Trium Notarissenheeft meerdere kantoren

Uw IT-Notaris

Trium Notarissen is officieel uw IT-Notaris

Trium Notarissen is gekwalificeerd IT-Notaris. Dat betekent dat wij zijn aangesloten bij de door onze beroepsorganisatie KNB erkende vereniging van gespecialiseerde notarissen die adviseren over en rechtszekerheid bieden met betrekking tot de nieuwe bezittingen die ontstaan in de informatiemaatschappij. De kernbegrippen daarin zijn intellectueel eigendom (IE) en auteursrecht. Denkt u aan software, websites, domeinnamen en gegevensverzamelingen.

Broncode escrow

U ontwikkelt software en het meest waardevolle bezit van uw onderneming bestaat niet, zoals bij veel traditionele bedrijven, uit een bedrijfspand, maar uit intellectueel eigendom van de software. U exploiteert die software door het verlenen van gebruikslicenties aan klanten. Maar wat nu, als de continuïteit van uw bedrijf in gevaar komt? Wat voor gevolgen heeft dat voor de bedrijfsvoering van uw klanten, die afhankelijk zijn van een ongestoord gebruik van de door u geleverde bedrijfskritische software?

Wat voor gevolgen heeft het voor uw klanten die de software gebruiken, als uw softwarebedrijf in zwaar weer komt en failliet gaat? In sommige bedrijfstakken zijn de risico's hoger dan in andere, maar in iedere onderneming, groot of klein, kan iets verkeerd gaan waardoor de onderneming het hoofd niet boven water kan houden. Iedere onderneming zou zich van dat risico met enige regelmaat of zelfs doorlopend rekenschap moeten geven en regelingen treffen die de gevolgen daarvan kunnen verzachten. Een ander continuïteitsrisico doet zich voor, wanneer de persoon van de ondernemer achter het bedrijf dat de software maakt wilsonbekwaam wordt, bijvoorbeeld door een ongeval of door dementie.

Als het met de softwareleverancier mis gaat, willen de klanten vaak graag de beschikking krijgen over de broncode van de bedrijfskritische software, om die te kunnen onderhouden of door te kunnen ontwikkelen. De softwareleverancier heeft veel geïnvesteerd in die waardevolle software en wil niet zomaar de broncode van de software afgeven aan een ander. Daarvoor wordt steeds vaker gebruik gemaakt van een escrow regeling.

Andere diensten van de IT-Notaris

Als notaris spelen wij een steeds belangrijker wordende rol in de wereld van IT. Doordat de notaris onafhankelijk en onpartijdig is en zijn standplaats niet failliet kan gaan, bieden wij onderscheidende zekerheden ten opzichte van andere marktpartijen.

De tussenkomst van een IT-Notaris als trusted third party is daardoor onmisbaar bij het opstellen van een goede continuïteitsregeling zoals "broncode escrow". De kwalitatief hoogwaardige continuïteitsregeling van de IT-notarissen werkt namelijk met een unieke opzet, waarmee de belangen van zowel de softwareleverancier als de softwaregebruiker optimaal en evenwichtig gewaarborgd worden.

Naast het begeleiden bij de opzet van een escrow regeling kunnen wij ondernemers bijvoorbeeld adviseren bij de vormgeving van hun vennootschappelijke structuur om hun waardevolle intellectuele eigendomsrechten zo veilig mogelijk onder te brengen. Als notaris kunnen wij de opzet van of de benodigde aanpassingen in uw ondernemingsstructuur dan ook meteen voor u verwezenlijken.

In dit samenwerkingsverband beschikt Trium Notarissen in aanvulling op de eigen kennis binnen het kantoor, ook over de benodigde IE- en IT-specialisten uit dit verband. Zo beschikken wij over unieke kennis en draaiboeken om u te helpen bij de uitdagingen die de informatiemaatschappij in juridisch opzicht met zich mee kan brengen.

Diensten van de IT-notaris zijn:

 • Auteursrechtbescherming
 • Software escrow
 • Data escrow
 • Garantiefonds
 • ASP/Saas
 • Overdracht auteursrechten
 • Domeinnamen overdracht
 • Broncode en testament
 • ZZP
 • Oprichting rechtspersonen
 • Gebruikersverenigingen
 • Quickscans
 • Second opinions

Dit alles levert voor softwareontwikkelaars, softwaregebruikers en particulieren een uniek totaalpakket op.

Neemt u voor een vrijblijvende bespreking over dit onderwerp contact op met onze specialisten op dit gebied:

 • de heer mr. P.K.J. (Peter) van den Broecke
 • de heer mr. H.J. (Henk-Jan) de Boer

Trium Notarissen Culemborg

handelsregisternr: 30280538
btw nr: NL814085210B01

Openingstijden

Maandag08:30 - 17:00 uur
Dinsdag08:30 - 17:00 uur
Woensdag08:30 - 17:00 uur
Donderdag08:30 - 17:00 uur
Vrijdag08:30 - 17:00 uur

Bezoekadres

Rinkespad 1
4105 DN Culemborg