Voogd in testament aanwijzen of bij de rechtbank?

Voogd in testament aanwijzen of bij de rechtbank?

Voogd in testament aanwijzen of bij de rechtbank?

Veel ouders met jongere kinderen denken erover na wie hun kinderen moet verzorgen en opvoeden als zij zelf zijn overleden. In hun testament wijzen ze dan een voogd aan. Het kan ook bij de rechtbank. Wanneer kies je voor een voogd in een testament?

1. Voor kinderen tot 18 jaar:

Een voogd zorgt voor je kinderen als je als ouder bent overleden en je kinderen nog geen 18 jaar oud zijn. Op 18 jarige leeftijd van de kinderen stopt de voogdij en zijn de kinderen helemaal zelfstandig en nemen ze zelf hun beslissingen. Tot 18 jaar zorgt de voogd voor je kinderen en beheert hij ook de erfenis die jij voor je kinderen nalaat. Wil je een voogd aanwijzen die lief en goed is voor je kinderen maar is die niet zo handig met geld? Dan moet je in een testament de notaris de voogdij laten splitsen. Er wordt dan een bewindvoerder in het testament benoemd die de voogd helpt met de de financiën van de erfenis.

2. Voor kinderen nadat ze 18 jaar zijn:

De voogdij duurt tot je kinderen 18 jaar zijn. Zodra een van je kinderen 18 wordt, krijgt deze zijn/haar deel van de erfenis. Je kind is dan namelijk meerderjarig en kan zelfstandig over het vermogen beschikken. Vind je 18 jaar te jong voor je kind om de erfenis in handen te krijgen? In een testament kan je de voogd de erfenis laten blijven beheren tot je kind bijvoorbeeld 21 of 25 jaar is. Als je kind dan geld uit de erfenis wil besteden vraagt hij/zij dat eerst aan de voogd die dan ook bewindvoerder is. Je kunt in je testament vastleggen dat je kind de hele erfenis in handen krijgt als het wordt gebruikt om bijvoorbeeld een huis te kopen, een bedrijf te starten of een studie te financieren.

3. Je wensen vastleggen:

Hoe wil je dat de voogd voor je kinderen zorgt en omgaat met de erfenis van je kinderen? In een testament kun je dat beschrijven. Bijvoorbeeld dat je wilt dat de voogd de kinderen in zijn eigen huis opneemt en dat je het oké vindt dat zijn huis dan wordt verbouwd met geld uit de erfenis. Of dat belangrijke beslissingen over het kind eerst met bepaalde vertrouwenspersonen moeten worden besproken. Ook zien we in testamenten dat ouders beschrijven wat voor een soort opvoeding de kinderen moeten krijgen.

4. Ook andere belangen van je kinderen beschermen:

Ook de uitsluitingsclausule die je vastlegt met een testament is voor de bescherming van je kind. Met de uitsluitingsclausule leg je vast dat als je kind trouwt en dat huwelijk in een scheiding eindigt, de erfenis die hij/zij van jou heeft gekregen niet gedeeld hoeft te worden. Met andere woorden: een ex van je kind heeft geen recht op de erfenis van je kind. Je beschermt zo het kind tegen onprettige financiële gevolgen van een scheiding.

5. Voor als je gescheiden bent:

Dan speelt er naast de voogdij ook een aantal andere zaken en is het sowieso handig dat je een testament maakt. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat je ex via de kinderen van jou erft.

6.Sowieso een testament nodig?

Een testament voor ouders is geen overbodige luxe. Je kunt hiermee zelf bepalen hoe je erfenis wordt verdeeld en wie in welke situatie van je erft. Wat moet er bijvoorbeeld met je erfenis gebeuren als je als laatste overlijdt, dat wil zeggen in de situatie dat je partner en kind eerder zijn overleden? Hebben jij en je partner kinderen uit meerdere relaties? Dan is het goed de notaris om advies te vragen over een testament.

Meer weten over de mogelijkheden voor je kinderen?

Neem dan contact op met de Netwerknotaris.

direct notariële hulp