Alimentatie in 140 woorden

Als partners getrouwd zijn geweest, kan een van de partners recht hebben op alimentatie. Je kunt daar in een echtscheidingsconvenant zelf afspraken over maken. Als je er niet uitkomt, stelt de rechter de alimentatie vast.

De rechter kijkt of er behoefte is bij de ex-partner die om alimentatie vraagt. Bij de ex-partner van wie de alimentatie gevraagd wordt, kijkt de rechter of er draagkracht is. De alimentatie wordt aan de hand van de Trema-normen berekend. De alimentatie kan voor twaalf jaar worden toegekend als er sprake was van een huwelijk met kinderen of een huwelijk zonder kinderen dat langer dan vijf jaar heeft geduurd. Als het huwelijk niet langer dan vijf jaar heeft geduurd en er geen kinderen zijn, dan is de alimentatieduur net zo lang als de duur van het huwelijk.

Heb je niet genoeg aan 140 woorden en wil je verder praten?

De Netwerknotaris neemt de tijd die nodig is om je helemaal duidelijk te maken hoe het zit.