Scheiden in 140 woorden

Scheiden in 140 woorden

Scheiden in 140 woorden

Een scheiding wordt uitgesproken door de rechter. In Nederland komt het scheiden op gezamenlijk verzoek het meeste voor. Een echtscheidingsverzoek kan ook door een van de echtgenoten worden ingediend.

Als het gaat om een gezamenlijke scheiding, wordt eerst een echtscheidingsconvenant gemaakt. Hierin regelen de ex-partners de afspraken over de scheiding. Zoals: wie krijgt welke spullen, wie blijft er in het huis wonen, gaat er alimentatie betaald worden. Als er kinderen zijn die jonger dan 18 jaar oud zijn, dan moet er ook een ouderschapsplan worden gemaakt. Hierin staan afspraken onder meer over kinderalimentatie en opvoeding van de kinderen na de scheiding. Als het echtscheidingsconvenant (en het ouderschapsplan) klaar is, dan kan een advocaat het echtscheidingsverzoek bij de rechter indienen. Als er geen onenigheid is tussen de ex-en, dan kan de rechter zonder zitting de echtscheiding uitspreken. 

Heb je niet genoeg aan 140 woorden en wil je verder praten?

De Netwerknotaris neemt de tijd die nodig is om je helemaal duidelijk te maken hoe het zit.

direct notariële hulp