Negatieve rente

Negatieve rente

Als u vanaf 1 juli 2020 gelden op onze derdengeldenrekening heeft staan betalen wij over de voor u gehouden gelden rente aan de bank (negatieve rente).

Wij moeten die negatieve rente doorberekenen aan de cliënt aangezien wij als neutrale partij geen financieel voor- of nadeel mogen hebben met betrekking tot het aanhouden van gelden op onze derdengeldenrekening.

Het is zeer arbeidsintensief gebleken om voor ieder dossier precies het rente-nadeel te berekenen omdat het om verschillende bedragen gaat, de gelden kort of lang op de rekening staan en per bank(rekening) de voorwaarden van de negatieve rente anders kunnen zijn. Ons kantoor heeft daarom besloten om per dossier een vast bedrag te rekenen.

Dit tarief gaat ervan uit dat de gelden maximaal 5 dagen op de derdengeldenrekening staan en dat, gemiddeld genomen, de gelden 3 dagen voor de ondertekening van de akte ontvangen worden en op de 2e dag na ondertekening van de akte worden uitgeboekt.

Als een bedrag eerder dan gebruikelijk wordt ontvangen of later dan gebruikelijk zal worden uitgeboekt, kunnen wij er voor kiezen om de verschuldigde rente exact uit te rekenen. Uiteraard zullen wij u hierover eerst informeren.

Bij een dossier waarbij een registergoed wordt geleverd zal er bij koper en verkoper een vast bedrag in rekening worden gebracht aangezien wij de ontvangen gelden eerst houden voor koper en na het onderteken van de akte voor verkoper.

Tarieven algemeen*

 • bedragen tot € 250.000,--, € 8,50 exclusief BTW (inclusief BTW € 10,29)
 • bedragen tot € 500.000,--, € 17,-- exclusief BTW(inclusief BTW € 20,57)
 • bedragen tot € 750.000,--, € 25,-- exclusief BTW(inclusief BTW € 30,25)
 • bedragen tot € 1.000.000,--, € 34,-- exclusief BTW(inclusief BTW € 41,14)
 • bedragen tussen € 1.000.000,-- en € 1.500.000,--, € 50,-- exclusief BTW(inclusief BTW € 60,50)
 • bij bedragen hoger dan € 1.500.000,-- kunt u het tarief bij ons opvragen.

* Bij een dossier waarbij een registergoed wordt geleverd wordt bij het bepalen van het tarief uitgegaan van de koopsom van het registergoed en zal het tarief bij koper en verkoper in rekening worden gebracht, ieder voor de helft.

Tarieven waarborgsommen

Aangezien waarborgsommen vaak langere tijd op onze derdengeldenrekening staan gelden hiervoor de volgende tarieven per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als volledige maand:

 • waarborgsom tot € 50.000,--, € 10,-- exclusief BTW (inclusief BTW € 12,10)
 • waarborgsom tot € 100.000,--, € 20,-- exclusief BTW (inclusief BTW € 24,20)
 • waarborgsom tot € 200.000,--, € 40,-- exclusief BTW (inclusief BTW € 48,40)
 • waarborgsom tot € 300.000,--, € 60,-- exclusief BTW (inclusief BTW € 72,60)
 • waarborgsom tot € 400.000,--, € 80,-- exclusief BTW (inclusief BTW € 96,80)
 • bij een waarborgsom hoger dan € 400.000,-- kunt u het tarief bij ons opvragen.

Nalatenschappen

Bij nalatenschappen, waarbij vaak grotere bedragen langere tijd op onze derdengeldenrekening staan, wordt de rente berekend.


Alle hierboven genoemde tarieven kunnen wijzigen zodra de rentevoorwaarden van de bank(rekeningen) wijzigen.


Amson & Kolhoff Notarissen

handelsregisternr: 56244711
btw nr: NL806642002B01

Openingstijden

Maandag09:00 - 17:00 uur
Dinsdag09:00 - 17:00 uur
Woensdag09:00 - 17:00 uur
Donderdag09:00 - 17:00 uur
Vrijdag09:00 - 17:00 uur

Bezoekadres

Amsterdamseweg 421
1181 BP Amstelveen