Vervolg Prinsjesdag 2017: Netwerk Notarissen vraagt aandacht voor grenzen maatregelen tegen belastingbesparing door partners

Vervolg Prinsjesdag 2017: Netwerk Notarissen vraagt aandacht voor grenzen maatregelen tegen belastingbesparing door partners

20 september 2017

Op Prinsjesdag is het voorstel gedaan om fiscale grenzen te stellen aan trouwen of het maken van huwelijkse voorwaarden en samenlevingscontracten met alleen het doel om belasting te besparen. Volgens de Belastingdienst maken steeds meer vermogende koppels hier gebruik van. Het kabinet vindt dat het nu tijd is dat heldere grenzen worden gesteld. De koppels die deze grenzen overschrijden moeten schenkbelasting betalen. 

'oneday-husband' betaalt schenkbelasting

In 2013 heeft de Hoge Raad een beslissing genomen over het 'huwelijk voor 1 dag' van twee zakenpartners die daarmee belasting wilden besparen. Dit 'huwelijk' had geen realiteitsgehalte voor de Hoge Raad en had alleen als doel de Belastingdienst om de tuin te leiden. Het kabinet wil de uitspraak van de Hoge Raad in de wet vastleggen. De 'oneday-poor-husband' moet schenkbelasting betalen over dat wat hij door te trouwen en vervolgens te scheiden van ex-partner krijgt. Als een armere persoon trouwt met een rijkere in gemeenschap van goederen dan is er een vermogensverschuiving bij de scheiding. Het principe van de gemeenschap van goederen is namelijk dat ieder bij scheiding recht heeft op de helft van het totale vermogen. Heeft de ene persoon op de huwelijksdag geen vermogen en de ander 100.000 euro en ze gaan na een kort huwelijk van elkaar scheiden, dan wordt 1 van hen 50.000 euro rijker. Door deze maatregel is een 'huwelijk voor 1 dag' fiscaal niet interessant.

bij huwelijkse voorwaarden en samenlevingscontracten

Door het maken van huwelijkse voorwaarden en samenlevingscontracten kunnen partners regelen dat hun vermogen op een voor hen gunstige manier tussen hen wordt gedeeld. Het voorstel stelt hier ook grenzen aan. Als een partner na 1 januari 2018 recht krijgt op meer dan de helft van het totale vermogen van de partners samen, is sprake van een schenking en moet die partner voor dat extra deel schenkbelasting betalen. De wetswijziging is ingewikkeld geformuleerd en ook andere wijzigingen in huwelijkse voorwaarden kunnen er wellicht onder vallen. Dit roept een aantal vragen op die Netwerk Notarissen bij de politiek onder de aandacht brengt. 

goed nieuws

Maar er lijkt ook goed nieuws te zijn. Indirect zou je uit de wettekst kunnen lezen dat samenwoners in hun samenlevingscontract kunnen afspreken dat ze de waarde van hun vermogens bij uit elkaar gaan en bij overlijden van 1 van hen fifty fifty delen. Omdat er geen gemeenschap van goederen voor samenwoners in de wet is vastgelegd bestond er lange tijd twijfel of een dergelijke afspraak in een samenlevingscontract fiscaal zonder gevolgen was. Netwerk Notarissen gaat ook aandacht vragen van de politiek voor deze vraag.  


Plannen voor huis, bedrijf, relatie/gezin in 2018?

Bespreek ze met de Netwerknotaris. Die is op de hoogte van de meest actuele regels.