Benschop & Sterling Netwerk Notarissenheeft meerdere kantoren

Welkom bij Benschop & Sterling Netwerk Notarissen. Dé Netwerknotaris in Goedereede. 

Onze notarissen en kandidaat-notarissen staan altijd voor je klaar om de belangrijkste momenten van je leven goed te regelen. We staan je graag bij met gedegen advies en we wijzen je graag op juridische valkuilen die je zelf nooit had ontdekt.

We kunnen je onder andere helpen als je een huis wilt kopen, bij de oprichting van je eigen bedrijf of om de huwelijkse voorwaarden goed te regelen.
Maar ook op minder vrolijke momenten zijn we je steun en toeverlaat. Zoals bij het maken van een testament of het regelen van een scheiding. Maar we kunnen je bijvoorbeeld ook adviseren of het slim is om een erfenis te accepteren, die minder lucratief is dan het lijkt.

Bij Benschop & Sterling werken uitsluitend Netwerknotarissen. En dat zijn niet zomaar notarissen en kandidaat-notarissen. Netwerknotarissen houden elkaar scherp en helder, we delen kennis en adviseren elkaar, zodat we samen jou beter kunnen helpen. Ook hier in Goedereede.

Wil je een offerte opvragen? Klik dan op deze link.

Lees verder...

Wij spreken gewone mensentaal en weten precies wat er speelt in de wereld. De echte én de virtuele. Zo kun je bij ons terecht voor een social media testament. Kom daar maar eens om bij een traditionele notaris. Vandaar dat wij van Benschop & Sterling Netwerk Notarissen durven te zeggen dat we net iets meer notaris zijn. 


Verberg lees verder...

nieuws van het notariskantoor

3 augustus 2020

Tweeverdieners kunnen vanaf 2021 meer lenen voor een woning

Tweeverdieners kunnen vanaf 1 januari 2021 meer lenen voor bijvoorbeeld het kopen van een huis. Het laagste inkomen gaat voor een groter deel meewegen voor het vaststellen van de maximale hoogte van een hypothecair krediet. Dit wordt mogelijk gemaakt door een wijziging van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet.

In lijn met het advies van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) telt straks 90 procent van het lagere toetsinkomen mee voor het financieringslastpercentage. Dit was 80 procent. Dat betekent in de praktijk een verruiming van de financieringsruimte voor tweeverdieners. Daardoor kunnen zij straks meer lenen voor de aanschaf van een woning of extra leenruimte krijgen voor verduurzaming van hun woning.

Studieleningen

Bij het vaststellen van de financieringslast moeten hypotheekaanbieders rekening houden met andere financiële verplichtingen van de consument. Daar vallen ook studieleningen onder. Op advies van het Nibud is een nieuwe rekentabel opgesteld om de impact van studieleningen op de financieringslast te kunnen berekenen. Ook zijn de tabellen met bijbehorende financieringslastpercentages op advies van het Nibud aangepast. Daardoor ontstaat een lichte stijging in de financieringsruimte bij toetsinkomens tot 30.000 euro.

Energiebesparende voorzieningen

Verder wordt ook de definitie van energiebesparende voorzieningen aangepast. Als die niet binnen 30 jaar kunnen worden terugverdiend, tellen deze niet meer mee voor het vaststellen van de extra leenruimte. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een zonneboiler.

16 maart 2020

Maatregelen i.v.m. Corona virus

Ons kantoor blijft geopend zolang dit op een verantwoorde wijze mogelijk is en dit niet door de overheid wordt ‘verboden’. Vanzelfsprekend nemen wij alle maatregelen in acht die de overheid in het kader van het COVID 19-virus (coronavirus) neemt. Onze dienstverlening zal daardoor wel anders zijn. 

Voor de veiligheid van onze cliënten en onszelf verzoeken wij cliënten alleen naar ons kantoor te komen als zij geen klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts ervaren. Als u niet naar ons kantoor kunt of wilt komen, zoeken we met u naar een oplossing om de dienstverlening door te laten gaan. Besprekingen kunnen bijvoorbeeld ook via telefoon of andere communicatiemiddelen plaatsvinden en in bepaalde gevallen is ondertekening van een akte per volmacht mogelijk.

In verband met de verscherpte richtlijnen van RIVM en de Rijksoverheid heeft Benschop & Sterling Netwerk Notarissen besloten per direct een aantal maatregelen te treffen: 

1. Wanneer u last hebt van de bekende Corona verschijnselen of in contact bent geweest met personen die besmet zijn (geweest) verzoeken we u om niet bij ons kantoor langs te komen en telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen.

2. Voor veel rechtshandelingen is de mogelijkheid dat u daarvoor een volmacht verleent. Indien u dit wenst verzoeken wij u ook om contact met ons op te nemen.

3. Wij gaan terughoudend om met onaangekondigd bezoek dat niet op afspraak is. Legalisaties van een ander notariskantoor doen wij momenteel niet. 

4. Onze medewerkers kunnen minder beschikbaar zijn of meer thuiswerken, wel is er een minimale bezetting per afdeling aanwezig. Wij vragen u hiervoor uw begrip.

5. Wij vragen u niet meer mensen naar afspraken mee te nemen dan nodig is.

6. Wij schudden geen handen maar begroeten u met een lach.

7. Wij nemen extra hygiëne maatregelen en wassen en desinfecteren onze handen regelmatig. Wij verzoeken u hetzelfde te doen.

8. Onze medewerkers serveren geen koffie, thee of water meer en vragen u begrip in deze.

9. Tijdens uw afspraak nemen wij gepaste afstand van elkaar en alleen betrokkenen mogen bij de afspraak aanwezig zijn.


Wij berichten u vanzelfsprekend als wij nog verder onze dienstverlening moeten aanpassen als de overheid dat van ons vraagt.

Als u vragen heeft, dan vernemen wij dat uiteraard graag. 

23 september 2019

Van eenmanszaak naar bv in 8 stappen

Gaan de zaken goed? Dan is het aantrekkelijk om je eenmanszaak om te zetten in een bv.

In een bv ben je niet meer persoonlijk aansprakelijk voor je bedrijf. Dat kan belangrijk zijn als je bijvoorbeeld personeel wilt aannemen of als je een groter pand wilt huren. De bv geeft je daarnaast ook nog eens belastingvoordelen en maakt het makkelijker om samen te werken met een ander of om het bedrijf ooit eens te verkopen.

Omzetten in de bv, hoe pak je dat aan?

1. Met je accountant bespreken vanaf welke dag het bedrijf voor rekening van de bv moet komen: het overgangstijdstip. Het is meestal praktisch om 1 januari aan te houden.

2. Advies vragen over de belastingen bij de omzetting van je bedrijf in een bv. Kort gezegd heb je een keus tussen ‘ruisend’ of ‘geruisloos’ omzetten. Bij ruisend omzetten behandelt de belastingdienst de omzetting als een verkoop van je bedrijf. Grote kans dat je dan inkomstenbelasting moet betalen. Wil je het betalen van die belasting uitstellen dan kies je voor een geruisloze inbreng. Daarvoor moet je je aan allerlei voorwaarden houden.

3. Op tijd contact opnemen met je Netwerknotaris. Je hoeft niet te wachten tot alle cijfers of het advies over de belastingen klaar zijn. De Netwerknotaris kan alvast advies geven over de inhoud van de statuten van de bv en een ontwerp van de oprichtingsakte maken. Daarnaast kan je Netwerknotaris meedenken over dat wat nog geregeld moet worden binnen het bedrijf en daar mee helpen. Ook je privézaken zijn belangrijk en het is handig om die meteen mee te nemen.

4. De planning in de gaten houden. Je Netwerknotaris en je accountant/boekhouder helpen hier natuurlijk ook bij. Als je 1 januari als overgangstijdstip aanhoudt, moet je rekening houden met de volgende belangrijke data:

 1 april: vóór 1 april moet er misschien een intentieverklaring zijn (ruisende inbreng).

 1 juli: vanaf 1 juli heb je voor de oprichting van de bv tussentijdse cijfers nodig.

 1 oktober: vóór deze dag moet de intentieverklaring er zijn (geruisloze inbreng).

 1 april een jaar later. Voor deze dag moet alles geregeld zijn.

 De omzetting is het eenvoudigst als de bv voor 1 juli wordt opgericht.

5. Voorbereiden wat de overgang naar de bv inhoudt voor je bedrijf. Het gesprek met je Netwerknotaris (3) helpt je op weg. Voor de overgang naar de bv moet je allerlei praktische zaken regelen. Bijvoorbeeld met je bank, je werknemers, je verhuurder, je klanten en je toeleveranciers. Voor hen verandert er ook iets. Zij krijgen te maken met een bv in plaats van je eenmanszaak. Met de bv krijg je een nieuw kvk-nummer en een nieuwe naam. Je hebt dus ook nieuw briefpapier nodig.

6. Bij de oprichting van de bv heb je twee financiële documenten nodig: een inbrengbalans en een beschrijving van de inbreng. De inbrengbalans wordt opgesteld per 1 januari, het overgangstijdstip. De beschrijving mag maximaal 6 maanden oud zijn. Bij een oprichting vóór 1 juli kunnen beide documenten uitgaan van de situatie per 1 januari. Dat is overzichtelijk en efficiënt.

7. Bij de oprichting maakt je Netwerknotaris een aandeelhoudersregister voor jouw bv. Ook zorgt je Netwerknotaris voor de inschrijving van de bv bij de KVK en de uitschrijving van de eenmanszaak wordt door je Netwerknotaris geregeld.

8. De eenmanszaak is omgezet in een bv. Tijd om verder vooruit te kijken. Wat wordt de volgende stap in de groei van je bedrijf? Kom je nog een keer langs bij je Netwerknotaris om je plannen te bespreken?

nieuws van netwerk notarissen

29 juni 2020nieuws

Door donorwet en coronacrisis zijn Nederlanders meer bezig met laatste levensfase

Vanaf 1 juli a.s. hebben we in Nederland een nieuwe donorwet. Heeft dit Nederlanders aan het denken gezet? Ja, blijkt uit een peiling van Netwerk Notarissen onder meer dan 1.300...

lees verder >
17 juni 2020nieuws

Afschaffen overdrachtsbelasting voor starters op de woningmarkt?

In opdracht van het ministerie van Financiën is onderzoek gedaan naar de effecten die afschaffing van de overdrachtsbelasting voor starters op de woningmarkt zou kunnen hebben. Hieruit is gebleken dat...

lees verder >
29 mei 2020nieuws

Een nieuw systeem voor de belastingen?

De staatssecretaris van Financiën, Hans Vijlbrief, heeft een onderzoek gepresenteerd naar een nieuw en eenvoudiger belastingsysteem. Ook is in het nieuw voorgestelde systeem de belastingdruk beter verspreid.
In het onderzoek...

lees verder >
mr. J.M. Benschop (Rien Jan)Notaris
benschop@notarissenGO.nl
06-53223069 (alleen spoedgevallen buiten kantoortijden)
mr. B. Sterling (Bastiaan)Notaris
sterling@notarissenGO.nl
06-18191921 (alleen spoedgevallen buiten kantoortijden)
mr. N.U. Figee-Oswald (Nina)Toegevoegd notaris
mr. M.C.L. Boddé-Lemmers (Melanie)Kandidaat-Notaris
mr. D. Oudhof (Dorine)Kandidaat-notaris
M.G. Breen (Mathilde)Notarisklerk
J.S. van Doorn-Bos (Anneke)Notarisklerk
E.M.A. van der Dussen (Eefje)Notarisklerk
L. Keijzer (Laura)Notarisklerk
I.M.S. Kwak (Irene)Notarisklerk
T.C. Ganzeman (Marco)Notarisklerk
F.A. Verhees (Frans)Notarisklerk
S.J.A.M. Verschuuren (Susanne)Notarisklerk
C. Bezuijen (Corina)Front office medewerkster
C. (Caitlin) BoetersFront office medewerkster

K. Heerschap (Kelly)Front office medewerkster
M. (Mina) WaliFront office medewerkster
M. van den Braak (Margret)Notarieel medewerker
J.L. Driesse (Joke)Notarieel medewerker
M.G. van Duren-Groenendijk (Michelle)Notarieel medewerker
M.M. van Groningen (Mariska)Notarieel medewerkster
D. Hoogedeure-Everse (Diana)Notarieel medewerker
A. Mackloet (Anne)Notarieel medewerker
B. Ploegman (Brenda) Notarieel medewerker
S. (Sabine) Stahl Ondersteuner Onroerend Goed
D.A. Streefkerk (Daniëlle)Notarieel medewerker
J. Trommel-Felsbourg (Janny)Notarieel medewerker
Y. van der Wateren (Yvonne)Notarieel medewerker
J. Verhage (Johan)Boekhouder
M. Schaeken (Mirella)Office Manager

Benschop & Sterling Netwerk Notarissen

handelsregisternr: 23063799
btw nr: NL007963269B01

Openingstijden

Maandag08:30 - 17:00 uur
Dinsdag08:30 - 17:00 uur
Woensdag08:30 - 17:00 uur
Donderdag08:30 - 17:00 uur
Vrijdag08:30 - 17:00 uur
Parkeren: Parkeerzone Noordzijde Haven is alleen bestemd voor vergunninghouders. U kunt parkeren aan de Zuidzijde Haven of op parkeerterrein 't Hof.

Bezoekadres

Noordzijde Haven 15
3252 BH Goedereede

vraag stellen

Je kunt hieronder je gegevens en je vraag invullen. We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

afspraak maken

Als je hieronder je gegevens invult nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op om de afspraak in te plannen.