Wat kunnen we voor onze gehandicapte zoon regelen voor het geval dat wij er niet meer zijn?

Wat kunnen we voor onze gehandicapte zoon regelen voor het geval dat wij er niet meer zijn?

17 augustus 2016

Vraag aan de notaris:

Onze gehandicapte zoon woont niet meer thuis. Wat kunnen we voor hem regelen voor het geval dat wij er niet meer zijn?

Antwoord:

Het is als eerste belangrijk dat je er zeker van bent dat jouw kind kan blijven op de plek waar het nu is. Maar als het kind bij jou thuis woont, kan het daar blijven wonen als je er zelf niet meer bent?

Is je kind nog geen 18 jaar? Dan is het goed om een voogd aan te wijzen, dat kan in een testament. Deze voogd neemt dan de verzorging voor je kind op zich totdat je kind achttien jaar is geworden. In de praktijk zien we dat de oudere kinderen vaak tot voogd worden aangewezen.

Na het 18de jaar kan er dan voor je kind via de rechter een curator of bewindvoerder worden aangewezen. Via het testament kun je specifiek voor het beheren van de erfenis die jij aan jouw kind nalaat een bewindvoerder benoemen.

Als jouw kind zelf geen testament zal kunnen maken in de toekomst, kun je in je testament ook vastleggen aan wie jouw erfenis door vererft als je kind overlijdt. Deze regeling geldt dan in de situatie dat je kind eerst van jouw geërfd heeft en daarna zelf overlijdt en de erfenis niet helemaal heeft opgemaakt.

Vanwege de financiële positie van het kind, vinden sommige ouders het verstandig om in het testament te regelen dat het kind wel erft, maar alleen zoveel als voor zijn/haar verzorging nodig is.

Wil je meer weten over wat je voor je kinderen kunt regelen in een testament?

Neem dan contact op met je Netwerknotaris.