Een notariële blik op het regeerakkoord

10 oktober 2017nieuws

Na een eerste scan van het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ hebben wij de belangrijkste punten geselecteerd voor relatie en familie, bedrijf en woning.

relatie en familie

Er komt landelijk beleid ten aanzien van het voorkomen van vechtscheidingen, waarbij het belang van de betrokken kinderen voorop staat. Netwerk Notarissen introduceerde in september de anti-vechtscheidingsclausule die opgenomen kan worden in samenlevingscontracten en huwelijkse voorwaarden, waarmee vechtscheidingen zoveel als mogelijk worden voorkomen. 

Vanaf 2018 geldt de beperkte gemeenschap van goederen voor koppels die trouwen zonder huwelijkse voorwaarden. Vanaf dat moment moeten koppels die in algehele gemeenschap van goederen willen trouwen naar de notaris om dit vast te leggen in de huwelijkse voorwaarden. Het kabinet wil bekijken of die algehele gemeenschap van goederen ook zonder de notaris kan worden geregeld. 

Er wordt verder onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor meerouderschap en andere plannen die werden gepresenteerd in december 2016 door de Staatscommissie herijking ouderschap. 

Wraakporno wordt met een eigen bepaling in het Wetboek van Strafrecht strafbaar gesteld. Dit betekent nog wel steeds dat iemand aangifte moet doen. Met de socialemediaclausule die Netwerk Notarissen al een aantal jaren geleden in het leven riep, wordt zoveel als mogelijk wraakporno voorkomen. 

De berekening voor de eigen bijdrage voor de zorg wordt gewijzigd.

Er wordt onderzocht hoe het spaargeld en ander in box 3 vallend vermogen naar een reëler rendement dan nu kan worden belast. Het vermogen waarover geen belasting wordt geheven wordt verhoogd naar 30.000 euro. 

bedrijf

Er worden een aantal fiscale wetten gewijzigd, waaronder afschaffing van de dividendbelasting en verdere verlaging van de vennootschapsbelasting. Verder wordt gekeken of de ‘gebruikelijk loonregeling’ wordt gehandhaafd en worden brievenbusfirma’s fiscaal anders aangepakt. 

woning

Door eerdere maatregelen wordt de maximale hypotheek stapsgewijs afgebouwd. In 2018 kan daardoor maximaal 100% van de waarde van de woning met een hypotheek worden gefinancierd. Dit plan wordt door het kabinet gehandhaafd. Wel wordt de maximale hypotheekrenteaftrek in de inkomstenbelasting sneller afgebouwd. Dit betekent dat in 2023 maximaal tegen 37% kan worden afgetrokken. 

Vanwege veranderingen in tweede pijler pensioenstelsel, wordt het ook eenvoudiger in de opbouwfase van het pensioen vermogensopbouw in de eigen woning te integreren in de opbouw van het vermogen voor het pensioen

Een wooncoöperatie is een rechtsvorm waarbij huurders gezamenlijk eigenaar zijn van de woningen. Het kabinet gaat onderzoeken hoe de mogelijkheden voor leden van de wooncoöperatie om de woning in eigendom te krijgen kunnen worden vergroot. 

mediation 

Het nieuwe kabinet wil buitengerechtelijke geschilbeslechting zoals mediation uitbreiden. Bij Netwerk Notarissen is een groot aantal notariskantoren aangesloten die ook mediation aanbieden.

verder in het nieuws

7 maart 2018nieuws

Deze maand: #maandvanhetondernemen

Maart is bij Netwerk Notarissen de maand van het ondernemen. Als ondernemer wil je je zaken goed op orde hebben. Niet alleen voor je bedrijf, maar ook voor je privéleven....

lees verder >
26 februari 2018nieuws

Plannen minister Dekker verwarrend en ingewikkeld voor bruidsparen

Minister Dekker heeft vandaag een wetsvoorstel gepresenteerd waarmee de huwelijksregels opnieuw worden gewijzigd. Per 1 januari 2018 trouwen paren in beperkte gemeenschap van goederen als ze geen huwelijkse voorwaarden maken....

lees verder >
13 februari 2018nieuws

Liefde op Valentijnsdag gevonden! Maar hoe ga je nu verder?

Als je de ware liefde hebt gevonden heb je nog heel wat te kiezen. Want hoe ga je verder op de manier die het beste bij jullie past? Er zijn...

lees verder >