Erkamp Boot Willemsenheeft meerdere kantoren

Coronabeleid Erkamp Boot Willemsen Notarissen

Coronabeleid Erkamp Boot Willemsen Notarissen

Erkamp Boot Willemsen Notarissen volgt in haar beleid rond het Coronavirus (Covid-19) de richtlijnen van het RIVM. Hieronder is weergegeven welke gevolgen dit heeft voor afspraken, klanten, bezoekers aan kantoor en voor medewerkers.

1. Afspraken, klanten

Uitgangspunt is dat reeds geplande afspraken op kantoor doorgaan. Als u er als klant de voorkeur aan geeft om de afspraak uit te stellen of – indien mogelijk – per volmacht te tekenen dan kan dat natuurlijk. Neem dan contact op met de behandelaar van het dossier. Voor afspraken met klanten thuis, op hun kantoor of elders ‘op locatie’ geldt dat in overleg steeds moet worden bekeken of die doorgang kunnen vinden.

2. Bezoekers aan ons kantoor

Om verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, verwachten we van bezoekers aan ons kantoor dat zij zich ook aan de richtlijnen vanuit de overheid houden, dus bij neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts verzoeken wij u om niet naar kantoor te komen en contact op te nemen met de behandelaar om een oplossing te zoeken. Bij aanwezigheid in ons kantoor vragen wij u de richtlijnen te blijven volgen, dus geen handen schudden, regelmatig handen wassen en hoesten/niezen in de elleboog. Het tekenen van akten doen de notarissen uitsluitend met de partijen bij de akte. Neemt u dus geen vrienden, familie, etc. mee. Ook de adviseurs wordt verzocht van tevoren al met hun klanten te overleggen en niet mee te komen naar kantoor. Alle medewerkers van Erkamp Boot Willemsen Notarissen houden zich aan de richtlijnen (zie hieronder). Gezien de grootschaligheid van dit virus kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor eventuele negatieve gevolgen voor uw gezondheid na de komst naar kantoor, maar wij proberen zoveel mogelijk risico’s te beperken.

3. Medewerkers

Al onze medewerkers worden geacht thuis te blijven wanneer zij griep- of verkoudheidsverschijnselen vertonen. Daarnaast volgt Erkamp Boot Willemsen Notarissen zoveel mogelijk de oproep vanuit de overheid om thuis te werken. Dit betekent dat wij deels vanuit huis en deels op kantoor werken, om wel de continuïteit en de doorgang van de afspraken mogelijk te maken. Medewerkers die vanuit huis werken zijn op hun kantoormailadres bereikbaar. Op onze website zullen wij deze informatie bijwerken in geval er nieuwe richtlijnen van toepassing worden. Raadpleeg daarom regelmatig onze site indien u in de komende weken een afspraak bij ons heeft.

-------------------------------------------------------------------------------


Erkamp Boot Willemsen Notarissen

handelsregisternr: 67801358
btw nr: NL8571.78.611.B01

Openingstijden

Maandag09:00 - 17:00 uur
Dinsdag09:00 - 17:00 uur
Woensdag09:00 - 17:00 uur
Donderdag09:00 - 17:00 uur
Vrijdag09:00 - 17:00 uur

Bezoekadres

Kennemerstraatweg 17-19
1814 GA Alkmaar

Postadres

Postbus 243
1800 AE Alkmaar