Welkom bij Bolscher & Smits Netwerk Notarissen. Dé Netwerknotaris in Baarle-Nassau. 

Onze notarissen en kandidaat-notarissen staan altijd voor je klaar om de belangrijkste momenten van je leven goed te regelen. We staan je graag bij met gedegen advies en we wijzen je graag op juridische valkuilen die je zelf nooit had ontdekt.

We kunnen je onder andere helpen als je een huis wilt kopen, bij de oprichting van je eigen bedrijf of om de huwelijkse voorwaarden goed te regelen. Maar ook op minder vrolijke momenten zijn we je steun en toeverlaat. Zoals bij het maken van een testament of het regelen van een verdeling van een woning (na scheiding). Maar we kunnen je bijvoorbeeld ook adviseren of het slim is om een erfenis te accepteren, die minder lucratief is dan het lijkt.

Lees verder...

Bij Bolscher & Smits Netwerk Notarissen werken uitsluitend Netwerknotarissen. En dat zijn niet zomaar notarissen en kandidaat-notarissen. Netwerknotarissen houden elkaar scherp en helder, we delen kennis en adviseren elkaar, zodat we samen jou beter kunnen helpen. Ook hier in de gemeenten Baarle-Nassau, Alphen-Chaam en Riel.

Wij spreken gewone mensentaal en weten precies wat er speelt in de wereld. Vandaar dat wij van Bolscher & Smits Netwerk Notarissen durven te zeggen dat we net iets meer notaris zijn.

Verberg lees verder...
Bolscher & Smits Netwerk Notarissen

nieuws van het notariskantoor

10 juni 2022

Opnieuw phishing e-mails in omloop

We hebben geconstateerd dat kwaadwillenden (opnieuw) e-mailberichten versturen die van ons kantoor afkomstig lijken te zijn.

Er heeft op 15 december 2021 een datalek plaatsgevonden bij ons kantoor. Daarbij zijn toen e-mailberichten en e-mailadressen van relaties van ons kantoor buitgemaakt. Die berichten en e-mailadressen worden misbruikt om zogenaamde phishing e-mails authentiek te laten lijken. Het datalek is na ontdekking op 17 december 2021 gedicht en we hebben toen een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook hebben we toen alle mogelijk betrokken contactpersonen een bericht gestuurd.

Helaas zien we dat er in juni 2022 opnieuw phishing e-mails verzonden worden door kwaadwillenden. Daarbij maakt men gebruik van de berichten en adressen die tussen 15 en 17 december 2021 zijn verkregen. Wij hebben daar geen invloed op, omdat de berichten door derden worden verstuurd. Deze berichten lijken van ons kantoor afkomstig te zijn, maar ze komen in werkelijkheid van andere e-mailadressen en computers.

Het is raadzaam om de phishing e-mails direct te verwijderen. Opent u geen eventuele bijlagen of hyperlinks in deze berichten, want daardoor kan uw apparaat geïnfecteerd raken met schadelijke software.

We hebben één van de ontvangen valse e-mailberichten ter analyse doorgestuurd naar de Fraudehelpdesk. De Fraudehelpdesk wil zo veel mogelijk voorkomen dat burgers en bedrijven slachtoffer worden van fraude.

We kunnen helaas niet voorkomen dat u phishing e-mails ontvangt. We betreuren het zeer dat u hierdoor overlast ondervindt.


29 december 2021

Phishing e-mails update

Hierbij een korte update op eerdere berichtgeving over een datalek waar ons kantoor door getroffen is na een infectie met een Trojanvirus. Door dit virus zijn e-mailberichten en e-mailadressen buitgemaakt uit eerdere e-mail communicatie tussen relaties en ons kantoor. Deze oudere berichten worden thans misbruikt om phishing e-mails te versturen. Dit zijn e-mails die authentiek lijken en mensen willen verleiden om op een link te klikken. De schijn van vertrouwdheid wordt gewekt door het feit dat deze mails (delen van) e-mail berichten bevatten die relaties in het verleden met ons kantoor hebben gewisseld. Het virus is na ontdekking ervan op 17 december j.l. succesvol verwijderd, tevens is er een melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook hebben we mogelijk betrokkenen personen een melding gestuurd.

Helaas moeten we constateren dat sommige relaties de phishing e-mails die zij eerder ontvingen nu opnieuw ontvangen. Volgens de informatie waar wij nu over beschikken blijken deze e-mails dezelfde berichten te zijn als die zij eerder ontvingen hebben, maar nu verzonden vanaf andere e-mailadressen. Er zijn geen aanwijzingen dat er een nieuw datalek heeft plaatsgevonden. Dus ook al is het virus verwijderd, we kunnen niet uitsluiten dat deze phishing e-mails nog opnieuw verzonden worden vanuit andere e-mailadressen. Deze berichten worden in dit geval namelijk verzonden buiten onze systemen om.

We betreuren het zeer dat u hierdoor overlast ondervindt.

17 december 2021

Melding beveiligingsincident

Geachte lezer,

Op 15 december hebben wij geconstateerd dat een Trojanvirus succesvol toegang heeft verkregen tot een aantal van onze e-mailboxen.

Na deze toegang ontvingen een aantal contactpersonen Phishing mails, waarin gevraagd werd om op een link te klikken. Hieruit volgt dat er toegang is geweest tot e-mailadressen. Zodra ons bekend is geworden dat er een virusinfectie had plaatsgevonden, hebben we in samenwerking met onze IT-partij de impact bepaald en is het virus succesvol verwijderd. Ook al is de infectie onschadelijk gemaakt, is het niet uit te sluiten dat er nog Phishing mails verzonden worden.

Om welke e-mailbox gaat het?

Uit veiligheidsoverwegingen vermelden we dat niet op deze website. De betrokkenen worden door ons geïnformeerd nadat is geïnventariseerd wie contact heeft gehad met deze e-mailbox.

Wat doet het virus met deze gegevens en wat zijn mogelijke gevolgen en risico’s?

De gegevens zijn gebruikt om Phishingmails te sturen, met als doel om een ontvanger te laten klikken op een link. We hebben geen aanwijzingen gevonden dat er informatie terecht is gekomen bij andere partijen dan die waartussen het oorspronkelijke e-mailcontact heeft plaatsgevonden. Gelet op de aard van het virus is dit ook niet aannemelijk. Het vorenstaande is eveneens van toepassing op bij een mail meegezonden bijlagen. Het kan echter niet uitgesloten worden dat een hacker tracht misbruik te maken van uitgelekte gegevens.

De uitkomsten uit het onderzoek geven op dit moment ook geen aanleiding om te veronderstellen dat informatie in het online-dossier of in andere systemen gevaar heeft gelopen.

Meer informatie over virussen en de mogelijke gevolgen daarvan heeft de overheid toegankelijk gemaakt op:

https://veiliginternetten.nl/maakhetzeniettemakkelijk/

https://veiliginternetten.nl/thema/basisbeveiliging/wat-is-identiteitsfraude/

U moet extra opletten bij e-mails met daarin verzoeken tot het aanklikken van links, die acute urgentie uitstralen, u angst inboezemen, over geld gaan, of u waarschuwen voor dreigingen zoals virussen of “verdachte activiteiten” in uw bankrekening, waarna u gevraagd wordt uw geld over te maken naar een “veilige rekening”. Dit is standaard Phishingmail gedrag, maar omdat het ingaat op bestaand contact, kan de mail realistisch ogen.

Wat kan ik doen als ik een phishing e-mail ontvang?

U kunt deze ‘verdachte’ e-mail verwijderen en u moet zeker niet op de link klikken.

U kunt de e-mail vaak herkennen aan een ‘vreemde afzender' (e-mailadres).

De e-mails die echt door ons kantoor verzonden worden bevatten altijd: @ bsnotaris . nl of @bsnotarissen . nl

Volg verder de aanbevelingen die de overheid doet op deze site:

https://veiliginternetten.nl/maakhetzeniettemakkelijk/

Heeft u er toch op geklikt?

Heeft u toch op de link geklikt, laat uw computersysteem dan extra op virussen controleren.

Is er melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens?

Ja, dit is sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht. We hebben dit incident op 15 december jongstleden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ik heb nog andere vragen / informatie.

Mocht u naar aanleiding van dit incident aanvullende vragen of informatie hebben, dan verzoeken wij u die te stellen of te delen via emailadres: [email protected]

Ons kantoor is ook telefonisch bereikbaar, maar we willen u vragen om contact vooral via e-mail te doen, zodat we uw vragen zo goed mogelijk kunnen beantwoorden.


nieuws van netwerk notarissen

3 juni 2024nieuws

In de Margriet: Hoe voorkom ik dat vaders geld en spullen naar zijn jonge vrouw gaan?

In de Margriet geven drie experts op het gebied van erfrecht advies aan lezers.  Deze week geeft Lucienne van der Geld, directeur van Netwerk Notarissen, antwoord op de vraag: Hoe...

lees verder >
17 mei 2024nieuws

Deze week in EW magazine: het levenstestament

EW Magazine (voorheen Elseviers Weekblad)  besteedt deze week aandacht aan het levenstestament. Aan het artikel 'Bij leven en minder welzijn' werkte Lucienne van der Geld van Netwerk Notarissen mee.  In...

lees verder >
7 mei 2024nieuws

In de Margriet: hoe voorkom je ruzie om de erfenis?

De afwikkeling van een erfenis kan tot hoog oplopende emoties en zelfs familieruzies leiden. In de Margriet vertellen drie experts op het gebied van erfrecht over een kwestie die hen...

lees verder >

De heer mr. S.A.H. Smits (Sander)

Notaris

De heer mr. S.A.H. Smits (Sander)
De heer mr. S.A.H. Smits (Sander)

Mevrouw mr. K.M.P.Th. van Brouwershaven-van Gestel (Kimm)

Kandidaat-notaris

Mevrouw mr. K.M.P.Th. van Brouwershaven-van Gestel (Kimm)
Mevrouw mr. K.M.P.Th. van Brouwershaven-van Gestel (Kimm)

De heer mr. J.D. Nederlof (Jorn)

Kandidaat-notaris

De heer mr. J.D. Nederlof (Jorn)
De heer mr. J.D. Nederlof (Jorn)

Mevrouw L.E. van Kempen- Cremers (Laura)

Kandidaat-notaris (interim)

Mevrouw L.E. van Kempen- Cremers (Laura)
Mevrouw L.E. van Kempen- Cremers (Laura)

Mevrouw S.A.M. Clemens-Arends (Samantha)

Register Notarisklerk

Mevrouw S.A.M. Clemens-Arends (Samantha)
Mevrouw S.A.M. Clemens-Arends (Samantha)

Mevrouw M.A.J. van Gorp-Wouters (Machele)

Register Notarisklerk

Mevrouw M.A.J. van Gorp-Wouters (Machele)
Mevrouw M.A.J. van Gorp-Wouters (Machele)

Mevrouw S.P.P.E. Kox (Sylvie)

Notarieel medewerkster

Mevrouw S.P.P.E. Kox (Sylvie)
Mevrouw S.P.P.E. Kox (Sylvie)

Mevrouw N.M.E.A. Olieslagers (Nicolle)

Notarieel medewerkster

Mevrouw N.M.E.A. Olieslagers (Nicolle)
Mevrouw N.M.E.A. Olieslagers (Nicolle)

Mevrouw L. Wulms (Louka)

Notarieel medewerkster

Mevrouw L. Wulms (Louka)
Mevrouw L. Wulms (Louka)

Mevrouw B.J.H.M. Hendrickx (Britt)

Notarieel medewerkster

Mevrouw B.J.H.M. Hendrickx (Britt)
Mevrouw B.J.H.M. Hendrickx (Britt)

Mevrouw T. Clemens (Thirza)

Notarieel medewerkster

Mevrouw T. Clemens (Thirza)
Mevrouw T. Clemens (Thirza)

Mevrouw P.M.A. Wouters (Pleun)

Notarieel medewerkster

Mevrouw P.M.A. Wouters (Pleun)
Mevrouw P.M.A. Wouters (Pleun)

Mevrouw S.H.A.C. Smits-Visker (Sandra)

Personal assistent

Mevrouw S.H.A.C. Smits-Visker (Sandra)
Mevrouw S.H.A.C. Smits-Visker (Sandra)

Bolscher & Smits Netwerk Notarissen

handelsregisternr: 59224002
btw nr: NL853375926B01

Openingstijden

Maandag09:00 - 17:00 uur
Dinsdag09:00 - 17:00 uur
Woensdag09:00 - 17:00 uur
Donderdag09:00 - 17:00 uur
Vrijdag09:00 - 17:00 uur
Tussen 12.30 en 13.30 uur is het kantoor gesloten.

Bezoekadres

Generaal Maczeklaan 40
5111 XC Baarle-Nassau

vraag stellen

Je kunt hieronder je gegevens en je vraag invullen. We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.