Trium Notarissenheeft meerdere kantoren

Coronabeleid

Voorzorgsmaatregelen Coronavirus Trium Notarissen

Zoals u ongetwijfeld inmiddels bekend is, heeft de regering in het kader van het zoveel mogelijk voorkomen van de verspreiding van het Coronavirus (Covid-19) een groot aantal ingrijpende maatregelen ingevoerd. Trium Notarissen volgt in haar beleid rond het Coronavirus de richtlijnen van het RIVM.

De gevolgen voor afspraken, klanten, bezoekers aan kantoor en voor medewerkers zijn hieronder weergegeven.

Die maatregelen zien vooral op beperking van sociale contacten.

In dat verband hebben wij als Trium Notarissen besloten om voor de periode van 16 maart tot nader order de volgende maatregelen door te voeren voor wat betreft de persoonlijke contacten met cliënten en overige relaties:

Bestaande afspraken voor besprekingen (niet voor ondertekening van akten):

  • Voor een geplande bespreking, anders dan een ondertekenafspraak, geldt dat in overleg bekeken wordt of deze doorgang vindt, uitgesteld moet worden of wellicht – in plaats van bij ons op kantoor – telefonisch of, waar mogelijk, via WhatsApp videobellen of Skype kan plaatsvinden. Neem hierover contact op met de behandelaar van het dossier. Onze medewerkers zullen in voorkomende gevallen ook contact met u kunnen zoeken om te bespreken hoe we met de afspraak omgaan.
  • Voor afspraken met klanten thuis, op hun kantoor of elders ‘op locatie’ geldt dat in overleg steeds moet worden bekeken of die doorgang kunnen vinden.

Afspraken voor ondertekening van akten:

  • Als uitgangspunt zullen reeds geplande ondertekenafspraken op kantoor in principe gewoon doorgaan. Als u als klant er de voorkeur aan geeft om de afspraak uit te stellen of – indien mogelijk – per volmacht te tekenen dan kan dat natuurlijk. Neemt u dan contact op met de behandelaar van het dossier om na te gaan wat hierin de mogelijkheden zijn.
  • Aan betrokkenen zal zoveel als mogelijk worden verzocht om bij volmacht te komen tekenen, zodat ondertekensessies met zo min mogelijk personen plaats kunnen vinden.
  • Ondertekening bij volmacht is op grond van de wet niet mogelijk voor testamenten en hypotheekakten.

Bezoekers aan ons kantoor

Voor eenieder die ons kantoor bezoekt, hebben we de volgende beschermende maatregelen opgesteld:

  • We verlenen uitsluitend toegang aan mensen die in de akte vermeld staan (comparanten), niet aan familie en/of adviseurs (wel uiteraard een eventuele tolk). Makelaars worden vriendelijk verzocht om, na de bezichtiging van de woning, voorlopig niet meer mee te komen naar ons kantoor voor het bijwonen van het tekenen van de transportakte. 
  • U wordt verzocht uw handen zorgvuldig te wassen bij binnenkomst op het kantoor.
  • Iedereen tekent met eigen schone pen.
  • Uit voorzorg schenken wij geen koffie/thee.
  • Om verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, verwachten we van bezoekers aan ons kantoor dat zij zich aan de richtlijnen vanuit de overheid houden, dus bij neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts verzoeken we u om niet naar kantoor te komen en voorafgaand aan de afspraak contact op te nemen met de behandelaar om een oplossing te zoeken.

Bij aanwezigheid in ons kantoor verzoeken wij u de richtlijnen te blijven volgen, dus anderhalve meter afstand houden, geen handen schudden, regelmatig handen wassen en hoesten/niezen in de elleboog.

Mede omdat wij veel ouderen als klant hebben en zij extra risico lopen is dit belangrijk.

Al onze medewerkers houden zich aan de richtlijnen (zie hieronder). Gezien de ernst van de uitbraak van het Coronavirus kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor eventuele negatieve gevolgen voor uw gezondheid na de komst naar kantoor, maar wij proberen zoveel mogelijk risico’s te beperken.

Onze medewerkers en interne richtlijnen

Onze dienstverlening loopt door en we blijven zo goed mogelijk voor u bereikbaar.

Daarnaast volgt Trium Notarissen zoveel mogelijk de oproep vanuit de overheid om thuis te werken, tenzij strikt noodzakelijk. Dit betekent dat wij sinds 16 maart tot nader order in poules werken, dus grotendeels vanuit huis en met een zeer kleine bezetting op kantoor, om wel de continuïteit en de doorgang van de afspraken mogelijk te maken. 

Medewerkers die vanuit huis werken zullen er uiteraard naar streven om zo goed mogelijk bereikbaar te blijven voor u.

Medewerkers die wel op kantoor zouden werken, worden geacht thuis te blijven wanneer zij griep- of verkoudheidsverschijnselen vertonen, volgens de RIVM richtlijnen.

Wij blijven de richtlijnen van het RIVM volgen en zullen zo nodig onze maatregelen aanscherpen.

De informatie op deze pagina zal steeds zoveel mogelijk actueel gehouden worden. Raadpleeg daarom regelmatig onze site als u een afspraak bij ons hebt in de komende weken en neem bij vragen contact op met de behandelaar van het dossier.

Wij hopen met deze maatregelen bij te dragen aan de gewenste beperking van het verspreiden van het virus. Wij beseffen het ongemak dat u hierdoor kunt ervaren en willen u via deze weg onze welgemeende excuses hiervoor aanbieden.


Trium Notarissen Culemborg

handelsregisternr: 30280538
btw nr: NL814085210B01

Openingstijden

Maandag08:30 - 17:00 uur
Dinsdag08:30 - 17:00 uur
Woensdag08:30 - 17:00 uur
Donderdag08:30 - 17:00 uur
Vrijdag08:30 - 17:00 uur

Bezoekadres

Rinkespad 1
4105 DN Culemborg