Negatieve rente per 1/7/2020

Negatieve rente

Vanaf 1 juli 2020 berekent de bank negatieve rente door aan Notariaat Winschoten Kruize Rolfers over de gelden die ten behoeve van cliënten op onze derdengeldenrekening worden aangehouden.

Die negatieve rente zullen wij aan cliënten moeten doorberekenen, aangezien wij als notariskantoor geen financieel voor- of nadeel mogen hebben met betrekking tot het aanhouden van gelden op onze derdengeldenrekening.  

Omdat het berekenen van het rentenadeel voor ieder afzonderlijk dossier zeer arbeidsintensief en daarmee onevenredig kostbaar is, heeft Notariaat Winschoten Kruize Rolfers besloten om per dossier een vast bedrag in rekening te brengen, Bij het berekenen van dit vaste bedrag zijn als uitgangspunten gehanteerd dat, de gelden maximaal vijf dagen op de derdengeldenrekening staan, dat de gelden gemiddeld drie dagen voor de ondertekening van de akte ontvangen worden en dat de gelden op de tweede werkdag na ondertekening van de akte worden uitgeboekt. Wordt een bedrag veel eerder ontvangen of wordt een bedrag later uitgeboekt, dan kan er voor worden gekozen om de verschuldigde rente exact te berekenen. In dat geval wordt u uiteraard door ons ingelicht.

Tarieven algemeen *

- bij bedragen tot € 250.000: € 17,00 exclusief BTW (inclusief BTW € 20,57);

- bij bedragen tot € 500.000: € 34,00 exclusief BTW (inclusief BTW € 41,14);

- bij bedragen tot € 750.000; € 50,00 exclusief BTW (inclusief BTW € 60,50);

- bij bedragen tot € 1.000.000: € 68,00 exclusief BTW (inclusief BTW € 82,28);

- bij bedragen tussen € 1.000.000 en € 1.500.000: € 100,00 exclusief BTW (inclusief BTW € 121,00);

- bij bedragen hoger dan € 1.500.000 kunt u het tarief bij ons opvragen.

* Bij een levering van een registergoed zal er bij het bepalen van het tarief naar de hoogte van de koopsom van het registergoed worden gekeken en bij koper en verkoper, ieder voor de helft, in rekening worden gebracht. Notariaat Winschoten Kruize Rolfers houdt de ontvangen gelden immers eerst voor rekening van de koper en na het tekenen van de akte van levering voor rekening van de verkoper.

Als de rentevoorwaarden van de bank wijzigen dan kunnen de hierboven genoemde tarieven ook wijzigen.

* Bij het vestigen van een recht van hypotheek (zonder dat er sprake is van een levering van een registergoed) danwel een oversluiting zal er bij het bepalen van het tarief naar de hoogte van de geldlening worden gekeken en bij de hypotheekgever/schuldenaar in rekening worden gebracht.

Als de rentevoorwaarden van de bank wijzigen dan kunnen de hierboven genoemde tarieven ook wijzigen.

Stort u een waarborgsom? Dan geldt naast het bovenstaande nog het navolgende. Bij het storten van een waarborgsom (niet zijnde een bankgarantie) zal de aan u in rekening te brengen rente (0,5% op jaarbasis) worden berekend naar het aantal dagen dat het bedrag van de waarborgsom op de kwaliteitsrekening staat.

Notariaat Winschoten Kruize Rolfers

handelsregisternr: 75236621
btw nr: 8602.01.661.B01

Openingstijden

Maandag08:30 - 17:00 uur
Dinsdag08:30 - 17:00 uur
Woensdag08:30 - 17:00 uur
Donderdag08:30 - 17:00 uur
Vrijdag08:30 - 17:00 uur
Tussen 12.30 uur en 13.30 uur is ons kantoor gesloten en telefonisch niet bereikbaar. Let op; ons kantoor is niet rolstoeltoegankelijk.

Bezoekadres

Emmastraat 10
9671 AP Winschoten

Postadres

Postbus 140
9670 AC Winschoten