Bedrijfsopvolgingsregeling enerzijds te streng, anderzijds kan het ook soberder

Er is politiek veel te doen over de bedrijfsopvolgingsregeling, deze regeling biedt onder meer belastingvoordelen voor de bedrijfsopvolger die een onderneming geschonken krijgt of erft. Professionals die ermee werken vinden dat er heel wat aan de bedrijfsopvolgingsregeling geschaafd kan worden. Dit blijkt uit het onderzoek van de Radboud Universiteit en Netwerk Notarissen, samen met enkele onderzoekers die werkzaam zijn bij Deloitte.

Bijna de helft van de ondervraagde professionals (47%) vindt dat de regeling in zijn algemeen beperkt moet worden. Een ander belangrijk deel (35%) wil de regeling onveranderd houden terwijl slechts 10% voor uitbreiding is. “Een aantal onderdelen van de bedrijfsopvolgingsregeling kunnen volgens professionals soberder. Maar op een aantal punten is de bedrijfsopvolgingsregeling te streng,” zegt Lucienne van der Geld, een van de onderzoekers (Netwerk Notarissen en Radboud Universiteit). “Uit ons onderzoek wordt duidelijk dat er verschillende punten zijn waarmee de wetgever aan de slag kan gaan om de bedrijfsopvolgingsregeling te moderniseren.”

Nuances

In het onderzoek is de deelnemers gevraagd wat zij van verschillende onderdelen van de bedrijfsopvolgingsregeling vinden. In bepaalde gevallen zou de regeling volgens de ondervraagden niet van toepassing moeten zijn, bijvoorbeeld als er voldoende cash in de erfenis zit (52% van de ondervraagden). Een deel van deze groep respondenten zou dit willen laten afhangen van eenvoudig hanteerbare maatstaven.

“Uit het onderzoek blijkt een genuanceerde kijk door professionals op deze faciliteiten voor de bedrijfsopvolging,” zegt Freek Schols van de Radboud Universiteit. “In deze nuances ligt een basis voor een duurzaam maatschappelijk gedragen bedrijfsopvolgingsregeling besloten.” Zijn collega Chris Dijkstra benadrukt dat de voorgestelde aanpassingen in de regeling deze ook makkelijker uitvoerbaar maakt. Iets waar vriend en vijand van de BOR nu al naar uitkijken.

Oneigenlijk gebruik

Het kabinet wil de bedrijfsopvolgingsregeling eenvoudiger en eerlijker maken. “Uit het rapport blijkt dat het daadwerkelijk eerlijker, eenvoudiger en robuuster kan,” aldus Rudolf Janssen die verbonden is aan de Radboud Universiteit en Deloitte.

Ook wil het kabinet oneigenlijk gebruik tegengaan. Nu is het bijvoorbeeld mogelijk dat binnen één familie per generatie meerdere keren voor dezelfde onderneming de bedrijfsopvolgingsregeling kan gelden. Drie kwart van de respondenten is van mening dat de bedrijfsopvolgingsregeling voor de erf- en schenkbelasting hierop moet worden aangepast. Dit sluit aan bij de motie van Kamerlid Omtzigt die hij 10 november 2021 indiende.

Bedrijfsopvolgingsregeling enerzijds te streng, anderzijds kan het ook soberder

verder in het nieuws

Video: Heeft de overleden verdachte nog recht op de erfenis?
27 september 2023nieuws

Video: Heeft de overleden verdachte nog recht op de erfenis?

Prinsjesdag 2023: dit zijn de belastingplannen voor 2024
19 september 2023nieuws

Prinsjesdag 2023: dit zijn de belastingplannen voor 2024

Vandaag is het Prinsjesdag. De troonrede is voorgelezen en de Miljoenennota en het Belastingplan 2024 zijn gepresenteerd. Hieronder worden een aantal belangrijke plannen voor je uitgelicht. Omdat de plannen nog...

lees verder >
In de Margriet: waar moet je rekening mee houden als je aan je kinderen schenkt?
26 juli 2023nieuws

In de Margriet: waar moet je rekening mee houden als je aan je kinderen schenkt?

Lucienne van der Geld van Netwerk Notarissen beantwoordt in het tijdschrift Margriet  als een deskundige van het financieel panel vragen van lezers.  Deze week gaat de vraag over het schenken...

lees verder >
direct notariële hulp