Negatieve rente

Negatieve rente (per 1-8-2022)

Op dit moment wordt door banken een negatieve rente berekend over het bedrag dat op de derdengeldenrekening van de notaris staat. Deze rente wordt door ons kantoor doorberekend aan onze cliënten. De negatieve rente bedraagt thans 0,25% (per 1-8-2022) op jaarbasis. Indien de negatieve rente wijzigt dan zal deze gewijzigde rente in rekening worden gebracht.


Onroerend goed

Voor de afdeling onroerend goed is de volgende regeling van toepassing.

Bij een levering gaan we ervan uit dat een bedrag gemiddeld 4 dagen op onze rekening staat. Bij de negatieve rente van 0,25% die thans wordt berekend, betekent dit dat per €100.000 een bedrag van €2,74 bij de koper in rekening wordt gebracht.

We brengen de rente in rekening volgens de volgende staffels waarbij we als uitgangspunt nemen de kooprijs vermeerderd met 5% (in verband met kosten zoals overdrachtsbelasting, notariskosten, makelaarskosten etc.). Dit geldt indien voor de overdrachtsbelasting het tarief van 2% van toepassing is.

Indien voor de overdrachtsbelasting het tarief van 8% van toepassing is dan zal de koopprijs worden vermeerderd met 11%.


De volgende staffels gelden:

€0 - € 50.000                    :    € 1,37

€50.000 - €150.000        :    € 2,74

€150.000 - €250.000      :   € 5,48

€250.000 - €350.000      :   € 8,22

€350.000 - €450.000      :   €10,96

€450.000 - €550.000      :   €13,70

€550.000 - €650.000      :   €16,44

€650.000 - €750.000      :   €19,43

€750.000 - €850.000      :   €21,92

€850.000 - €950.000      :   €24,66

€950.000 - €1.050.000   :   €27,40

Voor iedere €100.000 of gedeelte van €100.000, boven €1.050.000 wordt een bedrag van €2,74 bij het bedrag van €27,40 opgeteld.


Indien een waarborgsom op onze rekening wordt gestort dan wordt over deze waarborgsom bij de koper negatieve rente in rekening gebracht vanaf het moment dat de waarborgsom is gestort tot twee dagen voor de levering. Vanaf 2 dagen voor de levering zit de waarborgsom verwerkt in de staffel.

Indien een hypotheek wordt gevestigd zonder dat er een levering plaatsvindt (bijvoorbeeld een tweede hypotheek of een oversluiting van een bestaande hypotheek) dan wordt de negatieve rente berekend over het bedrag dat op onze rekening wordt gestort volgens voormelde staffel. Hierbij wordt er ook vanuit gegaan dat een bedrag gemiddeld 4 dagen op onze rekening staat.


Overige dossiers

In dossiers die geen levering en geen hypotheek betreffen zal over op ons kantoor gestorte bedragen een negatieve rente van 0,25% in rekening worden gebracht. Indien de rente wijzigt dan zal de gewijzigde rente in rekening worden gebracht. Voor informatie over de negatieve rente in individuele dossiers kunt u altijd contact opnemen met ons kantoor.


DerkmanSiemerink Netwerk Notarissen

handelsregisternr: 08182710
btw nr: NL852525904B01

Openingstijden

Maandag08:30 - 17:00 uur
Dinsdag08:30 - 17:00 uur
Woensdag08:30 - 17:00 uur
Donderdag08:30 - 17:00 uur
Vrijdag08:30 - 17:00 uur
Het kantoor is gesloten tussen 12.30 uur en 13.30 uur.

Bezoekadres

Lansinkstraat 61
7481 JN Haaksbergen