scheiden

Een scheiding roept niet alleen emotionele maar ook zakelijke vragen op. Vragen zoals 'kan ik in het huis blijven wonen?', 'hoe zit het met ons pensioen?', 'wat regelen we voor de kinderen?'. U zoekt zekerheid als u gaat scheiden. Wij kunnen u daarmee helpen. Omdat niet alleen de scheiding maar ook het nieuwe begin goed geregeld moet worden.

Echtscheiding goed regelen

Wij kunnen u samen uitstekend helpen bij het goed regelen van uw scheiding en alles wat erbij komt kijken. Voor een aantal zaken schakelen we een advocaat in (alimentatie-berekening en verzoekschrift rechtbank). Wij houden dan de regie over de hele scheiding.

In een eerste gesprek met beide partners geven we aan hoe onze werkwijze is, wat er geregeld dient of kan worden, wat de procedure is en welke kosten u kunt verwachten.

Eigen huis bij scheiding

Als partners samen eigenaar zijn van een huis is vaak de eerste vraag bij de scheiding of het huis verkocht moet worden of dat één van beiden in het huis blijft wonen. Als een van beide in het huis blijft wonen dan wordt via de notaris het huis op naam gezet van de betreffende partner. Daar komt het een en ander bij kijken. De notaris stelt een zogenaamde akte van verdeling op waarin het huis wordt toebedeeld aan de partner die in het huis blijft wonen.

Hypotheek bij scheiding

Als het huis overwaarde heeft (de hypothecaire lening is lager dan de waarde van het huis) moet de partner die in het huis blijft wonen de andere partner 'uitkopen'. De hypotheek komt voortaan voor rekening van de partner die in het huis blijft wonen. Belangrijk is dat de hypotheek niet meer op naam blijft staan van de ex-partner die de woning verlaat. Dit kunnen wij bij de bank regelen door deze te vragen de ex-partner uit de aansprakelijkheid te laten ontslaan. De bank beoordeelt dit aan de hand van de inkomens- en vermogenspositie en andere gegevens van de partner die in het huis blijft wonen.

Advies bij scheiding

Er zijn ook andere zaken die bij een scheiding spelen. Wij kunnen u daarbij adviseren en uw afspraken vastleggen in een convenant.

Mogelijk moet bij de uitbetaling van de overwaarde van het huis nog een verrekening plaatsvinden van 'eigen geld' dat door een van beiden in de woning is gestoken. Ten aanzien van het pensioen moet ook het een en ander worden geregeld. Bij polissen van levensverzekering moet mogelijk de begunstiging worden aangepast. Een eventuele spaarpolis moet ook vaak worden gewijzigd. Ook kan het zijn dat het testament in verband met de veranderde situatie (bijvoorbeeld als er een nieuwe partner is) moet worden gewijzigd.

Samenlevingscontract ontbinden

Als u ongetrouwd hebt samengewoond met een samenlevingscontract dan moet u dat contract (laten) ontbinden. Voor getrouwde partners geldt dat zij bij de rechter hun huwelijk moeten laten ontbinden. Geregistreerde partners kunnen hun partnerschap buiten de rechter laten ontbinden via de notaris bij de burgerlijke stand. Als deze partners echter het gezag hebben over minderjarige kinderen moet voor de scheiding de rechter er aan te pas komen.

Afspraken over kinderen bij scheiding (ouderschapsplan)

Voor scheidende stellen (die hebben samengewoond, getrouwd zijn geweest of geregistreerd waren als partner) met kinderen geldt dat zij een zogenaamd ouderschapsplan moeten maken. In dit plan moeten de ex-partners afspraken maken over zorgverdeling, kinderalimentatie en informatie-uitwisseling. Wij kunnen u helpen met het opstellen van een ouderschapsplan.

Alimentatie berekenen en vastleggen

Aan de hand van de van u te ontvangen gegevens laten we berekeningen maken voor de alimentatie voor de ex-partner en voor de kinderen. Bespreken dit met u en leggen de afspraken hierover vast in een convenant.

A – Z

Wij verzorgen het opmaken van een convenant, een ouderschapsplan, alimentatieberekening en regelen de formele echtscheiding voor u. Van A tot Z.

Wilt u echter op bepaalde gebieden een advies of onze medewerking, dan kan dat ook.

Graag overleggen wij met u wat wij voor u kunnen betekenen.

Neem contact met ons op, telefonisch of per mail via gr@rouwenhorstnotarissen.nl

Rouwenhorst Netwerk Notarissen

handelsregisternr: 80968465
btw nr: NL861871741B01

Openingstijden

Maandag08:30 - 17:00 uur
Dinsdag08:30 - 17:00 uur
Woensdag08:30 - 17:00 uur
Donderdag08:30 - 17:00 uur
Vrijdag08:30 - 17:00 uur

Bezoekadres

Langestraat 67
7491 AB Delden

Postadres

Postbus 39
7490 AA Delden