Welkom bij Van Elten Van de Griend Notarissen/ Notarisweesp. Dé Netwerknotaris in Weesp.

Onze notarissen, juristen en medewerkers staan altijd voor je klaar om de belangrijkste momenten van je leven goed te regelen. We staan je graag bij met gedegen advies en we wijzen je graag op eventuele juridische valkuilen die je misschien zelf niet had ontdekt. 

We kunnen je onder andere helpen als je een huis wilt kopen, bij de oprichting van je eigen bedrijf of om de huwelijkse voorwaarden of samenwoning goed te regelen. Maar ook op minder vrolijke momenten kunnen we je juridisch terzijde staan. Zoals bij het maken van een testament of het regelen van een scheiding. Maar we kunnen je bijvoorbeeld ook adviseren of het slim is om een erfenis te accepteren, die misschien minder lucratief is dan het lijkt. 

Wij spreken gewone mensentaal en weten wat er speelt in de wereld. De echte én de virtuele. We vertalen normaal Nederlands in juridische teksten en juridische teksten in normaal en begrijpelijk Nederlands. 

Onder de button "Nieuwsberichten" zijn columns opgeslagen die door Niels van de Griend zijn gemaakt voor het B2B ondernemersblad van Weesp. De columns zijn korte praktische overwegingen ten aanzien van een bepaald onderwerp, zowel voor de onderneming als voor de ondernemer in privé.

Lees verder...

Teksten van akten zijn lang niet eenvoudig te lezen, maar met een goede toelichting en uitleg komen we er wel uit. Daarvoor is tijd een belangrijke factor. Die tijd nemen we voor je niet alleen in de voorbespreking, maar zeker ook bij het tekenen van de akte. Tenslotte zijn het doorgaans zeer belangrijke gebeurtenissen, waarmee je niet dagelijks wordt geconfronteerd.

Verberg lees verder...

nieuws van het notariskantoor

3 juli 2019

Column Huis van je ouders (niet) kopen, juni 2019

Het huis van je ouder(s) kopen. Het is zo verleidelijk en het lijkt zo slim bekeken. Je ouders kunnen fijn in hun huis blijven wonen en de woning zelf zal bij hun overlijden niet belast worden met erfbelasting. Althans, dat zou je kunnen denken. Helaas is het niet waar of beter gezegd, is het alleen vrij van erfbelasting als de zeer strikte regels worden gevolgd. In het algemeen wordt erfbelasting geheven over de waarde van hetgeen krachtens erfrecht wordt verkregen. ‘Zit het niet in de nalatenschap, dan wordt er ook geen erfbelasting geheven’, zou je kunnen denken. In beginsel is dat ook zo, ware het niet dat de wetgever een fictiebepaling in de wet heeft opgenomen. Een fictie wordt gebruikt om vermogen wat tijdens leven van de overledene al is overgedragen, toch in de heffing te betrekken als de ouder het genot heeft behouden. Het wordt dan alsnog geacht krachtens erfrecht te zijn verkregen. Concreet: als de ouder zijn huis aan zijn kind overdraagt en er zelf in blijft wonen (lees: het genot houdt), dan wordt de waarde van het huis bij overlijden van de ouder alsnog belast met erfbelasting. Dan betaal je dus zowel overdrachtsbelasting als erfbelasting. Niet doen dus, althans hyper voorzichtig manoeuvreren. Er is een dwingende escape indien er een (huur-)vergoeding door de ouder wordt betaald ter hoogte van 6% van de WOZ-waarde voor elk betreffend jaar. Als je dat gaat omrekenen, dan zijn het vaak torenhoge huren, die betaald moeten worden. Denk er dus niet te lichtzinnig over. In een recente uitspraak van het Hof werd korte metten gemaakt met een uitspraak van de Rechtbank. In betreffend geval was gewoon de woning overgedragen aan een kind, koopsom betaald, maar verder niks in de akte omtrent huur of gebruik opgenomen. Ook betaalde de ouder (in casu de moeder) geen huur of een vergoeding. Daarnaast kon, zo werd gesteld, het kind al in de woning gaan wonen. Op grond daarvan had de Rechtbank geoordeeld dat er geen voorbehoud was van economisch (vrucht-)gebruik. Er zal een zucht van verlichting geslaakt zijn door het kind. Totdat het Hof aan het woord kwam en genadeloos de uitspaak van de Rechtbank vernietigde. De Rechtbank had bepaald, dat de ouder het gebruik moest hebben gehad van de gehele woning om alsnog in de bijl van de erfbelasting te lopen. Geheel ten onrechte volgens het Hof, omdat die eis nergens in de wet staat. Een beetje genot is ook genot en afdoende om alsnog erfbelasting te heffen. Punt uit. Ook al is de ‘constructie’ nog zo snel de fiscus achterhaalt haar wel. Kortom, als overname van het ouderlijk huis al een optie is, laat je ontzettend goed voorlichten en ‘follow the rules’.

3 juli 2019

Column Onder vier ogen, mei 2019

Over het algemeen is er geen discussie over het belang van de bescherming van privacy. We zijn het er ook allemaal over eens, dat voor bepaalde beroepsgroepen een extra geheimhoudingsplicht geldt. Toch zijn er praktische omstandigheden denkbaar en ook aan de orde, waarbij privacybescherming als lastig wordt ervaren. Nog lastiger wordt het als je met je beste bedoelingen in de aanslag, bij de notaris de deur wordt uitgestuurd, omdat deze een gesprek wil hebben met je vader of moeder onder vier ogen. Het is goed voor te stellen: je ouder is wat slecht ter been, heeft soms moeite om in heldere taal uit te leggen wat hij of zij wil, dus simpelweg maak jij de afspraak bij de notaris en neemt zelfs vrij om als chauffeur te fungeren. Bijkomend voordeel is dat je meteen kan uitleggen wat er moet gebeuren. Het zijn tenslotte heel belangrijke zaken: het opstellen van een levenstestament met daarin een algemene volmacht aan de kinderen of een van de kinderen. Ook het testament moet nog even worden aangepast en een executeur moet worden opgenomen. Begrijpelijkerwijs is dat dezelfde persoon als de gevolmachtigde in het levenstestament, dus moeilijk kan het niet zijn. Tijdens het gesprek bij de notaris echter gaat het helemaal de andere kant op. Je krijgt nog net koffie of thee, maar het lijkt wel of de notaris je negeert! Die notaris richt zich steeds tot je ouder en die komt net nu niet helemaal goed uit zijn woorden. Als dat maar goed gaat. De vraag in dit voorbeeld is wat wordt verstaan onder ‘goed’. Is dat het uiteindelijke resultaat, dus het tekenen van de akte van levenstestament en de aanpassing van het testament. Of is goed, dat het proces met alle waarborgen wordt omgeven? De meningen kunnen over het antwoord op deze vraag uiteenlopen. De notaris zal begrip hebben voor de wens, maar altijd de procedurele waarborgen in acht nemen. In dat kader zal de notaris onder meer moeten vaststellen of je ouders nog wel zijn of haar wens kan bepalen. Als de notaris vraagt aan je ouder wat ‘hij (zij) voor je ouder kan doen’ en je ouder kijkt met een hulpeloze blik zonder een overtuigend antwoord te geven, dan is de kans zeer groot dat geen akte meer kan worden opgesteld. Maar ook als je nog helemaal ‘bij’ ‘bent, zal de notaris de nodige waarborgen in acht dienen te nemen. Zo was er recent een uitspraak van de rechter over een met spoed getekend testament bij een cliënt thuis. In dit geval was er sprake van een neef, die in dezelfde kamer verbleef, maar zich verder niet bemoeide met het gesprek. Ook in dat geval oordeelde de rechter dat de neef de woonkamer had moeten verlaten. Het uitgangspunt ‘onder vier ogen’ wordt dus behoorlijk letterlijk opgevat. Moraal van het verhaal: zorg ervoor, dat je tijdig je wensen ten aanzien van een levenstestament en een testament notarieel laat vastleggen. Wacht niet te lang, want gaandeweg kunnen er mentale en lichamelijke beperkingen ontstaan op grond waarvan een ander onmogelijk dan wel uiterst complex wordt.

23 mei 2019

Vacature Notarieel Medewerker

Ben jij de dynamische notarieel medewerker die op zoek is naar een nieuwe uitdaging als registergoed behandelaar en regisseur?

Dan zeggen wij: aarzel niet en reageer op onze vacature voor een notarieel medewerker, die zich wil ontwikkelen tot een allround registergoed behandelaar in een klein maar zelfstandig team. Binnen het team en door middel van het volgen van cursussen kun je deze ontwikkeling doormaken.

Notarisweesp is een klein maar breed georiënteerd klassiek-modern notariskantoor, waarin tijd en aandacht belangrijke selling points zijn. Salariëring naar niveau en brancheconform.

nieuws van netwerk notarissen

12 juli 2019nieuws

Kabinet komt met wet voor draagmoederschap en deelgezag

Vandaag heeft het kabinet een reactie gegeven op het rapport van de Staatscommissie Herijking ouderschap. Deze commissie stelde in 2017 voor om het wettelijk mogelijk te maken dat een kind...

lees verder >
21 mei 2019nieuws

Nieuwe alimentatiewet aangenomen: alimentatietermijn wordt korter

Vandaag is in de Eerste Kamer een nieuwe alimentatiewet aangenomen. Hierdoor wordt in de toekomst de duur van partneralimentatie korter. Nu is 12 jaar nog de maximale termijn; dit...

lees verder >
30 april 2019nieuws

Nabestaanden lopen uitvaartverzekering vaak mis

Meer dan twee derde van de Nederlanders heeft een uitvaartverzekering, volgens Uitvaartverzekeringwijzer.net. Het bedrag van de verzekering is meestal tussen de 5.000 en 10.000 euro. Nabestaanden blijken vaak niet op...

lees verder >
Sander HoekstraNotarieel medewerker
Tijdens mijn opleiding HBO rechten heb ik op een notariskantoor gewerkt, maar na het behalen van mijn diploma was het tijd om echt aan de slag te gaan met eigen dossiers. Die kans heb ik gekregen en ben nu in toenemende mate verantwoordelijk voor mijn eigen dossiers, op dit moment op het gebied van registergoederen.
Jeanine Gieling-HulsmanMedewerkster familierecht
Ik ben Jeanine Gieling. Mijn specialisatie is familierecht en dan vooral de verklaringen van erfrecht. Voorts verzorg ik de 'front-office'. Ik werk al heel lang op dit kantoor en heb eigenlijk alles in notariële zin meegemaakt en voorbij zien komen.
Mariska van de Weijer Manager vennootschapsrecht
Ik ben Mariska van de Weijer. Mijn specialisatie is het vennootschapsrecht en waar nodig de daaraan verbonden registergoed praktijk. Mijn hart gaat echter uit naar het ondernemingsrecht.
Nancy VerweyManager registergoed
Ik ben Nancy Verwey. Mijn hart ligt bij registergoederen. Voor veel mensen is het kopen van een huis een heel bijzonder moment. Dat bijzondere moment gaat vaak gepaard met veel beslissingen, aandachtspunten en zaken om te regelen. Ik draag graag mijn steentje bij om het proces van de overdracht zo goed mogelijk te laten verlopen.
Erica LuijerManager familierecht
Ik ben Erica Luijer. Mijn specialisatie is het familierecht en ondersteun daarbij onze notaris Martine Boersen bij de afwikkeling van nalatenschappen, opstellen van testamenten, huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontracten en verdelingen.
Martine BoersenNotaris
Ik ben Martine Boersen. Toen ik gevraagd werd Dolf van Elten op te volgen als notaris heb ik geen moment getwijfeld. Samen met mijn collega Niels van de Griend hebben we een hele mooie, brede en toch ook gespecialiseerde notariële praktijk. Mijn specialisatie is vooral het familierecht. Dat kan eenvoudig en overzichtelijk zijn, maar ook ongelofelijk complex en uitgebreid. Overzicht, kennis en rust zijn voor mij belangrijke eigenschappen om complexe en langdurige kwesties tot een goed einde te brengen.
Niels van de GriendNotaris
Ik ben Niels van de Griend. Mijn specialisatie ligt op het gebied van het vennootschapsrecht. Maar ook de algemene of wat meer complexe registergoedpraktijk is dagelijks in mijn handen. Voor het geven van een lezing, vooral op het gebied van erfrecht, kun je me altijd wakker maken. Dat doe ik heel erg graag en redelijk frequent. Het is een voorrecht om in Weesp notaris te zijn. Een prachtige stad, met trouwe inwoners en ondernemers. Weesp heeft alles wat ons vak interessant maakt.

NOTARISWEESP Van Elten Van de Griend

handelsregisternr: 32162161
btw nr: NL806645283B01

Openingstijden

Maandag09:00 - 17:00 uur
Dinsdag09:00 - 17:00 uur
Woensdag09:00 - 17:00 uur
Donderdag09:00 - 17:00 uur
Vrijdag09:00 - 17:00 uur
In overleg kunnen we van deze tijden afwijken.

Bezoekadres

C.J. van Houtenlaan 14
1381 CP Weesp

Postadres

Postbus 6
1380 AA Weesp

vraag stellen

Je kunt hieronder je gegevens en je vraag invullen. We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

afspraak maken

Als je hieronder je gegevens invult nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op om de afspraak in te plannen.