Welkom bij Van Elten Van de Griend Notarissen/ Notarisweesp. Dé Netwerknotaris in Weesp.

Onze notarissen, juristen en medewerkers staan altijd voor je klaar om de belangrijkste momenten van je leven goed te regelen. We staan je graag bij met gedegen advies en we wijzen je graag op eventuele juridische valkuilen die je misschien zelf niet had ontdekt. 

We kunnen je onder andere helpen als je een huis wilt kopen, bij de oprichting van je eigen bedrijf of om de huwelijkse voorwaarden of samenwoning goed te regelen. Maar ook op minder vrolijke momenten kunnen we je juridisch terzijde staan. Zoals bij het maken van een testament of het regelen van een scheiding. Maar we kunnen je bijvoorbeeld ook adviseren of het slim is om een erfenis te accepteren, die misschien minder lucratief is dan het lijkt. 

Wij spreken gewone mensentaal en weten wat er speelt in de wereld. De echte én de virtuele. We vertalen normaal Nederlands in juridische teksten en juridische teksten in normaal en begrijpelijk Nederlands. 

Lees verder...

Teksten van akten zijn lang niet eenvoudig te lezen, maar met een goede toelichting en uitleg komen we er wel uit. Daarvoor is tijd een belangrijke factor. Die tijd nemen we voor je.

Verberg lees verder...

nieuws van het notariskantoor

6 september 2018

Column storting op aandelen augustus 2018

Storting op aandelen: bestuurders pas op! Soms is het fijn om eventjes met weemoed terug te denken aan vroeger maar helaas zal de harde huidige realiteit je toch weer snel terugfluiten. Zo geldt dat ook voor oprichtingen van een BV naar huidig recht en dan speciaal de storting op aandelen. Naar oud recht moest er namelijk een bankverklaring zijn afgegeven waarin stond dat het te storten minimum kapitaal stand-by stond op een rekening van de BV io (in oprichting). Dat is allemaal verdwenen en ook een bankrekening voor een BV io schijnt niet meer mogelijk te zijn. Hoe vindt die storting op aandelen naar huidig recht plaats en is er nog wel belang bij de storting op aandelen? Zeer bewust heeft de wetgever ervoor gekozen de oude verplichte bankverklaring af te schaffen. Er is ook vrijwel niets voor in de plaats gekomen. Althans zo lijkt het. Want in plaats van waarborgen vooraf naar oud recht, wordt naar huidig recht bescherming van schuldeisers gevonden in aansprakelijkheid van bestuurders (en eventueel aandeelhouders). Bestuurders van een vennootschap moeten naar huidig recht op de hoogte zijn of de storting op aandelen heeft plaatsgevonden. Omdat er vrijwel geen wettelijk vereiste is bij oprichting, zullen bestuurders dus zeer op hun hoede moeten zijn. Is er niet of niet voldoende of niet juist gestort op de aandelen, dan kunnen de bestuurders aansprakelijk worden gesteld. Daarnaast mogen bestuurders geen handelingen namens de vennootschap verrichten indien zij (behoren te) weten, dat de vennootschap niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Gebeurt dat toch, dan kunnen bestuurders zelfs privé aansprakelijk gesteld worden. De vaststelling dat storting op aandelen heeft plaatsgevonden zodat de vennootschap over dat vermogen kan beschikken, is dus voor bestuurders zeer relevant. Ook bij een aandelenoverdracht is storting voor een koper van die aandelen van belang, omdat die mede aansprakelijk wordt voor de volstorting indien geen storting had plaatsgevonden. Naar huidig recht is er eigenlijk geen sprake meer van een verplicht minimumkapitaal en van verplichte storting bij oprichting. Toch is het, gezien de bestuurdersaansprakelijkheid, van harte aan te bevelen direct bij oprichting vol te (laten) storten. Hoe? In theorie is het denkbaar dat één aandeel wordt uitgeven tegen één euro nominaal en de storting ‘gewoon’ plaatsvindt door overhandiging van die ene euro. Van belang is wel dat de bestuurder van de vennootschap en niet de aandeelhouder van de vennootschap die storing in ontvangst neemt. Een verklaring van de bestuurder zou in dit verband aan te bevelen zijn. De andere veel gebruikte methode is overmaking door de aandeelhouders van betreffend te storten bedrag op de derdengeldenrekening van de notaris. Na oprichting, inschrijving in het handelsregister en openen van een bankrekeningnummer, zal de notaris betreffend bedrag overmaken op de bankrekening van de vennootschap. Indien geen bankrekening wordt geopend en betreffende notaris de storing niet kan overmaken, is de kans groot dat niet is gestort en bestuurders alsnog aansprakelijk kunnen worden gesteld. Dus hoe groot of klein de storting ook, zorg na oprichting voor een bankrekeningnummer. Stort, zodat je niet aansprakelijk gesteld wordt. Niels van de Griend notaris bij Van Elten • Van de Griend Netwerk Notarissen te Weesp www.apknotaris.nl

6 september 2018

Column bescherming aandeelhouders juni 2018

Beschermingsafspraken Voor je met één of meerdere partners zakelijk gaat samenwerken, is het verstandig om na te gaan of je beschermingsafspraken moet maken. Dat zijn afspraken waarmee je ervoor zorgt dat je jezelf, elkaar, maar ook het bedrijf beschermt. Je kunt beschermingsafspraken opnemen in een aandeelhoudersovereenkomst, een vof-contract of andere soorten samenwerkingsovereenkomsten. Een bekende afspraak is het non-concurrentie beding. Is het tijdens jullie samenwerking toegestaan concurrerende werkzaamheden te doen, voor jezelf of samen met anderen? Maak duidelijke afspraken hierover en leg vast wat wel en wat niet mag. Je kunt afspreken dat een eventuele beperking ook enige tijd na het einde van de samenwerking blijft gelden. Ook een zogenoemd relatiebeding komt wel voor. Mag je na de samenwerking elkaars klanten of toeleveranciers benaderen? Of mag je werknemers van elkaar een baan aanbieden? En wat moet je doen als die klant, toeleverancier of werknemer zelf contact met jou of je ex-zakenpartner opneemt? In de statuten van een BV is doorgaans een blokkeringsregeling opgenomen. Kortgezegd houdt deze in, dat je jouw aandelen eerst moet aanbieden aan je medeaandeelhouders voordat je het aan een derde verkoopt. Dat zijn meestal uitgebreide regelingen waarin ook de situaties van overlijden, faillissement en indien je via een holding in de BV deelneemt, worden vastgelegd. Maar deze aanbiedingsverplichting kan nog verder worden uitgebreid. Aanvullende afspraken hierover worden bij een BV vaak opgenomen in een aandeelhoudersovereenkomst. Bij die afspraken kan onder meer gedacht worden aan een afbetalingsregeling indien de medeaandeelhouder de aangeboden aandelen inderdaad wil overnemen, maar niet meteen de volledige koopsom kan betalen. Ook wordt soms bij een gezamenlijke startup een lock-up periode overeengekomen. Deze regeling bepaalt, dat gedurende een bepaalde periode na oprichting, de aandelen niet mogen worden overgedragen. Op die manier wordt de medeaandeelhouder in de opstartfase niet geconfronteerd met de mogelijkheid/verplichting de andere aandeelhouder uit te kopen. Afwezigheid van liquide middelen in de opstartfase en het commitment dat je hebt ten opzichte van elkaar, gelden vaak als redenen voor deze lock-up. Ook prijsbepalingsregelingen bij beschreven situaties van ‘onmin’ (bad leaver) en ‘ongeluk’ (good leaver) zie je vaak terugkomen in een aandeelhoudersovereenkomst. Kortom, ter bescherming van elkaar én de onderneming zelf, is het van harte aan te bevelen om niet alleen kritisch te kijken naar statuten, maar ook een vaststelling te maken van scenario’s van mogelijke onenigheid en deze vervolgens voordat ze ontstaan te regelen. Niels van de Griend notaris bij Van Elten • Van de Griend Netwerk Notarissen te Weesp www.apknotaris.nl

6 september 2018

Column digitale nalatenschap juli 2018

Digitale nalatenschap Het blijkt dat op de vakantie-checklist naast de autokeuring, de zwembandjes, medicijnen, update navigatie en verzekeringen ook nogal eens testamenten staan. Even nog naar de notaris. Dat ‘even’ valt meestal behoorlijk tegen omdat er veel aandachtspunten zijn en veel verschillende keuzen gemaakt moeten worden. De huidige digitale tijd zorgt voor extra keuzen. Tijdens je vakantie maak je vast intensief gebruik van sociale media. Je zou de eerste niet zijn die vrolijke vakantiefoto’s op Instagram zet of incheckt op Facebook bij die hipsterstrandtent of het romantische terrasje aan de haven (of beide). Dan is het van harte aan te bevelen om nog eens na te denken over wat er later moet gebeuren met al die posts, foto’s en berichtjes, als je er zelf niet meer bent. Je accounts op de sociale media zijn ook een onderdeel van je erfenis en jij kunt nu bepalen wat er later mee gebeurt. Bijna iedereen heeft een digitale erfenis: sociale media accounts, alles wat je in de cloud bewaart, zoals foto’s, filmpjes en documenten, maar ook je online tegoeden bij Paypall en webshops. Als je niks regelt is de kans groot dat je online blijft doorspoken en dat je digitale erfenis weglekt of onbereikbaar blijft voortleven. Immers, hoe weten je nabestaanden waar je digitale erfenis uit bestaat, waar ze die kunnen vinden en hoe ze er toegang toe krijgen? En het belangrijkste: hoe weten ze wat jij wilt dat er met jouw digitale erfenis gebeurt? Gelukkig is er een redelijk eenvoudige oplossing. Als je toch een testament maakt, zorg dan meteen ook voor je digitale erfenis. In je testament kun je namelijk vastleggen wat er moet gebeuren met je accounts op sociale media. Moeten deze online blijven? Offline gezet worden? Of wil je dat ze worden omgezet in een herdenkingspagina? Verder kun je eventueel in je testament je nabestaanden en/of de executeur informeren over hoe ze toegang krijgen tot je online erfenis, wie de digitale zaken moet regelen en wie bijvoorbeeld jouw foto’s erft. In een testament stel je over het algemeen vast wie wat wanneer krijgt. Aanvullend zijn er veel extra voorzieningen op te nemen. We kennen allemaal de anti-aangetrouwden clausule, eventueel bewind en voogdij en benoeming van een executeur. Misschien goed om je digitale nalatenschap ook in dat rijtje te zetten. Niels van de Griend notaris bij Van Elten • Van de Griend Netwerk Notarissen te Weesp www.apknotaris.nl

nieuws van netwerk notarissen

19 september 2018nieuws

Prinsjesdag

De derde dinsdag in september is traditiegetrouw ‘Prinsjesdag’. De troonrede is voorgelezen en de Miljoenennota en het Belastingplan 2019 zijn gepresenteerd. Netwerk Notarissen heeft de kabinetsplannen doorgenomen op wat de...

lees verder >
20 augustus 2018nieuws

Leestip: de 9 grootste missers bij erfenissen

In het nazomernummer van het tijdschrift RADAR+ lees je meer over missers bij erfenissen. In het artikel geeft Lucienne van der Geld van Netwerk Notarissen tips om onverwachte problemen bij...

lees verder >
20 april 2018nieuws

Weinig animo voor trouwen volgens oude huwelijksregels

Minister Dekker wil dat aanstaande bruidsparen via de ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen kiezen voor de oude algehele gemeenschap van goederen. Met de invoering van de nieuwe huwelijksregels op...

lees verder >
Sander Hoekstranotarieel medewerker
Tijdens mijn opleiding HBO rechten heb ik op een notariskantoor gewerkt, maar na het behalen van mijn diploma was het tijd om echt aan de slag te gaan met eigen dossiers. Die kans heb ik gekregen en ben nu in toenemende mate verantwoordelijk voor mijn eigen dossiers, op dit moment op het gebied van registergoederen.
Jeanine Gieling-HulsmanMedewerkster familierecht
Ik ben Jeanine Gieling. Mijn specialisatie is familierecht en dan vooral de verklaringen van erfrecht. Voorts verzorg ik de 'front-office'. Ik werk al heel lang op dit kantoor en heb eigenlijk alles in notariële zin meegemaakt en voorbij zien komen.
Mariska van de Weijer Manager vennootschapsrecht
Ik ben Mariska van de Weijer. Mijn specialisatie is het vennootschapsrecht en waar nodig de daaraan verbonden registergoed praktijk. Mijn hart gaat echter uit naar het ondernemingsrecht.
Nancy VerweyManager registergoed
Ik ben Nancy Verwey. Mijn hart ligt bij registergoederen. Voor veel mensen is het kopen van een huis een heel bijzonder moment. Dat bijzondere moment gaat vaak gepaard met veel beslissingen, aandachtspunten en zaken om te regelen. Ik draag graag mijn steentje bij om het proces van de overdracht zo goed mogelijk te laten verlopen.
Erica LuijerManager familierecht
Ik ben Erica Luijer. Mijn specialisatie is het familierecht en ondersteun daarbij onze notaris Martine Boersen bij de afwikkeling van nalatenschappen, opstellen van testamenten, huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontracten en verdelingen.
Martine BoersenNotaris
Ik ben Martine Boersen. Toen ik gevraagd werd Dolf van Elten op te volgen als notaris heb ik geen moment getwijfeld. Samen met mijn collega Niels van de Griend hebben we een hele mooie, brede en toch ook gespecialiseerde notariële praktijk. Mijn specialisatie is vooral het familierecht. Dat kan eenvoudig en overzichtelijk zijn, maar ook ongelofelijk complex en uitgebreid. Overzicht, kennis en rust zijn voor mij belangrijke eigenschappen om complexe en langdurige kwesties tot een goed einde te brengen.
Niels van de GriendNotaris
Ik ben Niels van de Griend. Mijn specialisatie ligt op het gebied van het vennootschapsrecht. Maar ook de algemene of wat meer complexe registergoedpraktijk is dagelijks in mijn handen. Voor het geven van een lezing, vooral op het gebied van erfrecht, kun je me altijd wakker maken. Dat doe ik heel erg graag en redelijk frequent. Het is een voorrecht om in Weesp notaris te zijn. Een prachtige stad, met trouwe inwoners en ondernemers. Weesp heeft alles wat ons vak interessant maakt.

NOTARISWEESP Van Elten Van de Griend

handelsregisternr: 32162161
btw nr: NL806645283B01

Openingstijden

Maandag09:00 - 17:00 uur
Dinsdag09:00 - 17:00 uur
Woensdag09:00 - 17:00 uur
Donderdag09:00 - 17:00 uur
Vrijdag09:00 - 17:00 uur
In overleg kunnen we van deze tijden afwijken.

Bezoekadres

C.J. van Houtenlaan 14
1381 CP Weesp

Postadres

Postbus 6
1380 AA Weesp

vraag stellen

Je kunt hieronder je gegevens en je vraag invullen. We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

afspraak maken

Als je hieronder je gegevens invult nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op om de afspraak in te plannen.