Notariskantoor Oude Engberinkheeft meerdere kantoren

Informatie identiteitscontrole (Wwft)

Identiteitscontrole door de notaris. Wat betekent dat voor u?

De notaris is wettelijk verplicht de identiteit van cliënten te controleren en ‘ongebruikelijke transacties’ te melden. De verplichting geldt ook bij rechtspersonen (zoals een bv, nv of stichting), personenvennootschappen (vof, maatschap of commanditaire vennootschap) en trusts. Hieronder staat informatie over de gevolgen die dit voor u heeft.

Controle van de identiteit bij een rechtspersoon

Niet alleen de rechtspersoon/trust zelf maar ook de bestuurder van de rechtspersoon wordt geïdentificeerd. De notaris identificeert de bestuurder aan de hand van een legitimatiebewijs. Dit kan een paspoort, een Nederlandse identiteitskaart of een Nederlands rijbewijs zijn. Wij vragen daarom de bestuurder bij elk notarisbezoek een legitimatiebewijs mee te nemen, ook als de bestuurder eerder aan de notaris zijn legitimatiebewijs heeft laten zien. Het is van belang dat u het legitimatiebewijs meeneemt dat ook in de ontwerpakte staat vermeld die door de notaris wordt toegestuurd.

Uiteindelijk belanghebbende

De notaris moet ook onderzoek doen naar de zogenaamde ‘uiteindelijk belanghebbende’ bij de rechtspersoon. Dat is de persoon die onder meer: - een belang heeft van meer dan 25% in het vermogen/kapitaal van de rechtspersoon - meer dan 25% van de stemrechten kan uitoefenen in de algemene vergadering van de rechtspersoon - het feitelijk voor het zeggen heeft bij een rechtspersoon. De notaris informeert bij de rechtspersoon naar deze personen en vraagt een verklaring in te vullen met de gegevens van de uiteindelijk belanghebbende, of te verklaren dat er geen uiteindelijk belanghebbende is.

Controle van de identiteit bij een personenvennootschap

Bij een personenvennootschap hoeven niet alle vennoten te worden geïdentificeerd. De notaris moet de identiteit controleren van onder meer de vennoten die belangrijke beslissingen nemen, voor meer dan 25% delen in de winst of meer dan 25% van de stemrechten kunnen uitoefenen.

Controle van de identiteit bij een trust

Bij een trust moet de notaris de volgende personen identificeren: de insteller(s) (oprichter), de beheerder van de trust en de uiteindelijk belanghebbende.

De notaris moet ongebruikelijke transacties melden

De notaris is, net als advocaten en accountants, verplicht ongebruikelijke transacties te melden bij een meldpunt van de overheid. Dit geldt ook voor de voorbereiding van een dergelijke transactie. De overheid staat het de notaris niet toe de cliënt op de hoogte te brengen van de melding. De notaris controleert voorgenomen transacties van de cliënt aan de hand van een lijst van indicatoren. Hij moet bijvoorbeeld een melding doen als de cliënt bij de transactie een bedrag wil betalen van meer dan 15.000 euro in contanten.

De meldingsplicht van de notaris geldt niet voor alle werkzaamheden die hij verricht. U kunt bij de notaris informeren voor welke diensten de meldingsplicht geldt. Ook heeft de notaris geen meldingsplicht in de oriënterende fase. Dat is de fase voordat de notaris daadwerkelijk start met de dienstverlening ten behoeve van de cliënt. De cliënt moet immers vrij zijn om in de oriënterende fase alles met de notaris te bespreken. De meldingsplicht van de notaris geldt pas vanaf het moment dat hij een zaak daadwerkelijk in behandeling neemt en het duidelijk is dat de gevraagde werkzaamheden onder de meldingsplicht vallen. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Notariskantoor Oude Engberink

handelsregisternr: 65760255
btw nr: NL8562.48.514.B.01

Openingstijden

Maandag08:15 - 16:45 uur
Dinsdag08:15 - 16:45 uur
Woensdag08:15 - 16:45 uur
Donderdag08:15 - 20:00 uur
Vrijdag08:15 - 16:45 uur
Op donderdagavond zijn we op ons kantoor in Hellendoorn alleen op afspraak beschikbaar.

Bezoekadres

Grotestraat 123-125
7443 BE Nijverdal