Welkom bij Van Elten Van de Griend Notarissen/ Notarisweesp. Dé Netwerknotaris in Weesp.

Onze notarissen, juristen en medewerkers staan altijd voor je klaar om de belangrijkste momenten van je leven goed te regelen. We staan je graag bij met gedegen advies en we wijzen je graag op eventuele juridische valkuilen die je misschien zelf niet had ontdekt. 

We kunnen je onder andere helpen als je een huis wilt kopen, bij de oprichting van je eigen bedrijf of om de huwelijkse voorwaarden of samenwoning goed te regelen. Maar ook op minder vrolijke momenten kunnen we je juridisch terzijde staan. Zoals bij het maken van een testament of het regelen van een scheiding. Maar we kunnen je bijvoorbeeld ook adviseren of het slim is om een erfenis te accepteren, die misschien minder lucratief is dan het lijkt. 

Wij spreken gewone mensentaal en weten wat er speelt in de wereld. De echte én de virtuele. We vertalen normaal Nederlands in juridische teksten en juridische teksten in normaal en begrijpelijk Nederlands. 

Onder de button "Nieuwsberichten" zijn columns opgeslagen die door Niels van de Griend zijn gemaakt voor het B2B ondernemersblad van Weesp. De columns zijn korte praktische overwegingen ten aanzien van een bepaald onderwerp, zowel voor de onderneming als voor de ondernemer in privé.

Lees verder...

Teksten van akten zijn lang niet eenvoudig te lezen, maar met een goede toelichting en uitleg komen we er wel uit. Daarvoor is tijd een belangrijke factor. Die tijd nemen we voor je niet alleen in de voorbespreking, maar zeker ook bij het tekenen van de akte. Tenslotte zijn het doorgaans zeer belangrijke gebeurtenissen, waarmee je niet dagelijks wordt geconfronteerd.

Verberg lees verder...

nieuws van het notariskantoor

10 oktober 2019

Vacature notarieel medewerker (herhaald)

Ben jij de dynamische notarieel medewerker die op zoek is naar een nieuwe uitdaging als registergoed behandelaar en regisseur? Dan zeggen wij: aarzel niet en reageer op onze vacature voor een notarieel medewerker, die zich wil ontwikkelen tot een allround registergoed behandelaar in een klein maar zelfstandig team. Binnen het team en door middel van het volgen van cursussen kun je deze ontwikkeling doormaken. Notarisweesp is een klein maar breed georiënteerd klassiek-modern notariskantoor, waarin tijd en aandacht belangrijke selling points zijn. Salariëring naar niveau en brancheconform.

10 oktober 2019

Column aansprakelijkheid bestuurders, oktober 2019

Mede door de huidige flex BV regelgeving is het wel erg makkelijk om een BV op te richten. Dat wil niet altijd zeggen dat het makkelijk is om de BV te beëindigen en over te gaan tot de orde van de dag. Het laten ‘ploffen’ van een BV is op zijn minst al zeer dubieus. Er zijn dan ook wettelijke tools om aansprakelijkheid uit te breiden. Recent heeft de Rechtbank een uitspraak gedaan over een geval waarin in een tussenvonnis een BV (we noemen haar BV 1) was veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding. De aandeelhouders van betreffende BV (we noemen haar: de moeder) heeft vervolgens twee nieuwe BV’s opgericht, die vanaf dat moment de activiteiten gingen ontplooien die voorheen door BV 1 werden uitgevoerd. De nieuwe BV’s 2 en 3 betaalden geen vergoeding aan BV 1 wegens overname van de activiteiten en eventuele goodwill. BV 1 staakte vervolgens haar activiteiten waardoor betreffende schuldeiser zich niet kon verhalen op (het vermogen van-) BV 1. De verweerders in betreffende procedure gaven aan, dat helemaal geen vergoeding betaald behoefde te worden, omdat alle nieuwe opdrachten vanuit de nieuwe BV’s 2 en 3 uitgevoerd werden. De Rechtbank was echter een geheel andere mening toegedaan. De nieuwe BV’s stapten als het ware op een rijdende trein, hadden weinig aanloop- en startkosten en konden daardoor direct een positief resultaat genereren. Er zat volgens de Rechtbank zeker waarde in de overgenomen activiteiten, dus een vergoeding had voor de hand gelegen. Door BV 1 als het ware leeg achter te laten was er ook geen verhaalsmogelijkheid aan de kant van de schuldeiser. Daar BV 1 geen activiteiten meer ontplooide, was er verder ook geen inkomenspositie om schuldeisers te kunnen betalen en de bestuurder van BV 1 wist dat of had dat behoren te weten. De rechtbank gaf aan dat de bestuurder van BV 1 (de moedermaatschappij) in strijd met de normen van zorgvuldigheid had gehandeld en dat in dit geval aan de bestuurder een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Daarmee kan tevens volgens de Rechtbank geconcludeerd worden dat de bestuurder aansprakelijk is voor de door betreffende schuldeiser geleden schade. Volgens de wet is de bestuurder van de bestuurder (dus de bestuurder van betreffende moedermaatschappij) daarmee tevens aansprakelijk. Dus de moedermaatschappij zelf én de bestuurder van de moedermaatschappij werden aansprakelijk gesteld wegens de schade. Hield het daarmee op? Geenszins. Volgens de Rechtbank waren ook de twee nieuwe BV’s 2 en 3 mede aansprakelijk, omdat zij hadden meegewerkt en op grond daarvan onrechtmatig hadden gehandeld jegens betreffende schuldeiser. Het lijkt van een afstand gezien, dat dit een klassiek geval is waarin het recht heeft zegegevierd, maar het is niet aan mij om daarover te oordelen. Het geeft slechts aan dat bestuurdersaansprakelijkheid niet snel valt te ‘ontduiken’ als je verwijtbaar hebt gehandeld.

6 september 2019

Column eigen geld samenwoners september 2019

Het roept enige verbazing op dat ongehuwde samenwoners vaak zaken niet vastleggen. Soms is het begrijpelijk omdat je natuurlijk niet met alle plezier denkt over de situatie van jouw overlijden, maar bescherming van je partner, is en blijft erg urgent. Zijn er kinderen, dan begint het denkproces, maar vooral als er een financieel belang is, lijken samenwoners wat meer geneigd om een en ander vast te leggen. Echt structureel is het nog steeds niet. Recent heeft de rechter zich moeten buigen over twee ex samenwoners met een gezamenlijk huis, waarbij één van beiden maar liefst tweehonderd duizend euro aan eigen geld had gebruikt ter aflossing van een gezamenlijke lening. De ander had eveneens wat eigen geld geïnvesteerd en verder heel veel aan de woning geklust. Er was geen samenlevingscontract en verder ook geen schuldbekentenis of iets dergelijks opgesteld. Het kwam tot ruzie en tussenkomst van de rechter. Omdat de aflossingen enige tijd geleden waren gedaan, beriep de ex zich op verjaring. Geen sprake van, oordeelde de rechter. Als er al sprake is van verjaring, gaat dat pas spelen vanaf het moment van opeisbaarheid en de opeisbaarheid is in dit geval pas aan de orde vanaf het moment dat de relatie eindigt of de woning wordt verkocht. Omdat er sprake was van een (inmiddels geëindigde) affectieve relatie, gelden de bijzondere regels van redelijkheid en billijkheid tussen partners Er is dus, volgens de rechter, een vergoedingsrecht op de ex ter grootte van de bedragen van aflossing. Aan de andere kant, had de ex ook flinke verbouwingen verricht en de nodige betalingen aan de aannemer gedaan en kon dat ook allemaal gedocumenteerd aantonen. Door deze werkzaamheden en investeringen had de woning een flinke waardestijging ondergaan, althans dat werd niet ontkend door de andere partij. Ook kon door de andere partij niet worden aangetoond dat de waardestijging geheel door de huizenmarktontwikkeling tot stand was gekomen. De rechter oordeelde dus dat de ex ook een vergoedingsrecht had vanwege alle verbouwingen. Om het helemaal af te maken, oordeelde de rechter, dat de twee vergoedingsrechten (over en weer) tegen elkaar weggestreept konden worden. Ook hierbij golden weer de beginselen van redelijkheid en billijkheid. Eind goed al goed zou je kunnen zeggen, mede omdat de woning in waarde bijna driehonderd procent was gestegen. De vraag blijft echter hangen: waarom niet vastgelegd? Ik kan die vraag niet beantwoorden, maar slechts de oproep doen om zaken wél vast te leggen. Niet alleen als het gaat om een financieel belang, maar ook als er andere zaken in het spel zijn zoals de situatie bij einde van de relatie door overlijden. Kortom: leg het vast!

nieuws van netwerk notarissen

22 oktober 2019nieuws

Met donorclausule neem je het heft in eigen hand

Deze week werd bekend dat in 2019 in 20% van de gevallen niet werd overgegaan met orgaandonatie ondanks de wens van de overledene. De nabestaanden stemden namelijk in die gevallen...

lees verder >
26 september 2019nieuws

Terugkijktip: 70% van de Nederlanders heeft niets geregeld voor digitale erfenis

70% van de Nederlanders heeft niets geregeld als het gaat om hun digitale erfenis. Heb jij wel eens nagedacht wat er moet gebeuren met jouw sociale media accounts nadat je...

lees verder >
18 september 2019nieuws

Prinsjesdag 2019

Op ‘Prinsjesdag’ is de troonrede voorgelezen en zijn de Miljoenennota en het Belastingplan 2020 gepresenteerd. We hebben een aantal highlights voor je op een rij gezet. Als je een woning...

lees verder >
Sander HoekstraNotarieel medewerker
Tijdens mijn opleiding HBO rechten heb ik op een notariskantoor gewerkt, maar na het behalen van mijn diploma was het tijd om echt aan de slag te gaan met eigen dossiers. Die kans heb ik gekregen en ben nu in toenemende mate verantwoordelijk voor mijn eigen dossiers, op dit moment op het gebied van registergoederen.
Jeanine Gieling-HulsmanMedewerkster familierecht
Ik ben Jeanine Gieling. Mijn specialisatie is familierecht en dan vooral de verklaringen van erfrecht. Voorts verzorg ik de 'front-office'. Ik werk al heel lang op dit kantoor en heb eigenlijk alles in notariële zin meegemaakt en voorbij zien komen.
Mariska van de Weijer Manager vennootschapsrecht
Ik ben Mariska van de Weijer. Mijn specialisatie is het vennootschapsrecht en waar nodig de daaraan verbonden registergoed praktijk. Mijn hart gaat echter uit naar het ondernemingsrecht.
Nancy VerweyManager registergoed
Ik ben Nancy Verwey. Mijn hart ligt bij registergoederen. Voor veel mensen is het kopen van een huis een heel bijzonder moment. Dat bijzondere moment gaat vaak gepaard met veel beslissingen, aandachtspunten en zaken om te regelen. Ik draag graag mijn steentje bij om het proces van de overdracht zo goed mogelijk te laten verlopen.
Erica LuijerManager familierecht
Ik ben Erica Luijer. Mijn specialisatie is het familierecht en ondersteun daarbij onze notaris Martine Boersen bij de afwikkeling van nalatenschappen, opstellen van testamenten, huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontracten en verdelingen.
Martine BoersenNotaris
Ik ben Martine Boersen. Toen ik gevraagd werd Dolf van Elten op te volgen als notaris heb ik geen moment getwijfeld. Samen met mijn collega Niels van de Griend hebben we een hele mooie, brede en toch ook gespecialiseerde notariële praktijk. Mijn specialisatie is vooral het familierecht. Dat kan eenvoudig en overzichtelijk zijn, maar ook ongelofelijk complex en uitgebreid. Overzicht, kennis en rust zijn voor mij belangrijke eigenschappen om complexe en langdurige kwesties tot een goed einde te brengen.
Niels van de GriendNotaris
Ik ben Niels van de Griend. Mijn specialisatie ligt op het gebied van het vennootschapsrecht. Maar ook de algemene of wat meer complexe registergoedpraktijk is dagelijks in mijn handen. Voor het geven van een lezing, vooral op het gebied van erfrecht, kun je me altijd wakker maken. Dat doe ik heel erg graag en redelijk frequent. Het is een voorrecht om in Weesp notaris te zijn. Een prachtige stad, met trouwe inwoners en ondernemers. Weesp heeft alles wat ons vak interessant maakt.

NOTARISWEESP Van Elten Van de Griend

handelsregisternr: 32162161
btw nr: NL806645283B01

Openingstijden

Maandag09:00 - 17:00 uur
Dinsdag09:00 - 17:00 uur
Woensdag09:00 - 17:00 uur
Donderdag09:00 - 17:00 uur
Vrijdag09:00 - 17:00 uur
In overleg kunnen we van deze tijden afwijken.

Bezoekadres

C.J. van Houtenlaan 14
1381 CP Weesp

Postadres

Postbus 6
1380 AA Weesp

vraag stellen

Je kunt hieronder je gegevens en je vraag invullen. We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.