Welkom bij Van Elten Van de Griend Notarissen/ Notarisweesp. Dé Netwerknotaris in Weesp.

Onze notarissen, juristen en medewerkers staan altijd voor je klaar om de belangrijkste momenten van je leven goed te regelen. We staan je graag bij met gedegen advies en we wijzen je graag op eventuele juridische valkuilen die je misschien zelf niet had ontdekt. 

We kunnen je onder andere helpen als je een huis wilt kopen, bij de oprichting van je eigen bedrijf of om de huwelijkse voorwaarden of samenwoning goed te regelen. Maar ook op minder vrolijke momenten kunnen we je juridisch terzijde staan. Zoals bij het maken van een testament of het regelen van een scheiding. Maar we kunnen je bijvoorbeeld ook adviseren of het slim is om een erfenis te accepteren, die misschien minder lucratief is dan het lijkt. 

Wij spreken gewone mensentaal en weten wat er speelt in de wereld. De echte én de virtuele. We vertalen normaal Nederlands in juridische teksten en juridische teksten in normaal en begrijpelijk Nederlands. 

Onder de button "Nieuwsberichten" zijn columns opgeslagen die door Niels van de Griend zijn gemaakt voor het B2B ondernemersblad van Weesp. De columns zijn korte praktische overwegingen ten aanzien van een bepaald onderwerp, zowel voor de onderneming als voor de ondernemer in privé.

Lees verder...

Teksten van akten zijn lang niet eenvoudig te lezen, maar met een goede toelichting en uitleg komen we er wel uit. Daarvoor is tijd een belangrijke factor. Die tijd nemen we voor je niet alleen in de voorbespreking, maar zeker ook bij het tekenen van de akte. Tenslotte zijn het doorgaans zeer belangrijke gebeurtenissen, waarmee je niet dagelijks wordt geconfronteerd.

Verberg lees verder...

nieuws van het notariskantoor

14 februari 2019

Column familielening en onderpand, februari 2019

Familielening en onderpand

In eerdere columns is al uitgebreid aandacht besteed aan de familielening en dan met name het goed (laten) vastleggen van de bepalingen van de lening zelf. Recent zijn wat overwegingen gegeven over de hoogte van de rente op de lening. Indien de rente niet zakelijk is, kan sprake zijn van een schenking en beperking van aftrek van de rente als eigenwoning schuld. Het vastleggen van de bepalingen van geldlening van belang zodat, met name indien beide ouders zijn overleden, er geen ruzie komt tussen de kinderen omdat de lening bepalingen onduidelijk zijn. Het vastleggen van de momenten waarop de lening moet worden terugbetaald zijn daarbij cruciaal. Deze momenten zijn ook van belang indien sprake is van onderpand. Als je geld leent bij een bank, dan is het zeer gebruikelijk dat de bank vraag om onderpand. Als je een huis in onderpand geeft tot zekerheid van de terugbetaling van de lening, noemen we dat hypotheek. In die zin klopt het spraakgebruik niet helemaal. Je geeft namelijk onderpand, dus je geeft hypotheek. In het spraakgebruik wordt doorgaans gesproken over het nemen van hypotheek, maar eigenlijk neem je dus geld, dat is de geldlening. Voor banken is onderpand in de vorm van hypotheek de normaalste zaak van de wereld. Is er sprake van een aanvullende lening met hypotheek bij een andere bank dan de eerste, dan moet de eerste bank toestemming daarvoor geven. Hetzelfde kan gebeuren bij een familielening. Indien die familielening aanvullend is op een banklening, dan zal, indien sprake is van hypotheek bij de familielening, de eerste bank toestemming moeten geven. Die toestemming wordt niet altijd zo makkelijk gegeven, vandaar dat bij een familielening niet altijd sprake is van onderpand. Geen onderpand is van harte af te raden, maar soms kan het dus helaas niet anders. De vraag is of dan de familielening wel verstandig is. Indien geen sprake is van een eerdere bank hypotheeklening dan wel de eerste bank toestemming geeft, dan zou bij een familielening voor aankoop van een huis eigenlijk altijd sprake moeten zijn van onderpand. Dit ter bescherming van de schuldeisers. Het hypotheekrecht moet notarieel worden vastgelegd en worden ingeschreven in het kadaster. Op deze wijze zal bij verkoop van de woning de betreffende lening altijd naar boven komen en zal ook aflossing via de notaris kunnen plaatsvinden. Het onderpand werkt dan defensief. Het kan ook offensief werken als de schuldenaar niet aan zijn verplichtingen voldoet. Het hypotheekrecht heeft dan de mogelijkheid tot veiling. Natuurlijk ongewenst binnen familieverband, maar soms helaas noodzakelijk. Kortom, hoe weinig gezellig en charmant ook, leg de bepalingen van de geldlening heel goed vast en zorg voor goed onderpand indien mogelijk. Het is, sorry voor de platte termen, de stok ‘om mee te slaan’ en de stok ‘achter de deur’.

Niels van de Griend

16 januari 2019

Column appartement voor je studerende kind cs, januari 2019

Appartement voor je studerende kind cs December is voor sommigen de maand van het alsnog, soms halsoverkop verlagen van je Box 3. Mede ingegeven door de lage rente, worden er variaties bedacht om het Box 3 vermogen te verlagen. Zo wordt soms een zogenoemde ‘spaar BV’ opgericht of alsnog vastgoed aangekocht. Aankoop van vastgoed kan een goed idee zijn omdat de Box3 inkomsten in beginsel niet worden belast. Het kan een nog beter idee zijn, indien je kind gaat studeren en een paar vrienden of vriendinnen heeft die ook op zoek zijn naar woonruimte. Vaak wordt er gekeken naar een ruim appartement, dat zich goed leent voor meer bewoners. Maar pas op bij een appartement, want de akte van splitsing kan weleens roet in het eten gooien. Een appartement (beter gezegd: appartementsrecht) ontstaat door een notariële akte van splitsing in welke een gebouw virtueel/juridisch wordt onderverdeeld in afzonderlijke ruimten. Die afzonderlijke ruimten noemen we dan de appartementsrechten. In de akte van splitsing wordt ook een reglement van splitsing vastgelegd. Dat reglement is als het ware het spoorboekje tussen de verschillende eigenaren. Tenslotte is er gemeenschappelijk eigendom naast het uitsluitend gebruiksrecht, dus dient er een goede regeling te zijn. In de akte van splitsing wordt dus onder meer beschreven wie wat betaald, hoe je je hebt te gedragen in het gebouw en de regels van de vereniging van eigenaars. Doorgaans wordt in de akte verwezen naar een zeer uitgebreid ‘ modelreglement’. In het reglement wordt ook aandacht besteed aan verhuren van het appartement. Vaak is een verbod opgenomen voor verhuring als pension- en/of kamerverhuur, air bnb en dergelijke. Voordat de studievrienden een aanbod krijgen voor huur, is het zaak om de splitsingsakte heel goed uit te pluizen of de verhuring wel mogelijk is. Zo is er recent een uitspraak van de rechter geweest in een zaak waarin een andere eigenaar bezwaar had gemaakt tegen de verhuring aan studievrienden. Omdat in het reglement was aangegeven dat ‘ bed and breakfast’ mede was begrepen onder een verboden kamerverhuurbedrijf, gaf volgens de rechter de doorslag, dat in dit geval geen sprake was van verboden verhuring van kamers. In dit geval kwamen de beduusde ouders er dus goed vanaf, maar in eerdere uitspraken is ook wel anders beslist, mede aan de hand van de tekst van de splitsingsakte en het gemeentelijk bestemmingsplan. Kortom, bij de koop van een appartement is het altijd cruciaal alle VVE stukken goed door te nemen en bij de aankoop van een appartement voor een studerend kind en zijn/haar vrienden of vriendinnen is dus extra aandacht nodig.

16 januari 2019

Column digitale nalatenschap december 2018

Digitale nalatenschap

Van alle kanten worden we bestookt met waarschuwingen over wachtwoorden, pincodes, foute e-mails en online accounts. Als je de waarschuwingen serieus neemt is het verstandig verschillende wachtwoorden en pincodes te hebben. Omdat we steeds meer online actief zijn hebben we bijna allemaal een behoorlijke digitale erfenis. Kun je daar ook wat voor regelen? Als je het niet regelt, heb je kans dat je online blijft voortleven en dat na jouw dood gegevens of zelfs geld verloren gaan. Vaak is het voor nabestaanden moeilijk om toegang tot een digitale erfenis te krijgen. Daarom is het beter dat al van te voren te regelen. Een digitale erfenis bestaat eigenlijk uit het gehele online leven. Denk daarbij aan sociale media profielen, e-mailaccounts, cloud accounts, whatsappjes, onlinetegoeden en cryptomunten. Maar ook tastbare bezittingen, zoals de telefoon, laptop, usbsticks en externe harde schijven behoren daartoe. Deze geven toegang tot het persoonlijk online leven en soms ook tot persoonlijke gegevens zoals foto's en documenten die niet online staan. Als er niets wordt geregeld, dan moeten de nabestaanden het zelf maar allemaal uitvinden en uitzoeken. Dat is doorgaans bepaald niet eenvoudig en al helemaal niet zonder inlogcodes en dergelijke. Er kunnen wel specialisten worden ingeschakeld, maar dat kan kostbaar zijn en het risico bestaat dat het fout gaat waardoor alles verloren gaat. Door een testament te maken kan de digitale erfenis worden geregeld. Hierin beschrijf je jouw eigen online leven en wat ermee moet gebeuren als je dood bent. Je wijst dan een vertrouwenspersoon aan die jouw digitale erfenis afwikkelt naar jouw wensen. Juridisch wordt deze vertrouwenspersoon een executeur genoemd. Om jouw wensen uit te voeren zijn natuurlijk ook inlogcodes, wachtwoorden en gebruikersnamen nodig. Hiervan kan een lijstje gemaakt worden. Je kunt dit lijstje eventueel aan het testament vast laten maken, maar omdat het nogal eens kan wijzigen is het beter het zelf goed te bewaren. In het testament kunnen aanwijzingen staan waar deze lijst en de digitale bezittingen te vinden zijn, bijvoorbeeld in welke online kluis of app. Verder kan worden aangegeven dat sociale media profielen verwijderd moeten worden of in de herdenkingsstatus moeten worden gezet. Wat wil je met whatsapp-berichten? Wissen? Schrijf dat dan gewoon op. Ook kun je aangeven hoe er toegang is te krijgen tot foto’s en andere persoonlijke zaken die digitaal zijn. Ook kun je de vertrouwenspersoon opdracht geven accounts bij online bezorgdiensten en dergelijke te verwijderen zodat de digitale identiteit niet misbruikt kan worden. Kortom, als je jouw digitale erfenis wilt regelen, denk er dan goed over na en leg het vervolgens goed vast

nieuws van netwerk notarissen

11 maart 2019nieuws

Terugkijktip: over rechtszaak erfenis Jeroen en Michou

Editie NL interviewde Lucienne van der Geld over de zaak rondom het bruidspaar dat in 2016 op huwelijksreis kort na elkaar kwam te overlijden. Zij legt in het tv-item uit...

lees verder >
11 maart 2019nieuws

AUDIO: over belastingen en box 3

Het is weer tijd om belastingaangifte te doen. Lucienne van der Geld is bij het NPO Radio 1 programma Nieuws en Co om hierover te vertellen, in het bijzonder over...

lees verder >
6 maart 2019nieuws

Lenen bij je eigen bv wordt duurder

Er is deze week een conceptwetsvoorstel bekend gemaakt over geld lenen bij je eigen bv. Kort gezegd houdt het voorstel in dat je vanaf het jaar 2022 inkomstenbelasting moet...

lees verder >
Sander HoekstraNotarieel medewerker
Tijdens mijn opleiding HBO rechten heb ik op een notariskantoor gewerkt, maar na het behalen van mijn diploma was het tijd om echt aan de slag te gaan met eigen dossiers. Die kans heb ik gekregen en ben nu in toenemende mate verantwoordelijk voor mijn eigen dossiers, op dit moment op het gebied van registergoederen.
Jeanine Gieling-HulsmanMedewerkster familierecht
Ik ben Jeanine Gieling. Mijn specialisatie is familierecht en dan vooral de verklaringen van erfrecht. Voorts verzorg ik de 'front-office'. Ik werk al heel lang op dit kantoor en heb eigenlijk alles in notariële zin meegemaakt en voorbij zien komen.
Mariska van de Weijer Manager vennootschapsrecht
Ik ben Mariska van de Weijer. Mijn specialisatie is het vennootschapsrecht en waar nodig de daaraan verbonden registergoed praktijk. Mijn hart gaat echter uit naar het ondernemingsrecht.
Nancy VerweyManager registergoed
Ik ben Nancy Verwey. Mijn hart ligt bij registergoederen. Voor veel mensen is het kopen van een huis een heel bijzonder moment. Dat bijzondere moment gaat vaak gepaard met veel beslissingen, aandachtspunten en zaken om te regelen. Ik draag graag mijn steentje bij om het proces van de overdracht zo goed mogelijk te laten verlopen.
Erica LuijerManager familierecht
Ik ben Erica Luijer. Mijn specialisatie is het familierecht en ondersteun daarbij onze notaris Martine Boersen bij de afwikkeling van nalatenschappen, opstellen van testamenten, huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontracten en verdelingen.
Martine BoersenNotaris
Ik ben Martine Boersen. Toen ik gevraagd werd Dolf van Elten op te volgen als notaris heb ik geen moment getwijfeld. Samen met mijn collega Niels van de Griend hebben we een hele mooie, brede en toch ook gespecialiseerde notariële praktijk. Mijn specialisatie is vooral het familierecht. Dat kan eenvoudig en overzichtelijk zijn, maar ook ongelofelijk complex en uitgebreid. Overzicht, kennis en rust zijn voor mij belangrijke eigenschappen om complexe en langdurige kwesties tot een goed einde te brengen.
Niels van de GriendNotaris
Ik ben Niels van de Griend. Mijn specialisatie ligt op het gebied van het vennootschapsrecht. Maar ook de algemene of wat meer complexe registergoedpraktijk is dagelijks in mijn handen. Voor het geven van een lezing, vooral op het gebied van erfrecht, kun je me altijd wakker maken. Dat doe ik heel erg graag en redelijk frequent. Het is een voorrecht om in Weesp notaris te zijn. Een prachtige stad, met trouwe inwoners en ondernemers. Weesp heeft alles wat ons vak interessant maakt.

NOTARISWEESP Van Elten Van de Griend

handelsregisternr: 32162161
btw nr: NL806645283B01

Openingstijden

Maandag09:00 - 17:00 uur
Dinsdag09:00 - 17:00 uur
Woensdag09:00 - 17:00 uur
Donderdag09:00 - 17:00 uur
Vrijdag09:00 - 17:00 uur
In overleg kunnen we van deze tijden afwijken.

Bezoekadres

C.J. van Houtenlaan 14
1381 CP Weesp

Postadres

Postbus 6
1380 AA Weesp

vraag stellen

Je kunt hieronder je gegevens en je vraag invullen. We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

afspraak maken

Als je hieronder je gegevens invult nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op om de afspraak in te plannen.