WWFT

Wet ter Voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme, cliëntenonderzoek en meldingsplicht bij Van der Valk Netwerk Notarissen


De Wet ter Voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme (Wwft) vormt een essentieel onderdeel van de dienstverlening bij Van der Valk Netwerk Notarissen. Conform de Wet op het notarisambt en de Wwft zijn wij verplicht om zowel de identiteit van onze cliënten te verifiëren als onderzoek te doen naar ongebruikelijke transacties. Deze vereisten gelden voornamelijk voor werkzaamheden binnen het vastgoed, ondernemingsrecht en, in bepaalde gevallen, bij personen- en familierecht, vooral wanneer fiscaal advies wordt verstrekt.


Cliëntenonderzoek 

Het cliëntenonderzoek is afgestemd op het risico van witwassen of financiering van terrorisme. Factoren die hierbij meespelen, zijn onder meer:

 • Of de cliënt actief is in een branche die gevoelig is voor witwaspraktijken.
 • Of de cliënt, de transactie of de gebruikte gelden verband houden met landen die bekend staan om hogere risico's op witwassen of terrorismefinanciering.
 • Of de cliënt in de media genoemd wordt in contexten die het risico op witwassen of terrorismefinanciering vergroten.
 • Of de dienstverlening van Van der Valk Netwerk Notarissen aansluit bij de activiteiten van de cliënt.
 • Of de cliënt een belangrijke politieke functie bekleedt of heeft bekleed, wat een risico op corruptie kan inhouden.

In bepaalde situaties kan het nodig zijn dat Van der Valk Netwerk Notarissen dieper ingaat op bepaalde aspecten. De Wwft specificeert verschillende onderdelen die onderzocht moeten worden, zoals:

 • De identiteit van de cliënt en eventuele vertegenwoordigers.
 • Het doel en de achtergrond van de gevraagde werkzaamheden.
 • De bevoegdheid van vertegenwoordigers.
 • Of de cliënt handelt in eigen belang of voor iemand anders.
 • De herkomst van gelden bij financiële transacties.
 • De structuur van rechtspersonen en vennootschappen, inclusief de identificatie van uiteindelijke belanghebbenden (UBO's).
 • Of de cliënt of UBO politiek prominent is.

Als het cliëntenonderzoek niet voltooid kan worden, mogen er geen werkzaamheden voor de cliënt uitgevoerd worden. Bestaande relaties moeten in zo'n geval beëindigd worden. Daarnaast zijn wij verplicht om aanwijzingen voor witwassen of terrorismefinanciering te melden bij de FIU-Nederland.


Wettelijke Verplichtingen

De Wwft bepaalt de specifieke aspecten die onderzocht moeten worden. Dit omvat zowel de identiteit van de cliënt als de achtergrond van de gevraagde werkzaamheden en de herkomst van financiële middelen. Bij rechtspersonen en vennootschappen richten we ons ook op de structuur en de identificatie van uiteindelijke belanghebbenden (UBO's). Indien het cliëntenonderzoek niet afgerond kan worden, is het niet toegestaan werkzaamheden uit te voeren en moet een eventuele bestaande relatie beëindigd worden. Als er aanwijzingen zijn van witwassen of terrorismefinanciering, zijn wij verplicht dit te melden bij FIU-Nederland.


Meldplicht en Geheimhouding

Onze meldingsplicht bij FIU-Nederland gaat boven de geheimhoudingsplicht. Over deze meldingen mogen wij de cliënt niet informeren. Deze meldplicht geldt niet tijdens oriënterende gesprekken, maar treedt in werking zodra een zaak officieel in behandeling genomen wordt.


Contante Betalingen

Volgens de Wwft is het ons kantoor niet toegestaan contante bedragen boven € 2.500 aan te nemen of uit te betalen. Bovendien zijn wij verplicht om contante betalingen van € 10.000 of meer te melden bij de FIU-Nederland. Deze meldplicht is van toepassing, zelfs als de cliënt besluit om het geld op een rekening van ons kantoor te storten. Hierbij is het belangrijk op te merken dat geplande contante betalingen aan ons kantoor, of verzoeken om uitbetalingen van € 10.000 of meer die uiteindelijk niet worden uitgevoerd, ook gemeld dienen te worden.


Identiteitscontrole

EU/EER-onderdanen en Zwitsers kunnen hun identiteit bevestigen met een geldig paspoort of identiteitskaart. Anderen kunnen dit doen met een geldig reisdocument of vreemdelingendocument. De echtheid van deze documenten wordt gecontroleerd met een speciale scanner.


Identiteit en UBO’s van Rechtspersonen

De identiteit van rechtspersonen, zoals bv's en stichtingen, wordt vastgesteld aan de hand van eenuittreksel uit het handelsregister. Alle uiteindelijke belanghebbenden dienen bekend te zijn en hun identiteit moet geverifieerd worden. Wij raadplegen tevens het UBO-register en melden eventuele verschillen bij de Kamer van Koophandel.


Financiële Middelen

We onderzoeken de herkomst van gelden die gebruikt worden bij financiële transacties, ongeacht of deze van een Nederlandse bankrekening afkomstig zijn. Als niet aannemelijk gemaakt kan worden dat de gelden uit legale bron komen, zullen we de dienstverlening weigeren. Deze richtlijnen en procedures stellen ons in staat om onze wettelijke verplichtingen na te leven en bij te dragen aan de preventie van witwassen en terrorismefinanciering. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen op 010-4274444 of via [email protected]

Van der Valk Netwerk Notarissen

handelsregisternr: 24256859
btw nr: NL8043.02.017B01

Openingstijden

Maandag08:45 - 17:00 uur
Dinsdag08:45 - 17:00 uur
Woensdag08:45 - 17:00 uur
Donderdag08:45 - 17:00 uur
Vrijdag08:45 - 17:00 uur
Tussen 12:15 uur en 13:00 uur zijn wij met lunchpauze. Let op: Op de Tuinlaan is betaald parkeren. U kunt via de betaalautomaat en via uw mobiele parkeer app betalen. De parkeerplaatsen achter het kantoor zijn in beginsel gereserveerd voor medewerkers.

Bezoekadres

Tuinlaan 82
3111 AW Schiedam