Dit zijn de meest voorkomende redenen om een testament te maken #maandvanhetnalaten

Dit zijn de meest voorkomende redenen om een testament te maken #maandvanhetnalaten

Dit zijn de meest voorkomende redenen om een testament te maken #maandvanhetnalaten

Als je overlijdt erven je erfgenamen alles. Als je geen testament hebt, bepaalt de wet wie je erfgenamen zijn. Als je een testament maakt houd je zelf hele belangrijke touwtjes in eigen hand. 

Hieronder vind je belangrijke redenen om een testament te maken. 

1. Je kunt de wettelijke verdeling aanpassen.

Stel, je overlijdt terwijl je bent getrouwd en kinderen hebt. Zonder testament krijgt jouw echtgenoot dan al je bezittingen en schulden. Je partner moet aan je kinderen later een bedrag betalen. Maar je kinderen krijgen nog niets direct in handen. Dit heet ‘wettelijke verdeling’. In je testament kun je regelen welk deel naar je kinderen gaat en wanneer zij dat kunnen opeisen. Wil je niet dat je echtgenoot al je bezittingen en schulden krijgt? Ook dat kun je regelen in een testament.

2.  Je kunt erfbelasting uitstellen of erop besparen.

Met een slim testament kun je je erfgenamen erfbelasting besparen of het betalen van je belasting uitstellen.

3.  Je kunt een uitsluitingsclausule opnemen.

Met een uitsluitingsclausule voorkom je dat je erfgenamen jouw erfenis moeten delen met hun ex-partner(s).

4. Je kunt nalaten aan een goed doel.

Als je wilt kun je een bedrag, een deel van je erfenis of je hele erfenis nalaten aan een goed doel… belastingvrij.

5. Je kunt een executeur aanstellen.

Als je overlijdt moet er door je nabestaanden veel worden geregeld voor de afwikkeling van je erfenis. Een executeur neemt ze veel van die rompslomp uit handen. Hij zegt abonnementen op, doet belastingaangiften en betaalt de rekeningen. Een executeur is praktisch, zeker als er meer erfgenamen zijn. Ook kan een executeur onenigheid tussen de erfgenamen voorkomen. Deze belangrijke vertrouwenspersoon moet je zelf aanwijzen in je testament. 

6. Je kunt andere erfgenamen aanwijzen.

Heb je geen testament? Dan bepaalt de wet wie je erfgenamen zijn. Dat zijn je echtgenoot en je kinderen. Een partner met wie je samenwoont erft bijvoorbeeld niets. Heb je geen echtgenoot of kinderen? Dan erven je ouders en je broers en zussen. Ook als je een hekel aan ze hebt. Als een van deze erfgenamen voor jou overlijdt, dan krijgen de kinderen van de betreffende erfgenaam zijn of haar deel. Zelfs als je ze jaren niet hebt gesproken.

Je kunt dit gelukkig anders regelen in je testament.

7.   Je kunt een nieuw testament maken, omdat het oude is verouderd.

Een testament blijft geldig tot er een nieuw testament is gemaakt. Maar een oud testament kan door wetswijzigingen of door wijzigingen in persoonlijke omstandigheden anders uitpakken dan de bedoeling was.

In 2003 is het erfrecht ingrijpend gewijzigd en in 2010 de wet die de erfbelastingen regelt. Testamenten die voor die wetswijzigingen zijn opgesteld houden uiteraard geen rekening met die wijzigingen. Dit kan verwarring tot gevolg hebben en ongewenste effecten van het testament.

8. Je kunt een bedrijfsopvolger aanwijzen.

Na je overlijden komt je bedrijf in handen van je erfgenamen. Maar hebben zij wel verstand van ondernemen? Door je bedrijfsopvolger aan te wijzen kun je voorkomen dat je bedrijf in de problemen komt of dat het een bron van ruzie wordt. Ook kun je belastingvoordelen meegeven aan je bedrijfsopvolger.

Wil je meer weten over het maken van een testament?

De Netwerknotaris vertelt je er graag meer over.

direct notariële hulp