws van netwerk notarissen

18 september 2019nieuws

Prinsjesdag 2019

Op ‘Prinsjesdag’ is de troonrede voorgelezen en zijn de Miljoenennota en het Belastingplan 2020 gepresenteerd. We hebben een aantal highlights voor je op een rij gezet. Als je een woning...

lees verder >
21 mei 2019nieuws

Nieuwe alimentatiewet aangenomen: alimentatietermijn wordt korter

Vandaag is in de Eerste Kamer een nieuwe alimentatiewet aangenomen. Hierdoor wordt in de toekomst de duur van partneralimentatie korter. Nu is 12 jaar nog de maximale termijn; dit...

lees verder >
12 juli 2019nieuws

Kabinet komt met wet voor draagmoederschap en deelgezag

Vandaag heeft het kabinet een reactie gegeven op het rapport van de Staatscommissie Herijking ouderschap. Deze commissie stelde in 2017 voor om het wettelijk mogelijk te maken dat een kind...

lees verder >
de heer mr. A.J. Fanoy (Arjen)notaris
Arjen werkt sinds 1989 in de notariële praktijk. Arjen heeft zich gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en de samenhang tussen ondernemingsrecht en familiebelangen. Omdat Arjen ook gecertificeerd estate-planner is, is Arjen in staat om ondernemende families te adviseren over aspecten als bedrijfsopvolging en ondernemerstestamenten. Arjen heeft in de loop der jaren ook veel ervaring opgedaan met complexe onroerend-goed transacties.
mevrouw mr. M.J.C. Touw-van den Bos (Mariëlle)kandidaat-notaris
Mariëlle is sinds 2002 jaar als (kandidaat-)notaris werkzaam in de notariële praktijk en is sinds 1 januari 2015 mede-eigenaar van FFT Notarissen. Mariëlle is tevens opgeleid tot gecertificeerd Estate-Planner en is gespecialiseerd in het familierecht. Zij adviseert cliënten over levenstestamenten, testamenten, huwelijksvoorwaarden, samenlevingscontracten en hun gehele vermogens- en nalatenschapsplanning.
mevrouw mr. J. van der Linden-de Kuiper (Jacoline)kandidaat-notaris
mevrouw N. van Wijngaarden (Nelleke)Teamsecretaresse Onroerend Goed
mevrouw P.A.S. van Loo-Bosman (Silvia)notarieel medewerkster familierecht
mevrouw J.R. Roeleveld-van Dijk (Ans)notarieel medewerker
mevrouw J.Y. Stütterheim-Bier (Joanne)notarieel medewerker
mevrouw E.M. van Lammeren (Madelon)secretaresse
mevrouw M. Kok (Monique)secretaresse

FFT Notarissen

handelsregisternr: 63267780
btw nr: 8551.61.681.B01

Openingstijden

Maandag08:30 - 17:15 uur
Dinsdag08:30 - 17:15 uur
Woensdag08:30 - 17:15 uur
Donderdag08:30 - 17:15 uur
Vrijdag08:30 - 17:15 uur

Bezoekadres

Bozenhoven 115
3641 AD Mijdrecht

vraag stellen

Je kunt hieronder je gegevens en je vraag invullen. We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

afspraak maken

Als je hieronder je gegevens invult nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op om de afspraak in te plannen.