Nieuwe huwelijksregels: minder delen als basis

Nieuwe regels brengen verandering in de traditie van de gemeenschap van goederen in Nederland. Al heel lang wordt bij een echtscheiding (bijna) alles fifty-fifty-gedeeld, als paren niet op huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd. Kort samengevat is het uitgangspunt van de nieuwe huwelijksregels dat bij een scheiding niet meer alles fifty-fifty wordt gedeeld. De nieuwe huwelijksregels hebben als basis: minder samen delen.

Basisregel 1: voorhuwelijkse bezittingen en schulden

Eigen bezittingen en schulden van ieder van de partners worden niet gedeeld bij een scheiding. Met ‘eigen’ wordt bedoeld dat die bezitting of schuld niet ook van de andere partner is. Een voorbeeld: het geld op een rekening op naam van een van de partners hoeft niet gedeeld te worden bij echtscheiding. Het geld dat op een en/of-rekening op naam van beide partners staat, moet bij een scheiding wel worden gedeeld. 

Basisregel 2: erfenissen en schenkingen

Erfenissen en schenkingen worden niet gedeeld bij een scheiding. Het maakt daarbij niet uit of je de erfenis of schenking hebt gekregen voorafgaand of tijdens de periode dat je getrouwd was. Nu is het nog zo dat erfenissen en schenkingen wel bij scheiding gedeeld moeten worden als degene die je een erfenis nalaat of schenkt daarover niks bepaald heeft. Met een uitsluitingsclausule kan onder de huidige regels worden voorkomen dat een erfenis of schenking bij een scheiding gedeeld moet worden.

Basisregel 3: tijdens huwelijk samen delen

Alles wat je tijdens de periode dat je getrouwd bent, deel je bij een scheiding fifty-fifty. Dat geldt zowel voor de bezittingen als de schulden. Als je voordat jullie gingen trouwen samen bezittingen hadden, dan deel je die bij een scheiding ook fifty-fifty.

Een voorbeeld:
Erik en Marieke wonen in een huurwoning. Ze hebben samen een sloep gekocht. Erik vraagt Marieke ten huwelijk en als ze twee jaar getrouwd zijn wordt hun eerste kindje geboren. Ze besluiten buiten de stad te gaan wonen in een koopwoning. Als het huwelijk misloopt moeten Erik en Marieke beslissen hoe hun gezamenlijke bezittingen worden verdeeld: wie krijgt de sloep en wie het huis? Ze komen er uiteindelijk op uit dat beide verkocht moeten worden. De verkoopopbrengst (na aftrek van de hypotheek) delen ze fifty-fifty.

Scheiding

Op het moment van scheiding moet het volgende duidelijk worden:
- welke eigen bezittingen en schulden had ieder van jullie toen jullie gingen trouwen? (de basisregel 1)
- welke erfenissen en schenkingen heeft ieder van jullie gekregen? (de basisregel 2)
Alles waarvan niet duidelijk is of het tot de basis 1 of de basis 2 hoort, wordt fifty-fifty gedeeld. Het is dus belangrijk dat je bewijs hebt bij een scheiding.

Bedrijf

Heeft een van de partners bij het sluiten van het huwelijk een bedrijf? Dan hoeft (de waarde van) het bedrijf bij een scheiding niet te worden gedeeld. Als een bedrijf tijdens het huwelijk wordt gestart of in handen komt van een de partners, dan moet bij scheiding (de waarde van) het bedrijf wel worden gedeeld.

Schulden

Door de nieuwe huwelijksregels hoef je schulden die een van beiden voorafgaand aan het huwelijk had, niet meer samen te delen. Maar schuldeisers kunnen zich voor de helft wel op gezamenlijke bezittingen verhalen.

Wel alles samen delen

Het is nog steeds mogelijk om bij scheiding alle bezittingen en schulden samen te delen. In sommige gevallen is het daarvoor nodig bij de notaris huwelijkse voorwaarden te maken.

Hoe lang duurt het nog?

De wet waarin de nieuwe huwelijksregels staan is door de Eerste Kamer aangenomen. De datum vanaf wanneer de nieuwe huwelijksregels gelden is waarschijnlijk 1 januari 2018. De nieuwe huwelijksregels gelden niet voor stellen die al getrouwd zijn.

Nieuwe huwelijksregels: minder delen als basis

verder in het nieuws

Video: Heeft de overleden verdachte nog recht op de erfenis?
27 september 2023nieuws

Video: Heeft de overleden verdachte nog recht op de erfenis?

Prinsjesdag 2023: dit zijn de belastingplannen voor 2024
19 september 2023nieuws

Prinsjesdag 2023: dit zijn de belastingplannen voor 2024

Vandaag is het Prinsjesdag. De troonrede is voorgelezen en de Miljoenennota en het Belastingplan 2024 zijn gepresenteerd. Hieronder worden een aantal belangrijke plannen voor je uitgelicht. Omdat de plannen nog...

lees verder >
In de Margriet: waar moet je rekening mee houden als je aan je kinderen schenkt?
26 juli 2023nieuws

In de Margriet: waar moet je rekening mee houden als je aan je kinderen schenkt?

Lucienne van der Geld van Netwerk Notarissen beantwoordt in het tijdschrift Margriet  als een deskundige van het financieel panel vragen van lezers.  Deze week gaat de vraag over het schenken...

lees verder >
direct notariële hulp