Welkom bij Van Elten Van de Griend Notarissen/ Notarisweesp. Dé Netwerknotaris in Weesp.

Onze notarissen, juristen en medewerkers staan altijd voor je klaar om de belangrijkste momenten van je leven goed te regelen. We staan je graag bij met gedegen advies en we wijzen je graag op eventuele juridische valkuilen die je misschien zelf niet had ontdekt. 

We kunnen je onder andere helpen als je een huis wilt kopen, bij de oprichting van je eigen bedrijf of om de huwelijkse voorwaarden of samenwoning goed te regelen. Maar ook op minder vrolijke momenten kunnen we je juridisch terzijde staan. Zoals bij het maken van een testament en verdeling van de woning na scheiding. Maar we kunnen je bijvoorbeeld ook adviseren of het slim is om een erfenis te accepteren, die misschien minder lucratief is dan het lijkt. 

Wij spreken gewone mensentaal en weten wat er speelt in de wereld. De echte én de virtuele. We vertalen normaal Nederlands in juridische teksten en juridische teksten in normaal en begrijpelijk Nederlands. 

Onder de button "Nieuwsberichten" zijn columns opgeslagen die door Niels van de Griend zijn gemaakt voor het B2B ondernemersblad van Weesp. De columns zijn korte praktische overwegingen ten aanzien van een bepaald onderwerp, zowel voor de onderneming als voor de ondernemer in privé.

Lees verder...

Teksten van akten zijn lang niet eenvoudig te lezen, maar met een goede toelichting en uitleg komen we er wel uit. Daarvoor is tijd een belangrijke factor. Die tijd nemen we voor je niet alleen in de voorbespreking, maar zeker ook bij het tekenen van de akte. Tenslotte zijn het doorgaans zeer belangrijke gebeurtenissen, waarmee je niet dagelijks wordt geconfronteerd.

Verberg lees verder...

nieuws van het notariskantoor

3 augustus 2021

BEREIKBAARHEID 4 AUGUSTUS 2021

Liander heeft aangekondigd op woensdag 4 augustus 2021 werkzaamheden te moeten verrichten waardoor ons kantoor waarschijnlijk de hele dag of een groot gedeelte daarvan geen stroom zullen hebben. Dat betekent dat wij per telefoon en digitaal minder tot slecht bereikbaar zullen zijn. Excuses voor de overlast. Hopelijk worden de werkzaamheden snel afgerond.
7 januari 2021

VERHUURAVONTUUR november 2020


Het lijkt een goede optie is zijn om een verhuurd pand te kopen, zeker nu er geen rente wordt vergoed of zelfs negatieve rente in rekening wordt gebracht op je bankrekening. Je hebt nog wat liquiditeiten ‘slingeren’ dus je besluit om de markt van beleggers op te gaan. Helaas helaas wordt dan wel is net de overdrachtsbelasting voor verhuurde winkels en woningen omhoog getrokken, maar je laat je daardoor niet afschrikken. Het avontuur tegemoet.

Uiteraard is het om te beginnen bij aankoop van vastgoed in het algemeen van belang je goed te laten informeren, een deskundige makelaar en eventueel bouwkundige in te schakelen, maar bij verhuring zijn er nog wat extra aandachtspunten. Je moet je op de hoogte stellen van de hoogte van de huur en óf en wanneer kan die worden geïndexeerd. Verder is er wellicht een koopoptie opgenomen in het huurcontract op grond waarvan bij verkoop eerst aan de huurder moet worden aangeboden. Heeft de huurder misschien een ‘shakey’ betalingsverleden. Kortom, veel extra aandachtpunten bij de koop van een verhuurd pand.

Bij een bestaande verhuring is allereerst het bestaande huurcontract van belang. Pluis die goed uit. Maar er kunnen meer afspraken zijn die mogelijk niet in de overeenkomst zijn opgenomen of sterker nog, latere afspraken die een wijziging van de huurovereenkomst betreffen. Het is dus te bevelen in de koopovereenkomst door de verkoper te laten garanderen dat er geen van de huurovereenkomst afwijkende afspraken zijn gemaakt met de huurder dan wel aan te laten geven welke de aanvullende/afwijkende afspraken zijn.

Er kunnen namelijk van het huurcontract afwijkende afspraken zijn gemaakt tussen de verhuurder en huurder waaraan ook de koper van betreffend pand is gebonden. Zo speelde recent een geval bij de rechter waarbij in de huurovereenkomst was opgenomen dat de kosten van gasverbruik door de huurder betaald moesten worden. De huurder kwam echter na overdracht op de proppen met een schrijven van de vorige eigenaar-verhuurder waarin deze aangaf, dat de huurder de gaskosten niet hoefde te betalen. De vraag die rees was natuurlijk of de nieuwe eigenaar-verhuurder gebonden was aan die van het huurcontract afwijkende afspraken.

Bij het antwoord op die vraag is in eerste instantie de juridische relatie tussen huurder en verhuurder van belang. Wat mochten zij over en weer van elkaar verwachten op het punt van de wijziging. De koper staat daar in beginsel buiten. Deze vraag wat de bedoeling van partijen was werd door de rechter in het voordeel van huurder beantwoord. De wijziging betreft een wezenlijk onderdeel van de huurovereenkomst en heeft in verband daarmee dus directe betrekking daarop. De rechter overweegt dat dat zelfs zou kunnen gelden voor een mondelinge afwijking van de huurovereenkomst.

Maar deze vaststelling was op zich nog niet genoeg om de koper aan de eerder gemaakt afspraak tussen huurder en verhuurder te houden. Ook dient de vraag beantwoord te worden of de nieuwe eigenaar op grond van de wet direct gebonden is aan de afspraak tussen huurder en verhuurder. De rechter oordeelde dat de nadere afspraak direct verband houdt met als het ware de essentie van de huurovereenkomst, te weten het gebruik enerzijds en de betaling van de huurprijs anderzijds. Op grond daarvan was de koper gebonden aan de afwijkende afspraken!

Kortom, ga vooral op avontuur maar bereid je goed voor. Een gezond en met recht vaardig 2021!


7 januari 2021

2021: OVERDRACHTSBELASTING WONING deel II oktober 2020

In de vorige column zijn er al wat algemene overwegingen gegeven over het percentage overdrachtsbelasting zoals dat thans is voorgesteld door het kabinet. De hoofdlijnen zijn eigenlijk vrij duidelijk, hoewel in het algemeen weinig redenen tot jubel: de overdrachtsbelasting is 8% tenzij het een woning is die door de koper bewoond gaat worden. Dan is er in beginsel sprake van 2% overdrachtsbelasting, tenzij aanspraak gemaakt kan worden op de startersvrijstelling. 

Laten we wat nader inzoomen:

Om in aanmerking te komen voor de vrijstelling of het tarief van 2% moet de verkrijger (onder meer) schriftelijk verklaren dat hij/zij de woning anders dan tijdelijk gaat bewonen. Een starter moet verder verklaren dat hij/zij de startersvrijstelling nog niet eerder heeft toegepast. Als achteraf blijkt dat de starter of de zogenoemde doorstromer de woning niet zelf is gaan bewonen of de starter de vrijstelling al eerder heeft toegepast, dan zal de belastingdienst een naheffingsaanslag opleggen. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval kan er daarbovenop ook een boete worden opgelegd.

Als je de verklaring aflegt kan de vraag gesteld worden wat bedoeld wordt met ‘anders dan tijdelijk’. Er wordt op dit moment melding gemaakt van een minimumtijd van een half jaar, maar zekerheid is daar nog niet over. Mocht de termijn van half jaar gaan gelden, dan is het overigens denkbaar, dat indien je doorlevert na een half jaar en 1 dag, er sprake zou kunnen zijn van misbruik van de regeling op grond waarvan je alsnog een naheffing en eventueel een boete krijgt.

Zoals eerder aangegeven is een starter een meerderjarige persoon jonger dan 35 jaar die een woning verkrijgt om daarin zelf te gaan wonen (hoofdverblijf). De vrijstelling geldt per persoon overigens maar 1x. Dat wil echter niet zeggen dat indien je eerder een huis hebt gekocht (voor 1 januari 2021) de startersvrijstelling niet zou gelden. Het is tenslotte nieuw recht en zou dan pas gelden vanaf 1 januari aanstaande.

De vrijstelling geldt per persoon en niet per stel. De bijzondere situatie zou zich dan eventueel kunnen voordoen dat twee keer gebruik gemaakt kan worden van de vrijstelling. Dat zou mogelijk zijn indien sprake is van algehele gemeenschap van goederen. Indien twee personen in gemeenschap van goederen zijn gehuwd en de eerste woning door één van beiden wordt gekocht en de volgende woning door de ander, dan zou dus twee keer de vrijstelling kunnen gelden. Uiteraard dient wel beide keren te zijn voldaan aan de vereisten voor de vrijstelling. Of dit zo zal zijn, dan wel nog ‘gerepareerd’ worden, zullen we nog moeten bezien. Ook zal nog bezien moeten worden of er in die gevallen sprake moet zijn van de ‘oude’ algemene gemeenschap van goederen of dat het ook geldt bij de nieuwe beperkte gemeenschap van goederen.

Reken je dus nog niet rijk en ga niet halsoverkop in gemeenschap van goederen trouwen.

Tot slot voor dit moment: beleggers die een woning binnen 6 maanden doorleveren en hopen op ‘teruggaaf’ van de overdrachtsbelasting, kunnen wel eens teleurgesteld worden als de koper een ‘starter’ is en aanspraak kan maken op de vrijstelling. Dan valt er namelijk helemaal niets aan overdrachtsbelasting terug te ontvangen.


nieuws van netwerk notarissen

21 september 2021nieuws

Prinsjesdag 2021: dit zijn de belastingplannen voor 2022

Vandaag is het Prinsjesdag. De troonrede is voorgelezen en de Miljoenennota en het Belastingplan 2022 zijn gepresenteerd. Hieronder worden een aantal belangrijke plannen voor je uitgelicht. Omdat de plannen nog...

lees verder >
2 september 2021nieuws

In EditieNL: 'Denk alvast na over je uitvaart'

In EditieNL van gisteravond werd de afscheidsbrief die Peter R. de Vries voor zijn kinderen heeft geschreven besproken met Lucienne van der Geld van Netwerk Notarissen. In de brief staat...

lees verder >
12 augustus 2021nieuws

Uit de woonspecial van RADAR+: Geld & Stenen

In de woonspecial van RADAR+ geeft Lucienne van der Geld van Netwerk Notarissen antwoord op vier vragen over de financiële mogelijkheden en onmogelijkheden die het bezit van een huis met...

lees verder >
Daphne van OostenNotarieel jurist familierecht
Mijn passie ligt bij het familierecht en de estate-planning. Na enige jaren als estate-planner te hebben gewerkt, ben ik de notariele praktijk ingestapt, onder meer en met name om handen en voeten te geven aan de te geven informatie en adviezen.
Sander HoekstraNotarieel medewerker
Tijdens mijn opleiding HBO rechten heb ik op een notariskantoor gewerkt, maar na het behalen van mijn diploma was het tijd om echt aan de slag te gaan met eigen dossiers. Die kans heb ik gekregen en ben nu in toenemende mate verantwoordelijk voor mijn eigen dossiers, op dit moment op het gebied van registergoederen.
Mariska van de Weijer Manager vennootschapsrecht
Ik ben Mariska van de Weijer. Mijn specialisatie is het vennootschapsrecht en waar nodig de daaraan verbonden registergoed praktijk. Mijn hart gaat echter uit naar het ondernemingsrecht.
Nancy VerweyManager registergoed
Ik ben Nancy Verwey. Mijn hart ligt bij registergoederen. Voor veel mensen is het kopen van een huis een heel bijzonder moment. Dat bijzondere moment gaat vaak gepaard met veel beslissingen, aandachtspunten en zaken om te regelen. Ik draag graag mijn steentje bij om het proces van de overdracht zo goed mogelijk te laten verlopen.
Niels van de GriendNotaris
Ik ben Niels van de Griend. Mijn specialisatie ligt op het gebied van het vennootschapsrecht. Maar ook de algemene of wat meer complexe registergoedpraktijk is dagelijks in mijn handen. Voor het geven van een lezing, vooral op het gebied van erfrecht, kun je me altijd wakker maken. Dat doe ik heel erg graag en redelijk frequent. Het is een voorrecht om in Weesp notaris te zijn. Een prachtige stad, met trouwe inwoners en ondernemers. Weesp heeft alles wat ons vak interessant maakt.

NOTARISWEESP Van Elten Van de Griend

handelsregisternr: 76173321
btw nr: NL003055064B20

Openingstijden

Maandag09:00 - 17:00 uur
Dinsdag09:00 - 17:00 uur
Woensdag09:00 - 17:00 uur
Donderdag09:00 - 17:00 uur
Vrijdag09:00 - 17:00 uur
In overleg kunnen we van deze tijden afwijken.

Bezoekadres

C.J. van Houtenlaan 14
1381 CP Weesp

Postadres

Postbus 6
1380 AA Weesp

vraag stellen

Je kunt hieronder je gegevens en je vraag invullen. We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.