Welkom bij Van Elten Van de Griend Notarissen/ Notarisweesp. Dé Netwerknotaris in Weesp.

Onze notarissen, juristen en medewerkers staan altijd voor je klaar om de belangrijkste momenten van je leven goed te regelen. We staan je graag bij met gedegen advies en we wijzen je graag op eventuele juridische valkuilen die je misschien zelf niet had ontdekt. 

We kunnen je onder andere helpen als je een huis wilt kopen, bij de oprichting van je eigen bedrijf of om de huwelijkse voorwaarden of samenwoning goed te regelen. Maar ook op minder vrolijke momenten kunnen we je juridisch terzijde staan. Zoals bij het maken van een testament en verdeling van de woning na scheiding. Maar we kunnen je bijvoorbeeld ook adviseren of het slim is om een erfenis te accepteren, die misschien minder lucratief is dan het lijkt. 

Wij spreken gewone mensentaal en weten wat er speelt in de wereld. De echte én de virtuele. We vertalen normaal Nederlands in juridische teksten en juridische teksten in normaal en begrijpelijk Nederlands. 

Onder de button "Nieuwsberichten" zijn columns opgeslagen die door Niels van de Griend zijn gemaakt voor het B2B ondernemersblad van Weesp. De columns zijn korte praktische overwegingen ten aanzien van een bepaald onderwerp, zowel voor de onderneming als voor de ondernemer in privé.

Lees verder...

Teksten van akten zijn lang niet eenvoudig te lezen, maar met een goede toelichting en uitleg komen we er wel uit. Daarvoor is tijd een belangrijke factor. Die tijd nemen we voor je niet alleen in de voorbespreking, maar zeker ook bij het tekenen van de akte. Tenslotte zijn het doorgaans zeer belangrijke gebeurtenissen, waarmee je niet dagelijks wordt geconfronteerd.

Verberg lees verder...
NOTARISWEESP Van Elten Van de Griend

nieuws van het notariskantoor

12 mei 2022

Storing telefonie

Geachte heer/mevrouw,

Het blijkt dat er een landelijke storing is bij onze telefoon provider, waardoor we tijdelijk niet bereikbaar zijn per telefoon. Per mail zijn wij nog wel bereikbaar, dus voor dringende zaken: info@notarisweesp.nl Welgemeende excuses voor de overlast.

15 april 2022

HET LEVENSTESTAMENT VERSUS BEWIND april 22


Sorry, maar ik kan er niet omheen. Nogmaals aandacht voor het levenstestament. Voor de volledigheid: het levenstestament is géén testament maar een volmacht. De volmacht (dus het levenstestament) werkt alleen als je nog leeft. Een testament werkt pas na overlijden.

Een levenstestament is als een brandverzekering: je hoopt niet dat je huis afbrandt en gelukkig gebeurt het ook niet dagelijks, maar als het gebeurt ben je blij dat je goed verzekerd bent. Bij een levenstestament hoop je niet dat je jouw wil niet meer kan verklaren, maar als het gebeurt, wordt je partner beschermd door een levenstestament.

Die bescherming vindt zijn grond in de algemene volmacht aan de gevolmachtigde, meestal de partner. Vandaar dat het met name van belang is voor jouw partner, zeker als je samen een huis hebt. Stel dat er sprake is van dementie en jouw partner het huis wil verkopen, dan kan dat als je een levenstestament hebt opgesteld. Jouw partner wordt daarin als algeheel gevolmachtigde aangewezen, zodat op grond daarvan

(rechts-) handelingen kunnen worden verricht. Je beschermt jouw partner dus verregaand voor de situatie dat jezelf daartoe niet meer in staat bent.

Wat is dan het verschil met bewind? Bewind wordt uitgesproken door de rechter aan wie de bewindvoerder ook rekening en verantwoording moet afleggen. Op zich is dat prima, maar (mogelijk) niet als jouw partner jouw bewindvoerder is. Die wordt dan met handen en voeten gebonden aan rechterlijke goedkeuring. Naast de zware emotionele situatie voor jouw partner, raakt hij of zij ook nog een klem tussen de eigen wensen en de rechterlijke tussenkomst. Een levenstestament voorkomt dat.

Eerder is al de vraag gesteld of de kinderen eventueel als back-up moeten worden opgenomen. Vanuit de gedachte van bescherming geldt het wellicht (veel) minder voor kinderen. Sterker nog, wellicht is het juist wel goed indien er rekening en verantwoording moet worden afgelegd aan een rechter. Dat is mogelijk nog meer evident indien niet alle kinderen samen, maar één van de kinderen tot gevolmachtigde is aangewezen. De rechtspraak blijft zich opstapelen betreffende levenstestamenten waarin niet alle kinderen samen als gevolmachtigden (al dan niet als back-up) worden aangewezen. Er ontstaan vele scheve ogen en ongenoegen. Maar zelfs indien de kinderen samen als gevolmachtigden worden aangewezen kan er gedoe ontstaat indien zij er samen niet uitkomen. Ook dan kan bewind via een rechter de oplossing zijn.

Kortom, een levenstestament is van harte aan te bevelen, maar steeds moet in het oog worden gehouden wie je ermee wil beschermen en of de wettelijke oplossing van bewind wellicht in het concrete geval een oplossing is. Voor de volledigheid: voor jouw partner is bewind doorgaans géén goede oplossing. Een levenstestament wél!


7 januari 2021

VERHUURAVONTUUR november 2020


Het lijkt een goede optie is zijn om een verhuurd pand te kopen, zeker nu er geen rente wordt vergoed of zelfs negatieve rente in rekening wordt gebracht op je bankrekening. Je hebt nog wat liquiditeiten ‘slingeren’ dus je besluit om de markt van beleggers op te gaan. Helaas helaas wordt dan wel is net de overdrachtsbelasting voor verhuurde winkels en woningen omhoog getrokken, maar je laat je daardoor niet afschrikken. Het avontuur tegemoet.

Uiteraard is het om te beginnen bij aankoop van vastgoed in het algemeen van belang je goed te laten informeren, een deskundige makelaar en eventueel bouwkundige in te schakelen, maar bij verhuring zijn er nog wat extra aandachtspunten. Je moet je op de hoogte stellen van de hoogte van de huur en óf en wanneer kan die worden geïndexeerd. Verder is er wellicht een koopoptie opgenomen in het huurcontract op grond waarvan bij verkoop eerst aan de huurder moet worden aangeboden. Heeft de huurder misschien een ‘shakey’ betalingsverleden. Kortom, veel extra aandachtpunten bij de koop van een verhuurd pand.

Bij een bestaande verhuring is allereerst het bestaande huurcontract van belang. Pluis die goed uit. Maar er kunnen meer afspraken zijn die mogelijk niet in de overeenkomst zijn opgenomen of sterker nog, latere afspraken die een wijziging van de huurovereenkomst betreffen. Het is dus te bevelen in de koopovereenkomst door de verkoper te laten garanderen dat er geen van de huurovereenkomst afwijkende afspraken zijn gemaakt met de huurder dan wel aan te laten geven welke de aanvullende/afwijkende afspraken zijn.

Er kunnen namelijk van het huurcontract afwijkende afspraken zijn gemaakt tussen de verhuurder en huurder waaraan ook de koper van betreffend pand is gebonden. Zo speelde recent een geval bij de rechter waarbij in de huurovereenkomst was opgenomen dat de kosten van gasverbruik door de huurder betaald moesten worden. De huurder kwam echter na overdracht op de proppen met een schrijven van de vorige eigenaar-verhuurder waarin deze aangaf, dat de huurder de gaskosten niet hoefde te betalen. De vraag die rees was natuurlijk of de nieuwe eigenaar-verhuurder gebonden was aan die van het huurcontract afwijkende afspraken.

Bij het antwoord op die vraag is in eerste instantie de juridische relatie tussen huurder en verhuurder van belang. Wat mochten zij over en weer van elkaar verwachten op het punt van de wijziging. De koper staat daar in beginsel buiten. Deze vraag wat de bedoeling van partijen was werd door de rechter in het voordeel van huurder beantwoord. De wijziging betreft een wezenlijk onderdeel van de huurovereenkomst en heeft in verband daarmee dus directe betrekking daarop. De rechter overweegt dat dat zelfs zou kunnen gelden voor een mondelinge afwijking van de huurovereenkomst.

Maar deze vaststelling was op zich nog niet genoeg om de koper aan de eerder gemaakt afspraak tussen huurder en verhuurder te houden. Ook dient de vraag beantwoord te worden of de nieuwe eigenaar op grond van de wet direct gebonden is aan de afspraak tussen huurder en verhuurder. De rechter oordeelde dat de nadere afspraak direct verband houdt met als het ware de essentie van de huurovereenkomst, te weten het gebruik enerzijds en de betaling van de huurprijs anderzijds. Op grond daarvan was de koper gebonden aan de afwijkende afspraken!

Kortom, ga vooral op avontuur maar bereid je goed voor. Een gezond en met recht vaardig 2021!


nieuws van netwerk notarissen

15 februari 2023nieuws

Vandaag in het Algemeen Dagblad: samenwonen kan niet zonder een gesprek over financiële zaken

Heb je op Valentijnsdag besloten met elkaar te gaan samenwonen? In het Algemeen Dagblad van vandaag lees je meerdere tips hoe je dat succesvol kunt doen. Lucienne van der Geld,...

lees verder >
28 november 2022nieuws

Wie mag wat online delen als jij dood bent?

Wat gebeurt er met jouw sociale media als je er niet meer bent? En mogen familieleden en vrienden foto's van jou online delen als jij bent overleden? In het jeugdprogramma...

lees verder >
20 september 2022nieuws

Prinsjesdag 2022: dit zijn de belastingplannen voor 2023

Vandaag is het Prinsjesdag. De troonrede is voorgelezen en de Miljoenennota en het Belastingplan 2023 zijn gepresenteerd. Hieronder worden een aantal belangrijke plannen voor je uitgelicht. Omdat de plannen nog...

lees verder >

Maud Grijpink

notarieel medewerkster

Maud Grijpink
  • notarieel medewerkster
Mijn naam is Maud Grijpink en ik studeer rechtsgeleerdheid en economie aan de Universiteit Leiden. Om me niet alleen theoretisch en wetenschappelijk te scholen, werk ik bij Notarisweesp om praktische vaardigheden op te doen en dan vooral notarieel. Het notariele werkterrein is interessant omdat het zo super veel omvat.

Yoni de Vries

notarieel medewerkster

Yoni de Vries
  • notarieel medewerkster
In het eerste jaar van mijn studie rechtsgeleerdheid merkte ik dat ik graag de geleerde stof zou willen spiegelen aan de praktijk en heb contact opgenomen met Notarisweesp. Daar kon ik snel op gesprek komen en aan de slag gaan als notarieel medewerker. Het was behoorlijk wennen in het begin, maar nu ben ik al aardig gewend geraakt en leer elke dag weer bij.

Sander Hoekstra

Notarieel medewerker

Sander Hoekstra
Tijdens mijn opleiding HBO rechten heb ik op een notariskantoor gewerkt, maar na het behalen van mijn diploma was het tijd om echt aan de slag te gaan met eigen dossiers. Die kans heb ik gekregen en ben nu in toenemende mate verantwoordelijk voor mijn eigen dossiers, op dit moment op het gebied van registergoederen.

Nancy Verwey

Manager registergoed

Nancy Verwey
Ik ben Nancy Verwey. Mijn hart ligt bij registergoederen. Voor veel mensen is het kopen van een huis een heel bijzonder moment. Dat bijzondere moment gaat vaak gepaard met veel beslissingen, aandachtspunten en zaken om te regelen. Ik draag graag mijn steentje bij om het proces van de overdracht zo goed mogelijk te laten verlopen.

Niels van de Griend

Notaris

Niels van de Griend
Niels van de Griend
Ik ben Niels van de Griend. Mijn specialisatie ligt op het gebied van het vennootschapsrecht. Maar ook de algemene of wat meer complexe registergoedpraktijk is dagelijks in mijn handen. Voor het geven van een lezing, vooral op het gebied van erfrecht, kun je me altijd wakker maken. Dat doe ik heel erg graag en redelijk frequent. Het is een voorrecht om in Weesp notaris te zijn. Een prachtige stad, met trouwe inwoners en ondernemers. Weesp heeft alles wat ons vak interessant maakt.

NOTARISWEESP Van Elten Van de Griend

handelsregisternr: 76173321
btw nr: NL003055064B20

Openingstijden

Maandag09:00 - 17:00 uur
Dinsdag09:00 - 17:00 uur
Woensdag09:00 - 17:00 uur
Donderdag09:00 - 17:00 uur
Vrijdag09:00 - 17:00 uur
In overleg kunnen we van deze tijden afwijken.

Bezoekadres

C.J. van Houtenlaan 14
1381 CP Weesp

Postadres

Postbus 6
1380 AA Weesp

vraag stellen

Je kunt hieronder je gegevens en je vraag invullen. We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.