Mediation

Een conflict mondt gelukkig niet altijd uit in een langdurige en vaak kostbare gerechtelijke procedure. Soms lukt het partijen er in onderling overleg uit te komen - soms is een onafhankelijke derde gewenst die het gesprek in zodanige banen leidt dat er een voor ieder acceptabele oplossing komt.

Een conflict oplossen met zo’n onafhankelijke derde wordt ook wel mediation genoemd, de onafhankelijke derde wordt mediator genoemd. 

Kenmerken van mediation:


• betrokkenen hebben een actieve rol, zij hebben het proces en de oplossing (mede) in de hand

• het is een oplossings- en toekomstgericht proces • mediation leidt (in de meeste gevallen) tot een 'win-win' oplossing • er is ruimte voor creatieve oplossingen

• er is oog voor de relatie tussen partijen, ook wanneer een samenwerking eindigt

• het is snel, praktisch en relatief goedkoop

• de hoge succes-scores Ook zonder dat er binnen een familie, relatie of een zakelijke verhouding een conflict bestaat, zijn er soms vragen die tot een conflict aanleiding kunnen geven. 

Bijvoorbeeld: Het opstellen van een levenstestament waarbij één of meerdere van de kinderen worden aangewezen als gevolmachtigden of wanneer één of meerdere kinderen bij het testament zijn aangewezen als executeur roept dat soms vragen op bij de andere kinderen.

Het inzetten van mediation kan dan een te zwaar middel zijn. Het inzetten van familiebegeleiding of familiecoaching kan voorkomen dat één en ander in een conflict uitmondt.

De mediators en familiecoaches van BBD Notarissen bieden deskundige begeleiding bij het bereiken van oplossingen bij bijvoorbeeld: echtscheidingen, ouderschapsplannen, erfeniskwesties, onenigheid over de afwikkeling van een zakelijk contract of een burenruzie. We beschikken hierbij ook over de benodigde relevante juridische notariële kennis, zodat het bereikte resultaat ook in dit opzicht sluitend en compleet kan worden vastgelegd in een notariële vaststellingsovereenkomst.

Neem contact op met mr. Martijn van der Brug.

BolscherBrugDeijl Notarissen

handelsregisternr: 32164614
btw nr: NL804258971B01

Openingstijden

Maandag08:45 - 17:30 uur
Dinsdag08:45 - 17:30 uur
Woensdag08:45 - 17:30 uur
Donderdag08:45 - 17:30 uur
Vrijdag08:45 - 17:30 uur

Bezoekadres

Utrechtseweg 125
3818 EC Amersfoort

Postadres

Postbus 771
3800 AT Amersfoort