Hoe verder als je je handtekening niet meer kan zetten?

Hoe verder als je je handtekening niet meer kan zetten?

Hoe verder als je je handtekening niet meer kan zetten?

Ik kan nu nog nauwelijks mijn handtekening zetten. Er komt een moment dat ik dat helemaal niet meer kan. Hoe moet het dan verder? 

Als je een akte van de notaris niet kunt ondertekenen door een lichamelijke oorzaak, dan kan de akte toch doorgaan. Je kunt dus altijd nog een testament maken. Maar zoals voor iedereen geldt: je moet bij het maken van het testament nog wel kunnen overzien wat de gevolgen zijn van dat wat je in het testament regelt. De notaris neemt dan op in de akte waarom de akte niet door jou ondertekend kon worden. Maar dit geldt alleen bij de notaris en bijvoorbeeld niet bij een bank. 
Daarom is het vaak raadzaam een levenstestament of een algemene volmacht te maken voor het geval de handfunctie uitvalt. In een algemene volmacht worden beknopte aanwijzingen aan de vertrouwenspersoon gegeven; in het levenstestament beschrijf je uitgebreider wat je in verschillende scenario’s wilt dat er gebeurt.

Wil je meer weten over de mogelijkheden van een levenstestament of algemene volmacht?

Neem dan contact op met een Netwerknotaris bij jou in de buurt.

direct notariële hulp