Privacyverklaring

Algemeen

Netwerk Notarissen respecteert je privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

Contactgegevens

Netwerk Notarissen B.V.
Arthur van Schendelstraat 650
3511 MJ Utrecht
KvK 32079991
info@netwerknotarissen.nl

Verwerking van persoonsgegevens

Als persoonsgegevens gelden gegevens die kunnen worden gebruikt om je identiteit te achterhalen. Hieronder zijn begrepen:

  1. naam, contactgegevens, voorkeuren en andere gegevens die je aan ons hebt verstrekt (bijvoorbeeld door middel van de ‘Mijn gesprek voorbereiden’ module of andere registratieprocedures).
  2. De door je apparatuur aan onze computers verstrekte gegevens bij het bezoeken van onze website, zoals het door jou gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, de gebruikte internet browser en (in sommige gevallen) de laatste internetpagina die je hebt bezocht.

Doeleinden verwerking

De persoonsgegevens die Netwerk Notarissen verwerkt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  1. voor het verrichten van de aangeboden diensten
  2. om met je in contact te kunnen komen zoals het maken van een afspraak of het toesturen van informatie
  3. om je aan te melden voor de nieuwsbrief
  4. het analyseren en verbeteren van dienstverlening van Netwerk Notarissen
  5. het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van Netwerk Notarissen

Het anderszins verwerken van je persoonsgegevens vindt alleen plaats voor zover je Netwerk Notarissen daarvoor ondubbelzinnig toestemming hebt verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat je per e-mail, telefoon of anderszins een vraag aan Netwerk Notarissen stelt.

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van Netwerk Notarissen wordt toegezonden aan alle abonnees van de nieuwsbrief. Het abonneebestand bestaat uit twee groepen:

  1. personen die zich via de website www.netwerknotarissen.nl hebben aangemeld; en
  2. cliënten van bij Netwerk Notarissen aangesloten kantoren.

Onderaan iedere nieuwsbrief staat een hyperlink waarmee je eenvoudig kunt uitschrijven als abonnee van de nieuwsbrief.

Wijzigingen

Netwerk Notarissen behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Controleer daarom regelmatig dit gedeelte van de website. De versiedatum van de privacyverklaring staat onderaan deze pagina.

Vragen en recht op inzage en correctie

Als je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door Netwerk Notarissen, of als je inzage wil hebben, dan wel wijziging wenst van je persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 030 – 4100 710 of e-mailadres info@netwerknotarissen.nl

versie 7-11-2017