Een testament laten maken? Veel interessanter dan je denkt. Ook voor jou.

Een testament laten maken? Veel interessanter dan je denkt. Ook voor jou.

Een testament laten maken? Veel interessanter dan je denkt. Ook voor jou.

Misschien wil je er niet aan denken, maar we gaan allemaal een keertje dood. En dan wil je het wel goed hebben geregeld voor je nabestaanden. Een testament maken geeft rust en een zekere basis voor hun toekomst.

Wie zijn je erfgenamen als je helemaal geen testament hebt?

Als je geen testament hebt bepaalt de wet wie je erfgenamen zijn. Meestal je echtgenoot en je kinderen. Een partner met wie je samenwoont erft niet. Heb je geen echtgenoot of kinderen, dan erven je ouders, je broers en zussen. Als één van deze erfgenamen eerder dan jij overlijdt, krijgen de kinderen van de betreffende erfgenaam zijn of haar deel.

Wat krijgen mijn erfgenamen?

Je erfgenamen krijgen je erfenis. En deze bestaat uit al je bezittingen én je schulden op het moment dat je overlijdt. Niet alle verplichtingen horen tot je erfenis. Een belangrijk voorbeeld is de alimentatie. Zowel betalen als ontvangen stopt bij je overlijden.
Je erfenis kan ook een uitkering uit een verzekering zijn of een overlijdensuitkering van je werkgever. Daarnaast heb je een ‘online erfenis’. Denk hierbij aan je profielen op sociale media en gegevens die je op internet bewaart.

Wat moet er zoal geregeld worden na mijn overlijden?

Na je overlijden moet er heel wat worden geregeld. Je spullen moeten worden verdeeld of verkocht. Je abonnementen moeten worden opgezegd. Er moet belastingaangifte worden gedaan en lopende rekeningen moeten worden betaald. Als je geen testament hebt gemaakt, regelen je erfgenamen dit samen. Als je veel erfgenamen hebt, is dat onhandig.

Wat kan ik zoal in mijn testament regelen?

Met je testament regel je wat jij belangrijk vindt. Je wijst zelf aan wie je erfgenamen zijn en wie, wat, wanneer van je krijgt.
Daarnaast kun je één of meerdere vertrouwenspersonen een belangrijke taak geven na je overlijden. Denk hierbij aan de volgende verantwoordelijkheden: het afwikkelen van je erfenis, het zorgen voor je minderjarige kinderen of je huisdieren. Maar je kunt ook zorgen dat ze een oogje in het zeil houden op je erfgenamen. Dit om te zien of ze je erfenis wel goed gebruiken.
Je kunt in je testament ook clausules opnemen die belasting kunnen besparen.

Hoe maak ik een testament?

Een testament maak je bij voorkeur met je Netwerknotaris. Je bespreekt eerst wat je belangrijk vindt. Je notaris denkt met je mee en stemt je testament af op jouw wensen en persoonlijke situatie. Eerst sturen we je een ontwerp van je testament toe. Daarna spreken we alles nog eens goed door.
Je testament is pas definitief en rechtsgeldig nadat jij en je Netwerknotaris het beiden hebben ondertekend.

Hoe weten mijn erfgenamen dat ik een testament heb gemaakt?

Je testament is geheim. Tijdens je leven weten alleen jij en je Netwerknotaris wat er in je testament staat. Je Netwerknotaris bewaart je testament veilig in de kluis en laat dat aantekenen in een landelijk register. Na je overlijden hebben je erfgenamen een verklaring nodig van een notaris waaruit blijkt dat zij erfgenaam zijn.
De notaris die deze verklaring afgeeft, kijkt eerst in het register en vindt zo je testament. Hij vraagt het op en geeft het aan je erfgenamen.

Wil jij zelf bepalen wie van je erft en wie je zaken regelt als jij er niet meer bent?

Maak dan nu een testament bij je Netwerknotaris. Dat rust een stuk zachter.

direct notariële hulp