Benschop & Sterling Netwerk Notarissenheeft meerdere kantoren

Welkom bij Benschop & Sterling Netwerk Notarissen. Dé Netwerknotaris in Middelharnis.  

Onze notarissen en kandidaat-notarissen staan altijd voor je klaar om de belangrijkste momenten van je leven goed te regelen. We staan je graag bij met gedegen advies en we wijzen je graag op juridische valkuilen die je zelf nooit had ontdekt.

We kunnen je onder andere helpen als je een huis wilt kopen, bij de oprichting van je eigen bedrijf of om de huwelijkse voorwaarden goed te regelen.
Maar ook op minder vrolijke momenten zijn we je steun en toeverlaat. Zoals bij het maken van een testament of het regelen van een scheiding. Maar we kunnen je bijvoorbeeld ook adviseren of het slim is om een erfenis te accepteren, die minder lucratief is dan het lijkt.

Bij Benschop & Sterling werken uitsluitend Netwerknotarissen. En dat zijn niet zomaar notarissen en kandidaat-notarissen. Netwerknotarissen houden elkaar scherp en helder, we delen kennis en adviseren elkaar, zodat we samen jou beter kunnen helpen. Ook hier in Middelharnis.

Wil je een offerte opvragen? Klik dan op deze link.

Lees verder...

Wij spreken gewone mensentaal en weten precies wat er speelt in de wereld. De echte én de virtuele. Zo kun je bij ons terecht voor een social media testament. Kom daar maar eens om bij een traditionele notaris. Vandaar dat wij van Benschop & Sterling Netwerk Notarissen durven te zeggen dat we net iets meer notaris zijn.


Verberg lees verder...

nieuws van het notariskantoor

8 december 2020

Belastingrente overlijdens gaat weer 'aan' op 1 januari 2021

De Belastingdienst rekent voor overlijdens vanaf 1 januari 2021 weer belastingrente als de aangifte erfbelasting te laat wordt ingediend. Vanwege automatiseringsproblemen bij de Belastingdienst werd voor overlijdens vanaf 1 januari 2017 geen belastingrente gerekend bij belastingaanslagen erfbelasting.

Aangiften erfbelasting voor overlijdens in de periode dat de belastingrente ‘uit’ stond, krijgen niet alsnog met belastingrente te maken. Voor overlijdens in de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2020 geldt een zogenoemde eerbiedigende werking. Dat wil zeggen dat de belastingrente ‘uit’ blijft. De belastingrente wordt alleen aangezet voor overlijdens vanaf 1 januari 2021. Er wordt alleen belastingrente in rekening gebracht als de aangifte erfbelasting te laat wordt ingediend of als bij de definitieve aanslagregeling wordt afgeweken van de aangifte. Voor het indienen van de aangifte erfbelasting geldt een termijn van 8 maanden na het overlijden. Pas daarna wordt er belastingrente geheven. De Belastingdienst kan dit dus pas vanaf 1 september 2021 weer in rekening brengen.

Achterstanden

De vrijstelling van belastingrente was een gevolg van de vertraagde oplevering van het nieuwe systeem voor schenk- en erfbelastingprocessen van de Belastingdienst. Dat zorgde voor grote achterstanden in de verwerking van aangiften van erfbelasting. Inmiddels heeft de dienst het normale verwerkingsritme weer bereikt. Dat betekent dan gemiddeld 70 procent van de aangiften binnen 3 maanden na ontvangst door de Belastingdienst en 90 procent binnen 6 maanden na ontvangst zijn behandeld.

Bron: KNB nieuws 07-12-2020

16 november 2020

Nieuws over de overdrachtsbelasting

Er is nieuws over de wijziging van de overdrachtsbelasting! Omdat dit wellicht belangrijk is voor uw besluit bij het aankopen of verkopen, wijden we er deze nieuwsbrief geheel aan. Want er is flink over de gediscussieerd in de Tweede Kamer en na de wijziging van het oorspronkelijke voorstel is het wetsvoorstel aangenomen. Het wetsvoorstel is nu naar de Eerste Kamer gestuurd. We zetten in deze nieuwsbrief op een rij wat nu de stand van zaken is. 

1. startersvrijstelling

Een koper die tussen de 18 en 35 jaar is, kan zonder het betalen van overdrachtsbelasting eigenaar worden van een woning. Dit wordt de ‘startersvrijstelling’ genoemd. Deze startersvrijstelling kan één keer worden gebruikt, alleen of samen met je partner. Is een van beiden 35 jaar of ouder maar de ander niet, dan kan alleen de jongere partner de vrijstelling gebruiken.

In de periode van 1 januari 2021 tot 1 april 2021 maakt het niet uit hoe hoog de koopsom van de woning is. Na 1 april 2021 is er een maximum van 400.000 euro. Heeft de woning die wordt gekocht een koopsom die lager is dan 400.000 euro, dan hoeft er geen overdrachtsbelasting betaald te worden. Is de koopsom hoger dan dat bedrag, dan wordt er 2% overdrachtsbelasting betaald over de hele koopsom. Het moment waarop de koper eigenaar wordt, is beslissend.

Een voorbeeld:

Vincent en Sabine kopen een woning van 425.000 euro. Ze worden beiden als starter gezien maar omdat ze voor 1 april 2021 eigenaar worden van de woning betalen ze geen overdrachtsbelasting.

Hetzelfde voorbeeld maar nu is Vincent 36 en Sabine 32 jaar oud. Alleen Sabine wordt dan als starter gezien. Ze worden ieder voor de helft eigenaar van de woning. Sabine’s deel (212.500 euro) is zonder overdrachtsbelasting, Vincent betaalt 2% overdrachtsbelasting over 212.500 euro.

2. beleggers en ondernemers

• kantoorvilla kopen: Als je een kantoorvilla op het oog hebt waarvoor nu het 2%-tarief geldt, kan het interessant zijn vanuit het perspectief van de overdrachtsbelasting deze nog in 2020 te kopen en bij de notaris te laten overdragen. Nu wordt er namelijk over een kantoorvilla 2% aan overdrachtsbelasting betaald als die – kort en eenvoudig gezegd - ook als woning gebruikt zou kunnen worden. Eigenaar worden van een kantoorvilla in 2021 kost altijd – of die nu een woning is geweest of niet – 8% aan overdrachtsbelasting.

• aandelen in een vastgoed-B.V. kopen: In een aantal gevallen moet er overdrachtsbelasting worden betaald als er aandelen worden gekocht in een B.V. waarin onroerend goed zit. Dit kan nu nog tegen een tarief van 2% of 6%. Vanaf 2021 zou dat altijd 8% zijn.

• beleggingsobjecten kopen: Voor beleggers in onroerend goed geldt het volgende. Als er nu woningen worden gekocht, met het doel deze te verhuren of ze zijn al verhuurd, dan betaalt een belegger het 2%-tarief. Dit zou volgend jaar 8% zijn.

• herinvesteringsreserve: Voor de ondernemers die winst hebben gemaakt met de verkoop van een bedrijfsmiddel. Dan kan een herinvesteringsreserve zijn gevormd zodat er voorlopig geen belasting over de winst betaald hoeft te worden. Deze reserve moet binnen drie jaar worden geherinvesteerd in een ander bedrijfsmiddel. Een voorbeeld: een ondernemer verkoopt in 2018 een bedrijfspand met winst. Deze winst valt onder de herinvesteringsreserve. Als de ondernemer de herinvesteringsreserve wil gebruiken om woningen te kopen, op te knappen en vervolgens te gaan verhuren, dan betaalt de ondernemer in 2021 8% over de waarde van deze woningen in 2020 maar 2%.

Ondernemers die juist tot 2021 zouden moeten wachten (als dat kan):

Als er een bedrijf wordt overgedragen binnen de familie dan geldt er vaak een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting. Over het tot het bedrijf behorende onroerend goed hoeft dan dus geen overdrachtsbelasting te worden betaald. Bij de overdracht van het bedrijf van de ouders aan een kind, wordt in sommige gevallen ook het woonhuis van de ouders overgedragen. Bijvoorbeeld als de ouders naast het bedrijf wonen en de bedrijfsopvolger daar wil gaan wonen nu deze het bedrijf gaat leiden. Er geldt dan een vrijstelling voor het onroerend goed van het bedrijf (bedrijfspand, percelen grond e.d.) maar niet voor het woonhuis. Kan het kind als starter worden gezien en er is geen spoed bij de bedrijfsoverdracht, dan kan er worden overwogen om de bedrijfsoverdracht tot 2021 uit te stellen. Mocht de gewijzigde wet ook door de Eerste Kamer zijn aangenomen dan kan het kind de woning namelijk zonder overdrachtsbelasting van de ouders overgedragen krijgen.

3. tweede huis in Nederland en recreatiewoning

Degenen die besluiten in 2021 een tweede huis in Nederland of een recreatiewoning te kopen, gaan meer aan overdrachtsbelasting betalen, namelijk 8%. Voor een tweede huis in Nederland is dat op dit moment nog 2%. Over een huis dat je koopt voor een studerend kind, wordt voortaan ook het tarief van 8% gerekend terwijl dat nu nog 2% is.

4. van economische eigendom naar juridische eigendom

Tot halverwege de jaren negentig was het mogelijk om zonder overdrachtsbelasting onroerend goed over te dragen aan een ander zonder dat er overdrachtsbelasting betaald hoefde te worden. Er zijn ouders die destijds gebruik hebben gemaakt van deze mogelijkheid om hun woning op naam van de kinderen te zetten terwijl de ouders in de woning bleven wonen. Deze ouders zijn juridisch eigenaar van de woning gebleven. In sommige omstandigheden kan het belangrijk zijn dat het kind/kinderen ook de juridische eigendom krijgen. Bijvoorbeeld als de ouders naar een andere woning gaan en het kind/kinderen het huis willen gaan verhuren. In dat geval is het te overwegen om nog in 2020 de Netwerknotaris te laten kijken naar de situatie omdat het scheelt aan overdrachtsbelasting ten opzichte van 2021.

Tot slot

Zoals gezegd moet het wetsvoorstel nog door de Eerste Kamer worden aangenomen. We zien in onze praktijk dat er cliënten zijn die hun plannen willen wijzigen. Vanzelfsprekend willen we u bij het wijzigen van uw plannen zo goed mogelijk helpen. Wilt u er echter wel rekening mee houden dat naar het einde van het jaar de agenda’s vol lopen. En het gaat niet alleen om onze agenda maar als er bij uw plannen een bank betrokken is houdt u er dan s.v.p. rekening mee dat banken vaak vaste termijnen hanteren.


3 november 2020

Het wetsvoorstel differentiatie overdrachtsbelasting in de praktijk

Het kabinet wil de tarieven veranderen die worden betaald als iemand eigenaar wordt van onroerend goed. Op Prinsjesdag is daarvoor het wetsvoorstel differentiatie overdrachtsbelasting naar de Tweede Kamer gestuurd. De eerste schriftelijke ronde van behandeling heeft in de Tweede Kamer plaatsgehad waardoor er op een aantal punten meer duidelijkheid is gekomen. Hieronder hebben we een aantal vragen met antwoorden op een rij gezet. Maar we starten eerst met de vertrekpunten van het wetsvoorstel. En we gaan kort in op de gevolgen van het verzetten van de leveringsdatum voor verkoper en koper.

Starters 

Starters betalen vanaf 2021 geen overdrachtsbelasting over de woning die zij kopen om zelf in te gaan wonen.

Als starter wordt gezien: 

 • iemand die tussen de 18 en 35 jaar oud is, én 
 •  zelf in de woning gaat wonen.

Een starter kan al eerder eigenaar geworden zijn van een woning, of dat nu vóór 2021 al was of daarna. Het gaat erom dat er één keer een beroep gedaan kan worden op de startersvrijstelling. Als een starter met een partner een woning krijgt geleverd en een van hen wordt niet als starter gezien, dan moet over het aandeel in de eigendom dat de niet-starter verkrijgt 2% aan overdrachtsbelasting worden betaald.   

Andere situaties

Wie geen starter is en een woning in eigendom verkrijgt om zelf in te gaan wonen, betaalt 2% aan overdrachtsbelasting over de koopprijs. Vanaf 2021 kan over de koopprijs van een recreatiewoning in bepaalde situaties 8% aan overdrachtsbelasting moeten worden betaald. Nu is dat nog 2%. Ouders die een woning voor hun studerende kinderen kopen, betalen nu 2% aan overdrachtsbelasting over de koopprijs. Vanaf 2021 zou dat 8% aan overdrachtsbelasting zijn. Dit geldt ook voor beleggingspanden die worden gekocht. Over de koopprijs van een perceel grond of een bedrijfshal wordt vanaf 2021 8% aan overdrachtsbelasting betaald; dat is nu nog 6%. Als er aandelen in een zogenoemde 'vastgoed-B.V.' worden overgedragen en die B.V. aan bepaalde voorwaarden voldoet, moet er overdrachtsbelasting worden betaald. Nu is dat nog 2% of 6%, maar dat wordt 8%.

Voorgestelde percentages overdrachtsbelasting op een rijtje

                                                                                                                                                                                                                            nu               vanaf 2021

woning voor starters                                                                                                                                                                                    2%                   0%

woning om zelf in te gaan wonen                                                                                                                                                              2%                  2%

woning om niet zelf in te gaan wonen, tweede woning, woning om te verhuren, woning voor studerend kind                      2%                   8%

kantoorpand dat een woning is geweest                                                                                                                                                  2%                  8%

perceel grond, bedrijfspand, winkelpand, ander onroerend goed                                                                                                       6%                  8%

aandelen in een vastgoed-B.V.                                                                                                                                                                    2% of 6%      8%

Veel gestelde vragen

V: Voor wie geldt het ‘doorstromerstarief’ van 2%?

A: Doorstromers zijn natuurlijke personen – niet zijnde starters – die een woning verkrijgen om daarin zelf te gaan wonen (hoofdverblijf). Wie naar de letter van het wetsvoorstel wel als starter kwalificeert maar geen beroep doet op de startersvrijstelling, is ook een ‘doorstromer’ voor de tariefsbepaling. Een natuurlijk persoon kan slechts één woning als hoofdverblijf hebben. Bijvoorbeeld als ouders een woning kopen voor uitwonende kinderen, dan geldt die woning niet als hoofdverblijf van de ouders en geldt het reguliere tarief (8%).

V: Hoe wordt gecontroleerd of iemand een starter of een doorstromer is?

A: In de akte van levering en in een nieuw formulier verklaart de verkrijger dat hij/zij de woning (anders dan tijdelijk) gaat bewonen. Daarnaast doet de starter een beroep op de startersvrijstelling, waarbij hij/zij ook verklaart de startersvrijstelling nog niet eerder te hebben toegepast. Als achteraf blijkt dat de starter of de doorstromer de woning niet zelf is gaan bewonen of dat de starter de vrijstelling wel al eerder heeft toegepast, gaat de Belastingdienst over tot naheffing. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval kan ook een boete worden opgelegd.

V: Geldt er voor de startersvrijstelling een maximum voor het aankoopbedrag van de woning?

A: Het wetsvoorstel kent geen begrenzing van de startersvrijstelling. Een starter die een woning van 200.000 euro koopt, kan evengoed (volledig) gebruik maken van de startersvrijstelling als een starter die een woning van 800.000 euro koopt.

V: Kan een starter die gebruik heeft gemaakt van de vrijstelling voor de eigenwoningschenking in de schenkbelasting ook nog gebruik maken van de startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting?

A: Dit is mogelijk. Aandachtspunt hierbij is wel dat de leeftijdsgrens voor de vrijstelling in de schenkbelasting hoger ligt (tot 40 jaar) dan die in de overdrachtsbelasting (tot 35 jaar).


V: Is het toepassen van de startersvrijstelling verplicht? Kun je ervoor kiezen de startersvrijstelling te ‘bewaren’ voor een toekomstige aankoop? Bijvoorbeeld omdat je verwacht binnen vijf jaar een duurdere woning te kopen en het voordeel van de startersvrijstelling dan groter is?

A: Dit lijkt te kunnen. In de voorgestelde wet en in de Memorie van Toelichting wordt niets gezegd over het verplicht toepassen van de vrijstelling. En in het algemeen geldt dat een vrijstelling alleen wordt toegepast als hier een beroep op wordt gedaan. 

V: Hoeveel overdrachtsbelasting moet worden betaald als binnen zes maanden de woning weer wordt overgedragen (art. 13 Wbr-situatie)?  

A: Als bij de eerste verkrijging de startersvrijstelling is toegepast, dan blijft art. 13 Wbr buiten beschouwing. Voor de toepassing van artikel 13 lid 1 Wbr is namelijk vereist dat er belasting verschuldigd was bij de voorgaande verkrijging. Was bij de eerste verkrijging het 2%-tarief van toepassing, dan komt bij de tweede verkrijging (binnen zes maanden) in mindering de betaalde belasting bij de eerste verkrijging. Het maakt daarbij dus niet uit dat de tweede verkrijging met het 8%-tarief gaat. Dit volgt uit het voorgestelde art. 13 lid 4 Wbr.  

V: Wat betekent het wetsvoorstel voor de aanhorigheden bij een woning?

A: In het wetsvoorstel wordt aangegeven dat de startersvrijstelling en het tarief van 2% ook van toepassing zijn op aanhorigheden die tot de woning behoren, indien zij gelijktijdig met deze woning worden verkregen. Netwerk Notarissen heeft in een brief aan de Tweede Kamer om verduidelijking op dit punt gevraagd. Hoe zit het als op de dag van de levering door verkoper de woning wordt geleverd en door bijvoorbeeld een gemeente nog een strook tuin? Er is sprake van twee verschillende leveringsakten en daarom (bij letterlijke lezing) niet van gelijktijdigheid. Hierop is het antwoord gekomen dat omwille van de praktische uitvoerbaarheid onder gelijktijdig mag worden verstaan: op dezelfde dag. Het is echter niet meer mogelijk om op een later moment tegen het 2%-tarief een stuk tuin of een andere aanhorigheid geleverd te krijgen.

Verzetten van de leveringsdatum

Het verzetten van de leveringsdatum kan voor de koper een flink effect hebben in de te betalen overdrachtsbelasting. De verkoper moet er echter mee in stemmen en die zal niet altijd voordeel hebben, ondanks een extra vergoeding van de koper, bij het verzetten. Hieronder hebben we de aandachtspunten voor koper én verkoper op een rij gezet.

Koper

> bij verschuiven van 2020 naar 2021

 • de geldigheid van de hypotheekofferte: na aflopen van de hypotheekofferte kan bereidstellingsprovisie moeten worden betaald;
 • de verkoper kan een vergoeding vragen voor het verzetten van de leveringsdatum;
 • de verkoper kan in de verleiding komen de woning te verkopen aan iemand die wel sneller wil afnemen, tenzij de koopovereenkomst is ingeschreven in het kadaster (Vormerkung);
 • een sleutelovereenkomst die in 2020 wordt gesloten kan ertoe leiden dat de economische eigendom van de woning al overgaat waardoor de beoogde vrijstelling niet meer kan worden ingeroepen;
 • de eigen kosten van huisvesting lopen langer door. Wegen deze kosten en de eventuele extra vergoeding die de verkoper wil ontvangen, op tegen het voordeel dat mogelijk behaald kan worden?

> bij verzetten van 2021 naar 2020

We verwachten dat het heel druk wordt bij de banken en dat het maar de vraag is of de verkoper de aflossing van de hypotheek - die nodig is om het huis te kunnen overdragen - op tijd rond kan krijgen met de bank. En dan hebben we het nog niet over de agenda van de notaris die naar het einde van het jaar aan het dichtslibben is.

Verkoper

> bij verschuiven van 2020 naar 2021

 • verzetten leveringsdatum betekent dat de hypotheekrente en kosten van de opstalverzekering en dergelijke langer doorlopen;  
 • aan het sluiten van een sleutelovereenkomst kleven haken en ogen: bijvoorbeeld dat de opstalverzekering de schade niet dekt die de koper de woning toebrengt. Maar ook te denken valt aan het eindigen van de hypotheekrenteaftrek, heffing van inkomstenbelasting in box 3 over de (over)waarde van de woning en dat de bank überhaupt moet instemmen met een sleutelovereenkomst;
 • is het mogelijk voor de verkoper om op korte termijn een overbruggingsfinanciering te regelen omdat deze de verkoopopbrengst nodig heeft voor de aankoop van de nieuwe woning?

> bij verzetten van 2021 naar 2020

 • als de verkoper de verkochte woning zelf bewoont: heeft deze andere huisvesting beschikbaar?  
 • als de leveringsdatum wordt vervroegd naar 2020 wordt de peildatum van box 3 meegepakt als de verkoopopbrengst niet voor een eigen woning wordt aangewend in 2020.

Tot slot

De Raad van State heeft zich zeer kritisch uitgelaten over de plannen van het kabinet en er ligt ook een onderzoek dat starters met de vrijstelling niet beter af zullen zijn. Op het moment van het samenstellen van dit document is het nog niet duidelijk of het wetsvoorstel zal worden aangenomen. We volgen wat er over de plannen wordt besproken in de Tweede en Eerste Kamer. En we houden u van de ontwikkelingen op de hoogte.   

Wij hebben de mogelijke gevolgen en voorwaarden voor u op een rij gezet, dit is gebaseerd op de huidige stand van zaken. De uiteindelijke wet kan anders zijn maar gezien de grote gevolgen vinden wij het als Benschop & Sterling Netwerk Notarissen belangrijk om u nu al van (voorlopige) informatie te voorzien. Zoals u van ons gewend bent, houden wij voor u de plannen van het kabinet nauw in de gaten en zullen u uiteraard informeren over eventuele wijzigingen.

Indien u eventueel de passeerdatum wilt wijzigen naar aanleiding van de voorlopige plannen van het kabinet, verzoeken wij u contact op te nemen met uw makelaar en ons zo spoedig mogelijk daarvan op de hoogte te stellen. Ter herinnering het is nog geen wet alles kan nog veranderen.

  Wij helpen u graag verder als u vragen heeft. 

nieuws van netwerk notarissen

14 mei 2021nieuws

Gezien in Max Meldpunt: een recreatiewoning met zorgen. Maar het kan gelukkig anders.

Nu de zomer nadert en we door de pandemie ontdekken hoe fijn Nederland als vakantieland kan zijn, is het kopen van een chalet op een vakantiepark voor veel Nederlanders een...

lees verder >
19 april 2021nieuws

Er komt een wetswijziging voor erfbelasting voor weeskinderen

In november 2020 maakte het tv-programma Kassa in samenwerking met Lucienne van der Geld van Netwerk Notarissen een item over Linda, die toen terminaal ziek was, en haar 13-jarige zoon...

lees verder >
7 mei 2021nieuws

Kosteloos stappenplan voor verenigingen en stichtingen

Wij hebben een praktisch stappenplan ontwikkeld voor verenigingen en stichtingen. Dit stappenplan is kosteloos bij ons op te vragen. Het stappenplan helpt de stichting of vereniging waarbij je bent betrokken,...

lees verder >
mr. J.M. (Rien-Jan) Benschop Notaris
benschop@notarissenGO.nl
06-53223069 (alleen spoedgevallen buiten kantoortijden)
mr. B. (Bastiaan) Sterling Notaris
sterling@notarissengo.nl
06-18191921 (alleen spoedgevallen buiten kantoortijden)
mr. N.U. (Nina) Figee-Oswald Toegevoegd notaris
mr. M.C.L. (Melanie) Boddé-LemmersKandidaat-Notaris
mr. D. (Dorine) Oudhof Kandidaat-notaris
M.G. (Mathilde) Breen Notarisklerk Familierecht
J.S. (Anneke) van Doorn-BosNotarisklerk Onroerend Goed
E.M.A. (Eefje) van der Dussen Notarisklerk Onroerend Goed
T.C. (Marco) Ganzeman Notarisklerk Onroerend Goed
L. (Laura) Keijzer Notarisklerk Ondernemingsrecht
I.M.S. (Irene) Kwak Notarisklerk Ondernemingsrecht
D.A. (Danielle) Streefkerk Notarisklerk Familierecht
F.A. (Frans) Verhees Notarisklerk Onroerend Goed
S.J.A.M. (Susanne) Verschuuren Notarisklerk Onroerend Goed
C. (Corina) Bezuijen Front office medewerkster
J. (Jolanda) Noteboom-MastenbroekFront office medewerkster
J. (Joke) Valk-DuikerFront office medewerkster
M. (Mina) WaliFront office medewerkster
W. (Wilma) SmitFront en back office medewerkster
J.L. (Joke) Driesse Notarieel medewerker Onroerend Goed
M.G. (Michelle) van Duren-Groenendijk Notarieel medewerker Familierecht
M.M. (Mariska) Jansen-van Groningen Notarieel medewerker Familierecht
D. (Diana) Hoogedeure-Everse Notarieel medewerker Onroerend Goed
J. (Janny) Trommel-FelsbourgNotarieel medewerker Familierecht
Y. (Yvonne) van der WaterenNotarieel medewerker Familierecht
S. (Sabine) Stahl Ondersteuner Onroerend Goed
J. (Johan) Verhage Boekhouder
M. (Mirella) SchaekenOffice Manager

Benschop & Sterling Netwerk Notarissen

handelsregisternr: 23063799
btw nr: NL007963269B01

Openingstijden

Maandag08:30 - 17:00 uur
Dinsdag08:30 - 17:00 uur
Woensdag08:30 - 17:00 uur
Donderdag08:30 - 17:00 uur
Vrijdag08:30 - 17:00 uur
Parkeren locatie Goedereede: Parkeerzone Noordzijde Haven is alleen bestemd voor vergunninghouders. U kunt parkeren aan de Zuidzijde Haven of op parkeerterrein 't Hof.

Bezoekadres

Raadhuisstraat 3
3241 CP Middelharnis

vraag stellen

Je kunt hieronder je gegevens en je vraag invullen. We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

afspraak maken

Als je hieronder je gegevens invult nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op om de afspraak in te plannen.