Erkamp Boot Willemsen Notarissen. Uw notaris in Alkmaar. 

Erkamp Boot Willemsen Notarissen is het langst gevestigde notariskantoor te Alkmaar. Het team bestaat uit zeven (kandidaat-) notarissen en circa twintig medewerkers, die ieder hun eigen specialisme hebben. Hiermee vormen wij een servicegericht notariskantoor dat u op elk rechtsgebied van dienst kan zijn!

Betrokken, deskundig en toegankelijk, dát is waar Erkamp Boot Willemsen voor staat.

Onze notarissen bieden alle voorkomende notariële werkzaamheden op het gebied van onroerend goed, ondernemingsrecht en familierecht. Ook kunt u bij ons terecht voor advies over juridische en fiscale aspecten van bedrijfsonroerendgoed en nieuwbouwprojecten en estate-planning.

Erkamp Boot Willemsen speelt met zeven (kandidaat-) notarissen en circa twintig medewerkers flexibel in op al uw wensen en behoeftes. Voor ons is elke cliënt er één en elke cliënt heeft recht op aandacht.

Lees verder...

Wij nemen de akte zo door dat u begrijpt wat deze inhoudt. Ook geven wij antwoord op al uw vragen. Ons notariskantoor kenmerkt zich door korte interne communicatielijnen en een flexibele instelling bij de medewerkers. Dit komt onder meer tot uiting in de snelheid waarmee de producten aan de cliënten worden geleverd. Ook hebben wij continu aandacht voor kwaliteitsverbetering, bijvoorbeeld door middel van opleidingen en kennisdeling.

Bent u op zoek naar een notaris in Alkmaar? De enthousiaste medewerkers van Erkamp Boot Willemsen zijn u graag in een informele sfeer van dienst.

Verberg lees verder...
Erkamp Boot Willemsen Notarissen

nieuws van het notariskantoor

24 oktober 2023

Vanaf 27 november 2023 werken wij samen vanuit onze vestiging te Alkmaar

“Thuis in Alkmaar, hart voor de regio”

Zo luidde onze slogan bij de voortzetting van het langst gevestigde notariskantoor in Alkmaar, inmiddels bijna dertig jaar geleden.

Deze slogan kreeg in 2010, bij de komst van de toenmalige Heerhugowaardse notaris mr. Henne Willemsen, een nieuw accent met een extra vestiging van ons kantoor in Heerhugowaard.

Door de groei van het kantoor en het complexer worden van de notarispraktijk, is er gaandeweg onder alle kantoorgenoten behoefte ontstaan om samen vanuit één vestiging te werken. Zodoende kunnen we onze cliënten nog efficiënter helpen op alle rechtsgebieden, zoals het familierecht, het ondernemingsrecht, en alle onderdelen van de onroerendgoedpraktijk. Nieuwe ontwikkelingen in het recht leiden steeds vaker tot overlapping, en maken het daarom noodzakelijk dat onze specialisten op elk gebied nauw met elkaar kunnen samenwerken.

Vanwege het beschikbaar komen van extra kantoorruimte op onze vestiging aan de Kennemerstraatweg 17-19 in Alkmaar, hebben we kunnen besluiten om ons kantoor in Heerhugowaard te verhuizen naar Alkmaar.

Inmiddels is onze notaris in Heerhugowaard, mr. Erik Oosterbaan - opvolger van oud-notaris Henne Willemsen - benoemd tot notaris te Alkmaar, en wel met ingang van 20 november a.s.

Vanaf 27 november 2023 vindt u ons kantoor dus aan de Kennemerstraatweg 17-19 in Alkmaar, en sluiten we de deuren van onze vestiging aan de J. Duikerweg 5 in Heerhugowaard. Dan zijn we met z’n allen weer thuis in Alkmaar, maar ons hart zal óók voor de regio blijven slaan!


18 oktober 2023

Veel verouderde testamenten in omloop

Uit een recent onderzoek door Notariële Diensten blijkt dat bijna zestig procent van de testamenten is opgesteld vóór 2003. Ruim dertig procent dateert zelfs van voor 1990. Dit kan ongunstig uitpakken (ook fiscaal) voor nabestaanden en leiden tot extra kosten.

De cijfers worden ‘schrikbarend’ genoemd in het persbericht.

Problematisch

Onder de in september geanalyseerde testamenten bevonden zich zelfs nog documenten die zijn opgesteld met een typemachine. Problematisch, want veel wetten en regels zijn namelijk al lang veranderd. Hierdoor vormen deze documenten ‘een tijdbom bij overlijden’, aldus het bericht over het onderzoek – waarin wordt aangeraden om een testament om de vijf jaar te herzien.

Is uw leven sinds het opstellen van het testament gewijzigd, of wilt u meer weten over de wetswijzigingen in 2003 en 2010 en de invloed daarvan op uw testament? Wij zijn u graag van dienst!


16 juni 2023

Speculatieve grondhandel vraagt om ketenaanpak

Bij speculatieve grondhandel knippen grondhandelaren landbouwpercelen op om dit te verkopen aan kleine beleggers. Vaak met de (valse) belofte dat er op termijn op deze grond gebouwd mag worden. De notaris komt over het algemeen pas in beeld nadat de koopovereenkomst is gesloten, dus bij de eigendomsoverdracht. In de praktijk is het voor notarissen in verband met hun ministerieplicht momenteel heel moeilijk om niet mee te werken aan de overdracht van onroerend goed als deze niet in strijd is met het recht of de openbare orde.

Een ketenaanpak waarbij betrokken partijen gezamenlijk actie ondernemen is wenselijk om misleiding bij speculatieve grondhandel tegen te gaan. Dit kwam naar voren tijdens het rondetafelgesprek dat de Tweede Kamer 14 juni organiseerde over dit onderwerp. Ook de KNB is voorstander van een gezamenlijke aanpak.

Meer weten?

Zie https://www.knb.nl/nieuwsberichten/knb-drietrapsraket-moet-misleiding-bij-grondhandel-voorkomen

en https://www.knb.nl/nieuwsberichten/speculatieve-grondhandel-vraagt-om-ketenaanpak

nieuws van netwerk notarissen

3 juni 2024nieuws

In de Margriet: Hoe voorkom ik dat vaders geld en spullen naar zijn jonge vrouw gaan?

In de Margriet geven drie experts op het gebied van erfrecht advies aan lezers.  Deze week geeft Lucienne van der Geld, directeur van Netwerk Notarissen, antwoord op de vraag: Hoe...

lees verder >
17 mei 2024nieuws

Deze week in EW magazine: het levenstestament

EW Magazine (voorheen Elseviers Weekblad)  besteedt deze week aandacht aan het levenstestament. Aan het artikel 'Bij leven en minder welzijn' werkte Lucienne van der Geld van Netwerk Notarissen mee.  In...

lees verder >
7 mei 2024nieuws

In de Margriet: hoe voorkom je ruzie om de erfenis?

De afwikkeling van een erfenis kan tot hoog oplopende emoties en zelfs familieruzies leiden. In de Margriet vertellen drie experts op het gebied van erfrecht over een kwestie die hen...

lees verder >

de heer mr. drs. J.H.M. Erkamp (Hans)

Notaris

de heer mr. drs. J.H.M. Erkamp (Hans)
de heer mr. drs. J.H.M. Erkamp (Hans)
 • Notaris
 • 06-53731630
Ik ben sinds 1 januari 1997 notaris in Alkmaar, als opvolger van oud-notaris A.J. van den Bosch. Ik heb veel ervaring en kennis op het gebied van onroerend goed, ondernemingsrecht en het familierecht. Daarnaast kun je bij mij terecht met complexe vragen over juridische en fiscale aspecten van bedrijfsonroerendgoed en nieuwbouwprojecten. Lid van de Vereniging Notariële Registergoed Specialisten.

de heer mr. E.W. Oosterbaan (Erik)

Notaris

de heer mr. E.W. Oosterbaan (Erik)
de heer mr. E.W. Oosterbaan (Erik)
 • Notaris
 • 072-5140563
Ik ben sinds 2 februari 2017 benoemd als notaris, als opvolger van oud-notaris mr. H.C. Willemsen. Ruime kennis voor de algemene praktijk met het accent op het gebied van ondernemingsrecht.

mevrouw mr. B.J. Bierman (Barbara)

Kandidaat-notaris

mevrouw mr. B.J. Bierman (Barbara)
mevrouw mr. B.J. Bierman (Barbara)
 • Kandidaat-notaris
Ik ben sinds 2001 kandidaat-notaris en werkzaam in de algemene praktijk met de nadruk op familierecht.

mevrouw mr. S. Meijer-Slagt (Sara)

Kandidaat-notaris

mevrouw mr. S. Meijer-Slagt (Sara)
mevrouw mr. S. Meijer-Slagt (Sara)
 • Kandidaat-notaris
 • 072-5037265
Ik ben sinds 2013 kandidaat-notaris en werkzaam in de algemene praktijk, met nadruk op de registergoed praktijk. Lid van de Vereniging Vastgoed Juristen.

mevrouw mr. A.M. Spanjaart (Sandra)

Kandidaat-notaris

mevrouw mr. A.M. Spanjaart (Sandra)
mevrouw mr. A.M. Spanjaart (Sandra)
 • Kandidaat-notaris
Ik ben sinds december 2000 kandidaat-notaris. Mijn specialisatie ligt op het gebied van het registergoed.

mevrouw mr. T.A. Eikelenboom (Karin)

Kandidaat-notaris

mevrouw mr. T.A. Eikelenboom (Karin)
mevrouw mr. T.A. Eikelenboom (Karin)
 • Kandidaat-notaris
 • 072-5140562
Ik ben sinds 1997 kandidaat-notaris. Mijn specialisatie ligt op het gebied van het ondernemingsrecht.

mevrouw mr. L.D.A. Oltmans (Linda)

Kandidaat-notaris

mevrouw mr. L.D.A. Oltmans (Linda)
mevrouw mr. L.D.A. Oltmans (Linda)
 • Kandidaat-notaris
Ik ben sinds 2003 kandidaat-notaris en werkzaam in de algemene praktijk met de nadruk op familierecht.

mevrouw A. Leeflang LL.B (Amy)

HBO jurist

mevrouw A. Leeflang LL.B (Amy)
mevrouw A. Leeflang LL.B (Amy)
 • HBO jurist
Ik ben werkzaam op het gebied van het onroerend goed.

mevrouw J.C. Stolte-Wijn (Judith)

Gediplomeerd notarieel medewerker

mevrouw J.C. Stolte-Wijn (Judith)
mevrouw J.C. Stolte-Wijn (Judith)
 • Gediplomeerd notarieel medewerker
 • 072-5037263
Ik ben werkzaam op het gebied van registergoed.

mevrouw M.E. Berkhout (Mirella)

Notarieel medewerker

mevrouw M.E. Berkhout (Mirella)
mevrouw M.E. Berkhout (Mirella)
 • Notarieel medewerker
 • 072-5143047
Ik ben werkzaam op het gebied van het onroerend goed (nieuwbouwprojecten).

mevrouw E. dos Reis (Esther)

Notarieel medewerker

mevrouw E. dos Reis (Esther)
mevrouw E. dos Reis (Esther)
 • Notarieel medewerker
 • 072-5143048
Ik ben werkzaam op het gebied van het onroerend goed (nieuwbouwprojecten) en royementen.

mevrouw mr. L.M. Grovenstein (Lisa)

Notarieel medewerker

mevrouw mr. L.M. Grovenstein (Lisa)
mevrouw mr. L.M. Grovenstein (Lisa)
 • Notarieel medewerker
Ik ben werkzaam op het gebied van het onroerend goed.

mevrouw S. de Graaf-van Veen (Sylvia)

Notarieel medewerker

mevrouw S. de Graaf-van Veen (Sylvia)
mevrouw S. de Graaf-van Veen (Sylvia)
 • Notarieel medewerker
Ik doe de ondersteuning op het gebied registergoed.

mevrouw C. de Joode-van Wijk (Candy)

Boekhoudster

mevrouw C. de Joode-van Wijk (Candy)
mevrouw C. de Joode-van Wijk (Candy)
 • Boekhoudster
Ik verzorg de financiële administratie

mevrouw D. Elstgeest-Ruiter (Denise)

Notarieel medewerker

mevrouw D. Elstgeest-Ruiter (Denise)
mevrouw D. Elstgeest-Ruiter (Denise)
 • Notarieel medewerker
Ik ben werkzaam op het gebied van het onroerend goed en financiële administratie.

mevrouw D.E. Stapper-Hoogervorst (Deborah)

Notarieel medewerker

mevrouw D.E. Stapper-Hoogervorst (Deborah)
mevrouw D.E. Stapper-Hoogervorst (Deborah)
 • Notarieel medewerker
Ik doe de ondersteuning op het gebied van familierecht.

mevrouw H.A.E. van Os (Hanneke)

Notarieel medewerker

mevrouw H.A.E. van Os (Hanneke)
mevrouw H.A.E. van Os (Hanneke)
 • Notarieel medewerker
Ik ben werkzaam op het gebied van familierecht.

mevrouw B.C.M. Konijn (Brigitte)

Notarieel medewerker

mevrouw B.C.M. Konijn (Brigitte)
mevrouw B.C.M. Konijn (Brigitte)
 • Notarieel medewerker
Ik doe de ondersteuning op het gebied registergoed

mevrouw M.H. Ton (Marjolijn)

Receptioniste/secretaresse

mevrouw M.H. Ton (Marjolijn)
mevrouw M.H. Ton (Marjolijn)
 • Receptioniste/secretaresse
Ik ben receptioniste en zodoende het eerste aanspreekpunt voor de cliënten.

mevrouw T.C. van Zijl (Tamara)

Receptioniste/secretaresse

mevrouw T.C. van Zijl (Tamara)
mevrouw T.C. van Zijl (Tamara)
 • Receptioniste/secretaresse
Ik ben receptioniste en daarmee uw eerste aanspreekpunt.

mevrouw W.M.M. Plas-Peereboom

Receptioniste/secretaresse

mevrouw W.M.M. Plas-Peereboom
mevrouw W.M.M. Plas-Peereboom
 • Receptioniste/secretaresse
Ik ben receptioniste; het eerste aanspreekpunt voor de cliënten en ik ondersteun waar nodig is.

Erkamp Boot Willemsen Notarissen

handelsregisternr: 67801358
btw nr: NL8571.78.611.B01

Openingstijden

Maandag09:00 - 17:00 uur
Dinsdag09:00 - 17:00 uur
Woensdag09:00 - 17:00 uur
Donderdag09:00 - 17:00 uur
Vrijdag09:00 - 17:00 uur

Bezoekadres

Kennemerstraatweg 17-19
1814 GA Alkmaar

Postadres

Postbus 243
1800 AE Alkmaar