Vooral broers en zussen door ruzie uit testament geschrapt

Vooral broers en zussen door ruzie uit testament geschrapt

Vooral broers en zussen door ruzie uit testament geschrapt

Meer dan de helft van de Nederlanders heeft geen contact meer met een of meer familieleden, voornamelijk broers en zussen. Dit wordt opnieuw bevestigd in de familiemonitor van Netwerk Notarissen, die voor het vierde opeenvolgende jaar werd gehouden. Aan de peiling van de familiemonitor van 2016 deden meer dan 1.300 personen mee. “Het verbroken contact is volgens driekwart van de deelnemers aan de peiling onherstelbaar. De belangrijkste reden voor het verbreken van contact met familie is ruzie over geld", zegt Lucienne van der Geld, directeur van Netwerk Notarissen. “We zien in de peiling duidelijk onze praktijk terug waarin ruzie tussen familie ontstaat over erfenissen en het uitlenen van geld.” Dat weerhoudt velen er niet van om tijdens het kerstdiner financiële zaken aan te snijden. Tijdens één op de vijf kerstdiners wordt er met de familie gesproken over onderwerpen als erfenissen en leningen.

Onterven

Vooral het contact tussen broers en zussen is verbroken, in 69% van de gevallen. Ook heeft één op de tien geen contact meer met de ouders. Geldzaken zijn een potentiële bron van onenigheid binnen een familie. Volgens Van der Geld van Netwerk Notarissen kan een gelijke behandeling bij geldzaken binnen de familie veel problemen voorkomen. “Een gelijke behandeling van kinderen op financieel gebied voorkomt later ruzie. Als wij schenkingen vastleggen is dat een belangrijk bespreekpunt met onze cliënten. 84% van de ondervraagden in de peiling is van mening dat ouders hun kinderen op financieel gebied gelijk moeten behandelen. Maar in bijna 1 op de 5 families is die gelijke behandeling op financieel gebied er niet.”  
Verbroken contact leidt vaak tot onterving van familieleden. 57% van de ondervraagden met een verbroken familiecontact geeft aan dat zij iemand hebben onterfd of erover nadenken een familielid te onterven. Het onterven van een familielid loopt via een testament. De peiling bevestigt de notariële praktijk waarin vaker een broer of zus dan een kind wordt onterfd. “Bij ouders speelt bovendien nog het idee dat je kinderen niet kunt onterven. Dit heeft ermee te maken dat kinderen recht hebben op een legitieme portie. Dat is een minimum deel van de erfenis van de ouders. Kinderen zijn wel te onterven maar ze kunnen een beroep doen op dat minimum deel.”

Kerst zonder familie

Steeds vaker laten mensen het kerstdiner met familie aan zich voorbij gaan. In 2016 viert meer dan een kwart (26%) van de Nederlanders geen kerst met familie. In 2013 was dat nog 12%. Voor een groot deel van de ondervraagden is het aanschuiven aan de kerstdis bij familie geen toekomstmuziek: meer dan driekwart (76%)  van de ondervraagden die geen contact meer heeft zegt dat het contact niet meer te herstellen is maar is wel bereid de eerste stap te zetten om de strijdbijl weer neer te leggen.
Tijdens 2 van de 10 kerstdiners zullen de komende feestdagen geldzaken zoals erfenissen, schenkingen en leningen onderwerp van gesprek zijn. Een gewaagde keuze om het daar tijdens het diner over te hebben omdat de familiemonitor laat zien dat juist over geld ruzie ontstaat (49%). Ook het uitlenen van geld draagt daar aan bij. Geld lenen van en aan familie is populair: bij 1 op de 4 is er geld geleend of uitgeleend. Het gemiddelde bedrag dat geleend of uitgeleend is bedraagt 83.043 euro.

Meer weten over het onterven van familieleden?

Neem dan contact met ons op.

direct notariële hulp