Welkom bij Van Elten Van de Griend Notarissen/ Notarisweesp. Dé Netwerknotaris in Weesp.

Onze notarissen, juristen en medewerkers staan altijd voor je klaar om de belangrijkste momenten van je leven goed te regelen. We staan je graag bij met gedegen advies en we wijzen je graag op eventuele juridische valkuilen die je misschien zelf niet had ontdekt. 

We kunnen je onder andere helpen als je een huis wilt kopen, bij de oprichting van je eigen bedrijf of om de huwelijkse voorwaarden of samenwoning goed te regelen. Maar ook op minder vrolijke momenten kunnen we je juridisch terzijde staan. Zoals bij het maken van een testament of het regelen van een scheiding. Maar we kunnen je bijvoorbeeld ook adviseren of het slim is om een erfenis te accepteren, die misschien minder lucratief is dan het lijkt. 

Wij spreken gewone mensentaal en weten wat er speelt in de wereld. De echte én de virtuele. We vertalen normaal Nederlands in juridische teksten en juridische teksten in normaal en begrijpelijk Nederlands. 

Onder de button "Nieuwsberichten" zijn columns opgeslagen die door Niels van de Griend zijn gemaakt voor het B2B ondernemersblad van Weesp. De columns zijn korte praktische overwegingen ten aanzien van een bepaald onderwerp, zowel voor de onderneming als voor de ondernemer in privé.

Lees verder...

Teksten van akten zijn lang niet eenvoudig te lezen, maar met een goede toelichting en uitleg komen we er wel uit. Daarvoor is tijd een belangrijke factor. Die tijd nemen we voor je niet alleen in de voorbespreking, maar zeker ook bij het tekenen van de akte. Tenslotte zijn het doorgaans zeer belangrijke gebeurtenissen, waarmee je niet dagelijks wordt geconfronteerd.

Verberg lees verder...

nieuws van het notariskantoor

14 januari 2020

Vacature Notarieel Medewerker januari 2020

Ben jij de dynamische notarieel medewerker die op zoek is naar een nieuwe uitdaging als registergoed behandelaar en regisseur? Dan zeggen wij: aarzel niet en reageer op onze vacature voor een notarieel medewerker, die zich wil ontwikkelen tot een allround registergoed behandelaar in een klein maar zelfstandig team. Binnen het team en door middel van het volgen van cursussen kun je deze ontwikkeling doormaken. Notarisweesp is een klein maar breed georiënteerd klassiek-modern notariskantoor, waarin tijd en aandacht belangrijke selling points zijn. Salariëring naar niveau en brancheconform.

14 januari 2020

Schenk een levenstestament december 2019

HELDER IN EENVOUD, ofwel schenk een levenstestament We leven in een tijd van bijna ontelbare keuzen en mogelijkheden. Voor de (on) gelukkigen onder ons kan dat tot keuzestress leiden. Die keuzestress kan vervolgens weer tot uitstelgedrag leiden. Dat uitstelgedrag kan op zijn beurt weer tot zeer ongewenste gevolgen aanleiding geven. Kortom, tussen het begin van de wens en het maken van de keuze ligt doorgaans een woud van onduidelijkheden, halve waarheden en vermeende keuzen. Ook op notarieel terrein. Soms is het eenvoudig: als je een huis hebt gekocht moet je naar een notaris voor overdracht. Slechts tussen notarissen is een keuze. Soms is het lastig: bijvoorbeeld op het gebied van familierecht. We kennen allemaal de wens; “ik wil het goed geregeld hebben”. Dat is ook de vraag die mij vaak wordt gesteld. Helaas kom ik dan met een wedervraag: “wat wil je goed geregeld hebben?”. Dan wordt het al een stuk lastiger, zeker als verschillende scenario’s geschetst worden. De kans is dan groot, dat de wens om iets geregeld te hebben, verzandt in keuzestress en uiteindelijk uitstelgedrag. Dat moeten we niet hebben. Het moet eenvoudiger en het moet duidelijker. Het moet helder in eenvoud. Dit smeekt om een voorbeeld. Die heb ik: het levenstestament! Het begint al met de term zelf. Het is geen testament, maar het is een volmacht. Een volmacht bepaalt wie wat mag wanneer. Een volmacht eindigt bij overlijden, waarna een opgesteld testament de regie overneemt. Vóór het overlijden heeft een testament geen enkel effect. Een testament bepaalt heel eenvoudig: wie krijgt wat wanneer al dan niet gecombineerd met benoeming van een executeur. Terug naar het levenstestament, terug naar de volmacht. Stel jezelf de vraag voor wie je eigenlijk de volmacht opstelt. Is dat om jezelf of jouw vermogen te beschermen als jij je wil niet kan verklaren? Dan is het van harte aan te raden in de volmacht allerlei voorwaarden, beperkingen en toezicht op te nemen. De gevolmachtigde heeft dan niet de vrije had, en dat is maar goed ook. Zo zijn er meer waarborgen zodat geen misbruik van de volmacht wordt gemaakt Maar stel dat je een volmacht maakt om je partner te beschermen als jij je wil niet meer kan verklaren. Dan wordt het (doorgaans) een heel ander verhaal. Dan maak je juist de volmacht ten behoeve van je partner, zodat je partner, als jij je wil niet meer kan verklaren, niet klem komt te zitten. In dat geval zouden dus ook mogelijk voorwaarden, beperkingen en toezicht buiten beschouwing kunnen blijven. Dan zou de gevolmachtigde, jouw partner die je meer dan 100% vertrouwd, wel de vrije hand kunnen krijgen. Dan wordt het opeens een heel stuk eenvoudiger, duidelijker én eenduidiger. Dan schenk je als het ware je partner een levenstestament, zodat hij/zij niet klem komt te zitten. Tot slot, in sommige gevallen is het niet mogelijk om één en ander heel eenvoudig te maken omdat bepaalde situaties nu eenmaal complex zijn. Aan de andere kant is het van harte aan te bevelen eenvoudige situaties eenvoudig te houden en de grote lijn vast te stellen. Daarvoor ga je naar de notaris die helderheid in eenvoud brengt.

14 januari 2020

Column verpanding aandelen en hypotheek november 2019

AANDELEN VERPAND? LET OP HYPOTHEEK! De titel van deze column is, dat geef ik toe, wel wat vreemd, maar het zal hopelijk gaandeweg duidelijker worden. Het is in ieder geval een schets van voorzichtigheid en bewustwording met name bij zakelijke leningen. Want ook als je keurig rente en aflossing betaalt, kun je toch door bepaalde handelingen tegen opzegging van de lening aanlopen. Het gaat over een geval waarin aandeelhouder-bestuurder van een BV geld had geleend van de bank en als zekerheid de aandelen in de BV als onderpand had gegeven. So far so good, er werd keurig aan de bank betaald, dus weinig aan de hand. Nu blijkt dat betreffende aandeelhouder nog wat meer geld nodig had en bij een andere financier aanklopte. De andere financier verzocht eveneens om onderpand. De BV bezat voornamelijk onroerende goed, dus de keuze voor een derdenhypotheek was snel gemaakt. Voor de volledigheid: een derdenhypotheek is dus een derde persoon (dus een ander) die onderpand geeft (in dit geval hypotheek want zo heet het onderpand bij onroerend goed) voor schulden van een ander. In dit geval: de BV geeft onderpand (hypotheek) voor schulden van de directeur-aandeelhouder. Na een tijdje kreeg de bank kennis van het hypotheekrecht. De reactie van de bank was kort en eenvoudig: u voldoet niet aan de verplichtingen uit de geldlening, dus de lening wordt direct opgeëist. Hoezo, vroeg de directeur- aandeelhouder zich af? Ik betaal toch keurig de maandelijkse bedragen? De rechter werd om een oordeel gevraagd en de bank werd kortgezegd in het gelijk gesteld. Door het hypotheekrecht op het onroerend goed werd de waarde van de aandelen in de BV uiteraard ernstig aangetast en daarmee het onderpand van de bank. Tenslotte had de bank de aandelen van de BV in onderpand tot zekerheid van de terugbetaling van de lening. In de bepalingen van de bank stond ondermeer dat de schuldenaar/pandgever zich moest onthouden van handelingen waardoor het onderpand in waarde zou dalen. Omdat deze verplichting niet was nagekomen, werd de lening op grond van de lening bepalingen direct en volledig opeisbaar. Dat de schuldenaar het niet met opzet had gedaan bracht de rechter niet tot een ander oordeel. De schuldenaar stelde verder dat de opzegging en opeising door de bank in strijd was met de redelijkheid. Nee hoor, oordeelde de rechter, de schuldenaar had door de hypotheek door de BV te laten vestigen het vertrouwen van de bank geschonden. Ook had de schuldenaar (en de BV) moeten weten dat de waarde van het onderpand van de bank ernstig werd uitgehold. Tenslotte zou, indien betreffende andere schuldeiser gebruik zou maken van het hypotheekrecht en het onroerend goed zou veilen, er vrijwel geen onderpand voor de bank overblijven. Het onroerend goed was het belangrijkste vermogen van de BV en zonder dat, zouden de aandelen van de BV vrijwel geen waarde meer hebben. De schuldenaar zou dat beseft moeten hebben. Begrijpelijk dat het onbegrip van de schuldenaar groot was. Doch met het sluiten van een extra lening bij een ander én de derdenhypotheek door de BV van de schuldenaar zouden dus op zijn minst bellen moeten gaan rinkelen. Het rinkelen zou zodanig moeten zijn, dat rekening gehouden zou moeten worden met de positie van de bank.

nieuws van netwerk notarissen

4 februari 2020nieuws

Nieuwe wet voor ongetrouwde ouders

Als ongetrouwde ouders samen een kind krijgen, heeft alleen de moeder automatisch het gezag over het kind. Gezag is dat je als ouder de plicht én het recht hebt om...

lees verder >
23 januari 2020nieuws

Geen toekomst voor digitaal afhandelen notariële zaken

In een wereld die steeds verder digitaliseert wordt het werk van de notaris persoonlijker, met meer menselijk in plaats van digitaal contact. Netwerk Notarissen is ervan overtuigd dat het volledig...

lees verder >
16 januari 2020nieuws

Dit gaat er in 2020 veranderen!

Voor paren die scheiden na 1 januari 2020 wordt de duur van partneralimentatie verkort. De nieuwe hoofdregel is dat de alimentatieduur gelijk is aan de helft van de duur van...

lees verder >
Anne van Tatenhovenotarieel medewerker
Op dit moment studeer ik notarieel recht aan de VU te Amsterdam en verzorg bij NotarisWeesp de receptie, telefoon en expeditie als werkstudent. Op deze manier leer ik naast mijn theoretische opleiding ongelofelijk veel van de praktijk op een notariskantoor, vooral door de receptie en telefoon waar alle eerste vragen binnenkomen.
Sander HoekstraNotarieel medewerker
Tijdens mijn opleiding HBO rechten heb ik op een notariskantoor gewerkt, maar na het behalen van mijn diploma was het tijd om echt aan de slag te gaan met eigen dossiers. Die kans heb ik gekregen en ben nu in toenemende mate verantwoordelijk voor mijn eigen dossiers, op dit moment op het gebied van registergoederen.
Mariska van de Weijer Manager vennootschapsrecht
Ik ben Mariska van de Weijer. Mijn specialisatie is het vennootschapsrecht en waar nodig de daaraan verbonden registergoed praktijk. Mijn hart gaat echter uit naar het ondernemingsrecht.
Nancy VerweyManager registergoed
Ik ben Nancy Verwey. Mijn hart ligt bij registergoederen. Voor veel mensen is het kopen van een huis een heel bijzonder moment. Dat bijzondere moment gaat vaak gepaard met veel beslissingen, aandachtspunten en zaken om te regelen. Ik draag graag mijn steentje bij om het proces van de overdracht zo goed mogelijk te laten verlopen.
Niels van de GriendNotaris
Ik ben Niels van de Griend. Mijn specialisatie ligt op het gebied van het vennootschapsrecht. Maar ook de algemene of wat meer complexe registergoedpraktijk is dagelijks in mijn handen. Voor het geven van een lezing, vooral op het gebied van erfrecht, kun je me altijd wakker maken. Dat doe ik heel erg graag en redelijk frequent. Het is een voorrecht om in Weesp notaris te zijn. Een prachtige stad, met trouwe inwoners en ondernemers. Weesp heeft alles wat ons vak interessant maakt.

NOTARISWEESP Van Elten Van de Griend

handelsregisternr: 32162161
btw nr: NL806645283B01

Openingstijden

Maandag09:00 - 17:00 uur
Dinsdag09:00 - 17:00 uur
Woensdag09:00 - 17:00 uur
Donderdag09:00 - 17:00 uur
Vrijdag09:00 - 17:00 uur
In overleg kunnen we van deze tijden afwijken.

Bezoekadres

C.J. van Houtenlaan 14
1381 CP Weesp

Postadres

Postbus 6
1380 AA Weesp

vraag stellen

Je kunt hieronder je gegevens en je vraag invullen. We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.