Welkom bij Van Elten Van de Griend Notarissen/ Notarisweesp. Dé Netwerknotaris in Weesp.

Onze notarissen, juristen en medewerkers staan altijd voor je klaar om de belangrijkste momenten van je leven goed te regelen. We staan je graag bij met gedegen advies en we wijzen je graag op eventuele juridische valkuilen die je misschien zelf niet had ontdekt. 

We kunnen je onder andere helpen als je een huis wilt kopen, bij de oprichting van je eigen bedrijf of om de huwelijkse voorwaarden of samenwoning goed te regelen. Maar ook op minder vrolijke momenten kunnen we je juridisch terzijde staan. Zoals bij het maken van een testament of het regelen van een scheiding. Maar we kunnen je bijvoorbeeld ook adviseren of het slim is om een erfenis te accepteren, die misschien minder lucratief is dan het lijkt. 

Wij spreken gewone mensentaal en weten wat er speelt in de wereld. De echte én de virtuele. We vertalen normaal Nederlands in juridische teksten en juridische teksten in normaal en begrijpelijk Nederlands. 

Onder de button "Nieuwsberichten" zijn columns opgeslagen die door Niels van de Griend zijn gemaakt voor het B2B ondernemersblad van Weesp. De columns zijn korte praktische overwegingen ten aanzien van een bepaald onderwerp, zowel voor de onderneming als voor de ondernemer in privé.

Lees verder...

Teksten van akten zijn lang niet eenvoudig te lezen, maar met een goede toelichting en uitleg komen we er wel uit. Daarvoor is tijd een belangrijke factor. Die tijd nemen we voor je niet alleen in de voorbespreking, maar zeker ook bij het tekenen van de akte. Tenslotte zijn het doorgaans zeer belangrijke gebeurtenissen, waarmee je niet dagelijks wordt geconfronteerd.

Verberg lees verder...

nieuws van het notariskantoor

23 mei 2019

Vacature Notarieel Medewerker

Ben jij de dynamische notarieel medewerker die op zoek is naar een nieuwe uitdaging als registergoed behandelaar en regisseur?

Dan zeggen wij: aarzel niet en reageer op onze vacature voor een notarieel medewerker, die zich wil ontwikkelen tot een allround registergoed behandelaar in een klein maar zelfstandig team. Binnen het team en door middel van het volgen van cursussen kun je deze ontwikkeling doormaken.

Notarisweesp is een klein maar breed georiënteerd klassiek-modern notariskantoor, waarin tijd en aandacht belangrijke selling points zijn. Salariëring naar niveau en brancheconform.

11 april 2019

Column WOZ waarde. April 2019

De WOZ-waarde is het uitgangspunt voor de berekening van erf- en schenkbelasting bij verkrijging van een woning krachtens erfrecht of gift. Het lijkt dus zeer voor de hand te liggen kritisch te zijn over de WOZ-beschikking en eventueel bezwaar te maken. Dat klinkt misschien eenvoudig, maar het is in praktijk veel lastiger, dus oppassen geblazen. Onder het begrip woning wordt in ieder geval een gewoon woonhuis verstaan, maar ook een vakantiewoning valt onder dat begrip. Het woning begrip voor de Successiebelasting wijkt dus af van de Wet op de Inkomstenbelasting. Bij de bepaling van de WOZ-waarde wordt verder geen rekening gehouden met de omstandigheid dat de woning bewoond, verhuurd of verpacht is. Verhuring kan overigens wel weer invloed hebben op de uiteindelijke hoogte van de verschuldigde (erf- en schenk) belasting. Sinds 2012 is er een keuze voor de WOZ-waarde van het kalenderjaar waarin de woning wordt verkregen of de WOZ-waarde die geldt voor het kalenderjaar daarna. Als blijkt dat de WOZ-waarde te hoog is, dan zou bezwaar kunnen worden gemaakt. De termijn waarin bezwaar kan worden gemaakt tegen de WOZ-beschikking is vrij kort. De kans dat de termijn al is verlopen en de erfgenamen geen bezwaar meer kunnen maken is dus vrij groot, hoewel wel weer de mogelijkheid bestaat een nieuwe beschikking aan te vragen. Kan er nog wel bezwaar worden gemaakt, dan is het van groot belang vast te stellen aan wie de beschikking is gericht en wie bezwaar maakt. Is de beschikking gericht aan ‘de erven van’ dan is er een keuze. Is er eenmaal een keuze gemaakt, dan is er geen weg meer terug. Dat bleek uit een recent geval waarin een erfgenaam bezwaar had gemaakt tegen de beschikking die was gericht aan ‘de erven van’. De belastingdienst vroeg om een verklaring van erfrecht waaruit een en ander bleek, maar toen die niet werd verkregen, werd het bezwaar niet ontvankelijk verklaard. De rechter gaf de belastingdienst gelijk omdat betreffende ene erfgenaam zich had gepresenteerd als een individuele erfgenaam, dus op persoonlijke titel handelde, terwijl hij wel bezwaar had ingediend namens de gezamenlijke erfgenamen. Daardoor was hij niet ontvankelijk in zijn bezwaar en konden de gezamenlijke erfgenamen ook geen bezwaar meer aantekenen. Ook in een andere procedure waarin bezwaar was aangetekend ‘namens de erven‘ maar geen machtiging van de (andere) erfgenamen kon worden overhandigd, werd het bezwaar niet ontvankelijk verklaard. Kortom, indien er al de mogelijkheid bestaat om bezwaar te maken, bekijk goed de regels die daarbij van toepassing zijn.

Niels van de Griend

11 april 2019

Column SAMENWONERS! maart 2019

Het is zeker niet de eerste keer dat in deze column de samenwoners in het zonnetje worden gezet en het zal ook zeker niet de laatste keer zijn. Misschien is de term: ‘in de spotlight’ beter, want extra aandacht kan geen kwaad. Waarom deze extra aandacht? Omdat de samenwoners door de wetgever soms behoorlijk in de kou worden gelaten. Met name op het gebied van erfrecht is dat nogal dramatisch. Het gehuwde gezin blijkt nog steeds de hoeksteen van de samenleving, terwijl toch steeds minder jongeren gaan trouwen. Dat betekent dat er (dus) veel ongehuwde samenwoners zijn. Dat is op zich uiteraard geen enkel probleem, tenzij sprake is van gezamenlijk vermogen dat bij einde van de relatie door overlijden van een van beiden, wel eigendom moet worden van de langstlevende partner. De aandacht daarvoor lijkt bij de wetgever, maar ook bij de jonge samenwoners wat afwezig. Geheel ten onrechte en dan vooral als er gezamenlijk vermogen is en dan al helemaal onterecht indien de samenwoners een eigen huis hebben. Samenwoners hebben geen wettelijk vangnet en moeten dus ALLES zelf regelen. Als je niets regelt, dan heb je dus niets. Geen regelingen als je relatie onverhoopt eindigt of als één van beiden overlijdt. Is dat erg? Ja dat is erg. Het is al verschrikkelijk als je je partner door overlijden verliest. Als je dan ook de helft van je huis verliest, dan is het drama helemaal niet te overzien. Is dat een reëel scenario? Dat is het zeker, hoewel jongeren uiteraard statistisch gezien minder overlijden dan ouderen. Is het dan zo lastig om iets te regelen? Zeker niet! Door het maken van een samenlevingscontract, kun je als de eerste nood oplossen in dat geval. In een samenlevingscontract kan onder meer worden bepaald, dat bij overlijden van een van beiden, het gezamenlijk vermogen aan de langstlevende ten goede komt. Door een vrij eenvoudig samenlevingscontract zal op deze wijze de langstlevende in ieder geval eigenaar worden van het hele huis. Indien het huis van één van de samenwoners is, dan is het op zich wat complexer en zal een testament gemaakt moeten worden eventueel gecombineerd met een samenlevingscontract in verband met de hoge partnervrijstelling erfbelasting. De drempel is begrijpelijk hoog en het scenario van overlijden nog heel ver weg, maar ter bescherming van je partner kun je er niet omheen om een notariële voorziening te treffen. Een brandverzekering is de normaalste zaak bij een eigen woning. Dat zou eigenlijk ook moeten gelden voor de verzekering dat de langstlevende goed beschermd en verzorgd achterblijft. Het is tenslotte al erg genoeg als je je partner door overlijden verliest. Kortom: maak een samenlevingscontract en/of testament. Actie, nu!

Niels van de Griend notaris bij Van Elten • Van de Griend Netwerk Notarissen te Weesp 0294-413131 www.serieusverliefd.nl

nieuws van netwerk notarissen

21 mei 2019nieuws

Nieuwe alimentatiewet aangenomen: alimentatietermijn wordt korter

Vandaag is in de Eerste Kamer een nieuwe alimentatiewet aangenomen. Hierdoor wordt in de toekomst de duur van partneralimentatie korter. Nu is 12 jaar nog de maximale termijn; dit...

lees verder >
30 april 2019nieuws

Nabestaanden lopen uitvaartverzekering vaak mis

Meer dan twee derde van de Nederlanders heeft een uitvaartverzekering, volgens Uitvaartverzekeringwijzer.net. Het bedrag van de verzekering is meestal tussen de 5.000 en 10.000 euro. Nabestaanden blijken vaak niet op...

lees verder >
10 april 2019nieuws

Levenstestament en euthanasieverklaring

Deze week besteedde het tv-programma EenVandaag aandacht aan de euthanasieverklaring en dementie. Omdat artsen niet verplicht zijn een euthanasiewens van iemand te vervullen, is er een risico dat de arts...

lees verder >
Sander HoekstraNotarieel medewerker
Tijdens mijn opleiding HBO rechten heb ik op een notariskantoor gewerkt, maar na het behalen van mijn diploma was het tijd om echt aan de slag te gaan met eigen dossiers. Die kans heb ik gekregen en ben nu in toenemende mate verantwoordelijk voor mijn eigen dossiers, op dit moment op het gebied van registergoederen.
Jeanine Gieling-HulsmanMedewerkster familierecht
Ik ben Jeanine Gieling. Mijn specialisatie is familierecht en dan vooral de verklaringen van erfrecht. Voorts verzorg ik de 'front-office'. Ik werk al heel lang op dit kantoor en heb eigenlijk alles in notariële zin meegemaakt en voorbij zien komen.
Mariska van de Weijer Manager vennootschapsrecht
Ik ben Mariska van de Weijer. Mijn specialisatie is het vennootschapsrecht en waar nodig de daaraan verbonden registergoed praktijk. Mijn hart gaat echter uit naar het ondernemingsrecht.
Nancy VerweyManager registergoed
Ik ben Nancy Verwey. Mijn hart ligt bij registergoederen. Voor veel mensen is het kopen van een huis een heel bijzonder moment. Dat bijzondere moment gaat vaak gepaard met veel beslissingen, aandachtspunten en zaken om te regelen. Ik draag graag mijn steentje bij om het proces van de overdracht zo goed mogelijk te laten verlopen.
Erica LuijerManager familierecht
Ik ben Erica Luijer. Mijn specialisatie is het familierecht en ondersteun daarbij onze notaris Martine Boersen bij de afwikkeling van nalatenschappen, opstellen van testamenten, huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontracten en verdelingen.
Martine BoersenNotaris
Ik ben Martine Boersen. Toen ik gevraagd werd Dolf van Elten op te volgen als notaris heb ik geen moment getwijfeld. Samen met mijn collega Niels van de Griend hebben we een hele mooie, brede en toch ook gespecialiseerde notariële praktijk. Mijn specialisatie is vooral het familierecht. Dat kan eenvoudig en overzichtelijk zijn, maar ook ongelofelijk complex en uitgebreid. Overzicht, kennis en rust zijn voor mij belangrijke eigenschappen om complexe en langdurige kwesties tot een goed einde te brengen.
Niels van de GriendNotaris
Ik ben Niels van de Griend. Mijn specialisatie ligt op het gebied van het vennootschapsrecht. Maar ook de algemene of wat meer complexe registergoedpraktijk is dagelijks in mijn handen. Voor het geven van een lezing, vooral op het gebied van erfrecht, kun je me altijd wakker maken. Dat doe ik heel erg graag en redelijk frequent. Het is een voorrecht om in Weesp notaris te zijn. Een prachtige stad, met trouwe inwoners en ondernemers. Weesp heeft alles wat ons vak interessant maakt.

NOTARISWEESP Van Elten Van de Griend

handelsregisternr: 32162161
btw nr: NL806645283B01

Openingstijden

Maandag09:00 - 17:00 uur
Dinsdag09:00 - 17:00 uur
Woensdag09:00 - 17:00 uur
Donderdag09:00 - 17:00 uur
Vrijdag09:00 - 17:00 uur
In overleg kunnen we van deze tijden afwijken.

Bezoekadres

C.J. van Houtenlaan 14
1381 CP Weesp

Postadres

Postbus 6
1380 AA Weesp

vraag stellen

Je kunt hieronder je gegevens en je vraag invullen. We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

afspraak maken

Als je hieronder je gegevens invult nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op om de afspraak in te plannen.